เนื้อเพลง Roll On (Blacksmith Rub) คำอ่านไทย Mis-Teeq

You, yo, Mis-Teeq
( ยู , โย , มิซ Teeq)
Here we go with the one Blacksmith
(เฮียร วี โก วิธ ดิ วัน Blacksmith)
Aye, Oh and away we go
(ไอ , โอ แอนด์ อะเวย์ วี โก)
You’re gonna get your roll on
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Here we go again, all, all, all night long
(เฮียร วี โก อะเกน , ออล , ออล , ออล ไน๊ท ลอง)
[Roll on, yeah]
([ โรลล ออน , เย่ ])
Enter, check, check
(เอ๊นเท่อร์ , เช็ค , เช็ค)

It’s been a long week and we’ve been
(อิทซ บีน อะ ลอง วี๊ค แอนด์ หวีบ บีน)
Working our booties off
(เวิคกิง เอ๊า บูดี ออฟฟ)
Sometimes it all gets to you and it’s too much
(ซัมไทม์ ซิท ออล เก็ท ทู ยู แอนด์ อิทซ ทู มัช)
Gonna hook us up a potion
(กอนนะ ฮุ๊ค อัซ อั๊พ อะ โพฌัน)
Guaranteed to bring some fun
(แกแรนที ทู บริง ซัม ฟัน)
Mix good friends and some music
(มิกซ์ กู๊ด เฟรน แซน ซัม มิ๊วสิค)
And head out to the club
(แอนด์ เฮด เอ๊าท ทู เดอะ คลับ)
And Roll on
(แอนด์ โรลล ออน)

It’s Friday and you just got paid
(อิทซ ฟไรดิ แอนด์ ยู จั๊สท ก็อท เพลด)
And Monday is a holiday
(แอนด์ มันดิ อีส ซา ฮอลอิเด)
You know you need to get away
(ยู โนว์ ยู นี๊ด ทู เก็ท อะเวย์)
So grab your boo and get your roll on
(โซ แกร๊บ ยุร บู แอนด์ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Let me hear my fellas say
(เล็ท มี เฮียร มาย เฟลลา เซย์)
Let me hear my ladies say
(เล็ท มี เฮียร มาย เลดิส เซย์)
So turn your speakers up and roll on
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)

So here we go another another night
(โซ เฮียร วี โก อะน๊าเทร่อร์ อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท)
Out on the town, we gettin’ down
(เอ๊าท ออน เดอะ ทาวน์ , วี เกดดิน เดาน)
Havin’ fun, stayin’ young
(เฮฝวิน ฟัน , สเตยิน ยัง)
The whole entourage has arrived
(เดอะ โฮล อางทุราจ แฮ็ส อะไร๊ฝ)
Here on the scene you know what I mean when I say
(เฮียร ออน เดอะ ซีน ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน เว็น นาย เซย์)
This world is mine, just sit back and ride
(ดิส เวิลด อีส ไมน์ , จั๊สท ซิท แบ็ค แอนด์ ไรด์)
So turn your speakers up and roll on
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)

It’s Friday and you just got paid
(อิทซ ฟไรดิ แอนด์ ยู จั๊สท ก็อท เพลด)
And Monday is a holiday
(แอนด์ มันดิ อีส ซา ฮอลอิเด)
You know you need to get away
(ยู โนว์ ยู นี๊ด ทู เก็ท อะเวย์)
So grab your boo and get your roll on
(โซ แกร๊บ ยุร บู แอนด์ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Let me hear my fellas say
(เล็ท มี เฮียร มาย เฟลลา เซย์)
Let me hear my ladies say
(เล็ท มี เฮียร มาย เลดิส เซย์)
So turn your speakers up and roll on
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)

Roll on, roll, roll on
(โรลล ออน , โรลล , โรลล ออน)
Roll on, roll on
(โรลล ออน , โรลล ออน)
So grab your boo and get your roll on
(โซ แกร๊บ ยุร บู แอนด์ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Roll on, roll, roll on
(โรลล ออน , โรลล , โรลล ออน)
Roll on, roll on
(โรลล ออน , โรลล ออน)
So turn your speakers up
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ)
Let’s take it to the floow
(เล็ท เท้ค อิท ทู เดอะ floow)
What are you waitin’ for
(ว๊อท อาร์ ยู เว๊ทดิน ฟอร์)
The party’s jumpin’ now
(เดอะ พ๊าร์ที่ จัมปิน นาว)
We’re gonna show you how
(เวีย กอนนะ โชว์ ยู ฮาว)
We like it, we like it, we really, really like it
(วี ไล๊ค อิท , วี ไล๊ค อิท , วี ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ไล๊ค อิท)
So turn your speakers up and roll on
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)

It’s Friday and you just got paid
(อิทซ ฟไรดิ แอนด์ ยู จั๊สท ก็อท เพลด)
And Monday is a holiday
(แอนด์ มันดิ อีส ซา ฮอลอิเด)
You know you need to get away
(ยู โนว์ ยู นี๊ด ทู เก็ท อะเวย์)
So grab your boo and get your roll on
(โซ แกร๊บ ยุร บู แอนด์ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Let me hear my fellas say
(เล็ท มี เฮียร มาย เฟลลา เซย์)
Let me hear my ladies say
(เล็ท มี เฮียร มาย เลดิส เซย์)
So turn your speakers up and roll on
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)
So turn you speakers up
(โซ เทิร์น ยู ซพีคเออะ อั๊พ)

Yo, yo
(โย , โย)
So here we go again with Mis-Teeq’s flow
(โซ เฮียร วี โก อะเกน วิธ มิซ Teeqs โฟลว์)
What are you waiting for, the crowd say ” Bo! ”
(ว๊อท อาร์ ยู เวททิง ฟอร์ , เดอะ คราวดํ เซย์ ” โบ ! “)
Feel the vibe within your mind
(ฟีล เดอะ วายพฺ วิธอิน ยุร ไมนด์)
Within your soul
(วิธอิน ยุร โซล)
Move your body, body ready to roll
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ , บ๊อดี้ เร๊ดี้ ทู โรลล)
And I said Monday to Friday the work takes its toll
(แอนด์ ดาย เซ็ด มันดิ ทู ฟไรดิ เดอะ เวิ๊ร์ค เท้ค อิทซ โทลล)
Here comes the weekend cos we make mad dough
(เฮียร คัม เดอะ วี๊คเกน คอซ วี เม้ค แม้ด โด)
Another dolla let me holler, let me grow
(อะน๊าเทร่อร์ ดอลล่า เล็ท มี ฮอลเลอะ , เล็ท มี โกรว์)
Cos in life what you reaps what you sow
(คอซ ซิน ไล๊ฟ ว๊อท ยู รีพ ว๊อท ยู เซา)
And roll on
(แอนด์ โรลล ออน)

It’s Friday and you just got paid
(อิทซ ฟไรดิ แอนด์ ยู จั๊สท ก็อท เพลด)
And Monday is a holiday
(แอนด์ มันดิ อีส ซา ฮอลอิเด)
You know you need to get away
(ยู โนว์ ยู นี๊ด ทู เก็ท อะเวย์)
So grab your boo and get your roll on
(โซ แกร๊บ ยุร บู แอนด์ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Let me hear my fellas say
(เล็ท มี เฮียร มาย เฟลลา เซย์)
Let me hear my ladies say
(เล็ท มี เฮียร มาย เลดิส เซย์)
So turn your speakers up and roll on
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)

It’s Friday and you just got paid
(อิทซ ฟไรดิ แอนด์ ยู จั๊สท ก็อท เพลด)
And Monday is a holiday
(แอนด์ มันดิ อีส ซา ฮอลอิเด)
You know you need to get away
(ยู โนว์ ยู นี๊ด ทู เก็ท อะเวย์)
So grab your boo and get your roll on
(โซ แกร๊บ ยุร บู แอนด์ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Let me hear my fellas say
(เล็ท มี เฮียร มาย เฟลลา เซย์)
Let me hear my ladies say
(เล็ท มี เฮียร มาย เลดิส เซย์)
So turn your speakers up and roll on
(โซ เทิร์น ยุร ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)

Roll on, roll, roll on
(โรลล ออน , โรลล , โรลล ออน)
So, roll on, roll on
(โซ , โรลล ออน , โรลล ออน)
So grab your boo and get your roll on
(โซ แกร๊บ ยุร บู แอนด์ เก็ท ยุร โรลล ออน)
Roll on, roll, roll on
(โรลล ออน , โรลล , โรลล ออน)
Roll on, roll on
(โรลล ออน , โรลล ออน)
So turn the speakers up and roll on
(โซ เทิร์น เดอะ ซพีคเออะ อั๊พ แอนด์ โรลล ออน)

Blacksmith
(Blacksmith)
Mis-Teeq
(มิซ Teeq)
I’ll make a make you move your feet
(อิลล เม้ค เก เม้ค ยู มู๊ฝ ยุร ฟีท)
With the styles unique
(วิธ เดอะ สไทล์ ยูนี๊ค)
Ha ha
(ฮา ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roll On (Blacksmith Rub) คำอ่านไทย Mis-Teeq

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น