เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย Alyssa Reid

I don’t wanna go
( ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
Baby I don’t wanna go
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
I’ve cried, I’ve tried
(แอฝ คราย , แอฝ ทไร)
I came out the other side
(ไอ เคม เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

I don’t wanna go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
Baby I don’t wanna go
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
I’ve cried, I’ve tried
(แอฝ คราย , แอฝ ทไร)
How can you see me this way?
(ฮาว แคน ยู ซี มี ดิส เวย์)

And then the music plays
(แอนด์ เด็น เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
But what will be left to say?
(บั๊ท ว๊อท วิล บี เล๊ฟท ทู เซย์)
I came right out of top
(ไอ เคม ไร๊ท เอ๊าท ดับ ท๊อพ)
I can make your record stop
(ไอ แคน เม้ค ยุร เร๊คขอร์ด สท๊อพ)

I’ve cried, I’ve tried
(แอฝ คราย , แอฝ ทไร)
I came out the other side
(ไอ เคม เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
Don’t wanna leave you this way
(ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ ยู ดิส เวย์)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over endlessly waitin’
(โอ๊เฝ่อร เอนเล็ซลิ เว๊ทดิน)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

I’ve been down
(แอฝ บีน เดาน)
But I still made it through
(บั๊ท ไอ สทิลล เมด อิท ทรู)
And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
I’ve got nothing to lose
(แอฝ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

I don’t wanna stay
(ไอ ด้อนท์ วอนนา สเทย์)
Baby I don’t wanna stay
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา สเทย์)
I’ve cried, I’m fine
(แอฝ คราย , แอม ไฟน)
Catch me on the other side
(แค็ทช มี ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

I don’t wanna stay
(ไอ ด้อนท์ วอนนา สเทย์)
Baby I don’t wanna stay
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ วอนนา สเทย์)
I’ve cried, I’m fine
(แอฝ คราย , แอม ไฟน)
Don’t wanna leave you this way
(ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ ยู ดิส เวย์)

And then the music plays
(แอนด์ เด็น เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
But what will be left to say?
(บั๊ท ว๊อท วิล บี เล๊ฟท ทู เซย์)
I came right out of top
(ไอ เคม ไร๊ท เอ๊าท ดับ ท๊อพ)
I can make your record stop
(ไอ แคน เม้ค ยุร เร๊คขอร์ด สท๊อพ)

I’ve cried, I’ve tried
(แอฝ คราย , แอฝ ทไร)
I came out the other side
(ไอ เคม เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
Don’t wanna leave you this way
(ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ ยู ดิส เวย์)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

I’ve been down
(แอฝ บีน เดาน)
But I still made it through
(บั๊ท ไอ สทิลล เมด อิท ทรู)
And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
I’ve got nothing to lose
(แอฝ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

Another day
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Another reason why I’m alone
(อะน๊าเทร่อร์ รี๊ซั่น วาย แอม อะโลน)
You said you’d stay
(ยู เซ็ด ยูต สเทย์)
But lately I’ve been standing on my own
(บั๊ท เลทลิ แอฝ บีน ซแทนดิง ออน มาย โอว์น)

Here it goes
(เฮียร อิท โกซ)
You said it wouldn’t stop
(ยู เซ็ด ดิท วูดดึ่น สท๊อพ)
When the records starts to drop
(เว็น เดอะ เร๊คขอร์ด สท๊าร์ท ทู ดรอพ)
You’ll hear me loud and clear
(โยว เฮียร มี เลาด แอนด์ เคลียร์)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

And then the music plays
(แอนด์ เด็น เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
But what will be left to say?
(บั๊ท ว๊อท วิล บี เล๊ฟท ทู เซย์)
I came right out of top
(ไอ เคม ไร๊ท เอ๊าท ดับ ท๊อพ)
I can make your record stop
(ไอ แคน เม้ค ยุร เร๊คขอร์ด สท๊อพ)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over endlessly waitin’
(โอ๊เฝ่อร เอนเล็ซลิ เว๊ทดิน)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)

I’ve been down
(แอฝ บีน เดาน)
But I still made it through
(บั๊ท ไอ สทิลล เมด อิท ทรู)
And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
I’ve got nothing to lose
(แอฝ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส)

Oh! Can you hear me say?
(โอ ! แคน ยู เฮียร มี เซย์)
Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
[I can make your record stop]
([ ไอ แคน เม้ค ยุร เร๊คขอร์ด สท๊อพ ])

Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
[I can make your record stop]
([ ไอ แคน เม้ค ยุร เร๊คขอร์ด สท๊อพ ])

Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
Over begging and pleading
(โอ๊เฝ่อร เบกกิง แอนด์ พลีดอิง)
I finally made it here
(ไอ ไฟแน็ลลิ เมด อิท เฮียร)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
[I can make your record stop
([ ไอ แคน เม้ค ยุร เร๊คขอร์ด สท๊อพ)
Record stop, record stop, record stop,
(เร๊คขอร์ด สท๊อพ , เร๊คขอร์ด สท๊อพ , เร๊คขอร์ด สท๊อพ ,)
Record stop, record stop]
(เร๊คขอร์ด สท๊อพ , เร๊คขอร์ด สท๊อพ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Without You คำอ่านไทย Alyssa Reid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น