เนื้อเพลง Our Love คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Vs.1]
( [ Vs วัน ])
You’re my morning star
(ยัวร์ มาย ม๊อร์นิ่ง สทาร์)
Shining brightly beside me
(ชายนิง บไรทลิ บีไซด์ มี)
And if we keep this love
(แอนด์ อิ๊ฟ วี คี๊พ ดิส ลัฝ)
It would last through all eternity
(อิท เวิด ล๊าสท ทรู ออล อิเทอนิทิ)

Just the way we are
(จั๊สท เดอะ เวย์ วี อาร์)
A love story
(อะ ลัฝ สท๊อรี่)
It’s just the way it should be
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ อิท เชิด บี)

[Chorus #1]
([ ค๊อรัส #1 ])
Cause our love
(ค๊อส เอ๊า ลัฝ)
Will stand tall as the trees
(วิล สแทนด์ ทอลล์ แอส เดอะ ทรี)
Our love
(เอ๊า ลัฝ)
Will spread wide as the sea
(วิล สเพร๊ด ไวด์ แอส เดอะ ซี)
Our love
(เอ๊า ลัฝ)
Will shine bright in the night
(วิล ไชน์ ไบร๊ท อิน เดอะ ไน๊ท)
Like the stars above
(ไล๊ค เดอะ สทาร์ อะโบ๊ฝ)
And we’ll always be together
(แอนด์ เวลล ออลเว บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Our love
(เอ๊า ลัฝ)

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
My love is surely one thing
(มาย ลัฝ อีส ฌูรลิ วัน ทริง)
You can surely depend on
(ยู แคน ฌูรลิ ดีเพ็นดํ ออน)
In times of darkness and fear
(อิน ไทม์ อ็อฝ ดาคเน็ซ แซน เฟียร์)
I go to you,
(ไอ โก ทู ยู ,)
I know you’ll make me strong
(ไอ โนว์ โยว เม้ค มี สทรอง)

You’re gonna make me happy
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี แฮ๊พพี่)
You’re gonna make me smile
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค มี สไมล์)

[Chorus #2]
([ ค๊อรัส #2 ])
Our love
(เอ๊า ลัฝ)
will stand tall as the trees
(วิล สแทนด์ ทอลล์ แอส เดอะ ทรี)
Our love
(เอ๊า ลัฝ)
Will be for the whole world to see
(วิล บี ฟอร์ เดอะ โฮล เวิลด ทู ซี)
Our love
(เอ๊า ลัฝ)
will change people’s wrongs to rights
(วิล เช้งจํ พี๊เพิ่ล รอง ทู ไร๊ท)
And will never die
(แอนด์ วิล เน๊เฝ่อร์ ดาย)
Cause we will always have each other
(ค๊อส วี วิล ออลเว แฮ็ฝ อีช อ๊อเธ่อร์)

[Chorus #1]
([ ค๊อรัส #1 ])

Break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)
Just a little
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Because love is soft, love is sweet
(บิคอส ลัฝ อีส ซ๊อฟท , ลัฝ อีส สวี้ท)
Love is nice, love is gentle
(ลัฝ อีส ไน๊ซ์ , ลัฝ อีส เจ๊นเทิ่ล)
Love is joy, love is pain
(ลัฝ อีส จอย , ลัฝ อีส เพน)
Love is light when you’re in the rain
(ลัฝ อีส ไล๊ท เว็น ยัวร์ อิน เดอะ เรน)
I got love on my mind
(ไอ ก็อท ลัฝ ออน มาย ไมนด์)
Love is always right on time
(ลัฝ อีส ออลเว ไร๊ท ออน ไทม์)
Love is you, love is me
(ลัฝ อีส ยู , ลัฝ อีส มี)
Love is just a little baby
(ลัฝ อีส จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้)
[Our love] I got love on my mind
([ เอ๊า ลัฝ ] ไอ ก็อท ลัฝ ออน มาย ไมนด์)
Love is always right on time time
(ลัฝ อีส ออลเว ไร๊ท ออน ไทม์ ไทม์)
Love is you, love is me
(ลัฝ อีส ยู , ลัฝ อีส มี)
Love is gonna set you free
(ลัฝ อีส กอนนะ เซ็ท ยู ฟรี)
[Our love]
([ เอ๊า ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Our Love คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น