เนื้อเพลง Ain’t No Click คำอ่านไทย Lloyd Banks feat Tony Yayo

[Intro – Tony Yayo [Lloyd Banks]]
( [ อินโทร โทนี่ Yayo [ ลอยด แบ๊งค ] ])
Yeah N*gga!
(เย่ เอ็น *gga !)
We f*ckin back! Hunger for More!
(วี เอฟ *ckin แบ็ค ! ฮังเกอะ ฟอร์ โม !)
Tony’s Home!
(โทนี่ โฮม !)
Yo Banks I told these n*gga’s man
(โย แบ๊งค ซาย โทลด ฑิส เอ็น *ggas แมน)
[Ya’ll done f*cked up now]
([ ยอล ดัน เอฟ *cked อั๊พ นาว ])

[Chorus – Lloyd Banks]
([ ค๊อรัส ลอยด แบ๊งค ])
Aint No click like the one I’m wit’
(เอน โน คลิ๊ก ไล๊ค ดิ วัน แอม วิท)
If the drama gets thick, It’s the guns I get [Now]
(อิ๊ฟ เดอะ ดร๊าม่า เก็ท ทริ๊ค , อิทซ เดอะ กัน ซาย เก็ท [ นาว ])
G-Unit n*gga’s is runnin’ this sh*t [Now]
(จี ยูนิท เอ็น *ggas ซิส รูนนิน ดิส ฌะ *ที [ นาว ])
If you ain’t reppin’ where you from then sit [Down]
(อิ๊ฟ ยู เอน เพพพิน แวร์ ยู ฟรอม เด็น ซิท [ เดาน ])
We gettin’ doh’ everywhere we go
(วี เกดดิน โด่ว เอวี่แวร์ วี โก)
And it’s killin’ em’ slow just to hear me blow [Now]
(แอนด์ อิทซ คิลลิน เอ็ม สโลว์ จั๊สท ทู เฮียร มี โบลว์ [ นาว ])
G-Unit n*gga’s is runnin’ this sh*t [Now]
(จี ยูนิท เอ็น *ggas ซิส รูนนิน ดิส ฌะ *ที [ นาว ])
If you ain’t reppin where you from-Sit Down!
(อิ๊ฟ ยู เอน เพพพิน แวร์ ยู ฟรอม ซิท เดาน !)

[Verse – Lloyd Banks]
([ เฝิซ ลอยด แบ๊งค ])
By now I know you done seen me
(บาย นาว ไอ โนว์ ยู ดัน ซีน มี)
On ya’ stadium or TV, with 380 on the EV
(ออน ยา ซเทเดียม ออ ทีวี , วิธ 380 ออน ดิ eV)
I skeet babies on ya breezy
(ไอ ซคีตทฺ เบบีสฺ ออน ยา บรีสอิ)
And I aint’ stoppin’, Only Jack the Jacob could freeze me
(แอนด์ ดาย เอน สตอปพิน , โอ๊นลี่ แจ็ค เดอะ เจคับ เคิด ฟรีส มี)
Squeeze me and its bye bye gone
(สควี๊ซ มี แอนด์ อิทซ ไบ ไบ กอน)
We got guns like Popeye’s arm
(วี ก็อท กัน ไล๊ค Popeyes อาร์ม)
I put a ring on every finger but the rats still askin’
(ไอ พุท ดา ริง ออน เอ๊เฝอร์รี่ ฟิ๊งเก้อร บั๊ท เดอะ แร๊ท สทิลล แอสกิน)
‘Cause there’s one on all of mine, I’m the rap Phil Jackson
(ค๊อส แดร์ วัน ออน ออล อ็อฝ ไมน์ , แอม เดอะ แร็พ ฟิล แจคสัน)
I built the rep for muder on every Who Kid
(ไอ บิลท เดอะ เร็พ ฟอร์ muder ออน เอ๊เฝอร์รี่ ฮู คิด)
Kay Slay, and Big Mike, admit it the kid tight
(เค ซเล , แอนด์ บิ๊ก ไมค , แอ๊ดมิท ดิธ เดอะ คิด ไท๊ท)
And you aint’ even put up a fight, so its back to the amateurs
(แอนด์ ยู เอน อี๊เฝ่น พุท อั๊พ อะ ไฟ้ท , โซ อิทซ แบ็ค ทู ดิ อะเมเท่อร)
Wrappin’ ya’ sandwiches, I’m hot now so the rats wanna stand wit’ us
(Wrappin ยา sandwiches , แอม ฮอท นาว โซ เดอะ แร๊ท วอนนา สแทนด์ วิท อัซ)
They hop in the van wit us and clap on cameras
(เด ฮ็อพ อิน เดอะ แฝน วิท อัซ แซน คแล็พ ออน แค๊เมร่า)
I hit the clubs, now I’m back tourin’ Canada’s
(ไอ ฮิท เดอะ คลับ , นาว แอม แบ็ค ทัวริน แคนอะดะ)
Amongst weed smokers and crap floor gamblers
(อะมังซท วี ซโมคเออะ แซน แครพ ฟลอร์ แกมบเลอะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse – Lloyd Banks]
([ เฝิซ ลอยด แบ๊งค ])
Make sure the birds don’t get brought to him
(เม้ค ชัวร์ เดอะ เบิร์ด ด้อนท์ เก็ท บรอท ทู ฮิม)
I watched Kobe go from the Basketball Court to the courtroom
(ไอ ว๊อทช โกบี โก ฟรอม เดอะ Basketball คอร์ท ทู เดอะ โครชรูม)
Go’head try to do my harm solider
(โกเฮด ธราย ทู ดู มาย ฮาร์ม solider)
And you’ll be in a black bag like grass out the lawnmower
(แอนด์ โยว บี อิน อะ แบล๊ค แบ๊ก ไล๊ค กราซ เอ๊าท เดอะ lawnmower)
And I’ll be damn if I cosign a old snitch
(แอนด์ อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย cosign อะ โอลด์ สนิดชฺ)
That was gangbangin’ when Jaws was a Goldfish
(แดท วอส gangbangin เว็น จอ วอส ซา โกลฟิช)
Ive been named New York’s screamin’ on the street
(แอฝ บีน เนม นิว ยอค สครีมมิน ออน เดอะ สทรีท)
For bullying the baseline and leanin’ on the beat
(ฟอร์ บลูลียิง เดอะ baseline แอนด์ ลีนิน ออน เดอะ บีท)
I’m well known now so you see me on the creep
(แอม เวลล โนน นาว โซ ยู ซี มี ออน เดอะ ครีพ)
Schemin’ on a freak, fan base leanin’ on the jeep
(สคริมมิน ออน อะ ฟรี๊ค , แฟน เบส ลีนิน ออน เดอะ จีพ)
They walkin’ wit the fire
(เด วอคกิน วิท เดอะ ไฟเออะร)
So if you say banks in ya verse, Then u better be talkin bout Tyra
(โซ อิ๊ฟ ยู เซย์ แบ๊งค ซิน ยา เฝิซ , เด็น ยู เบ๊ทเท่อร์ บี ทอคกิ่น เบาท ทายล่า)
From P.A. to L.A., Atlanta to Texas
(ฟรอม พี อะ ทู แอล อะ , แอทแรนทา ทู เทกซัส)
Nashville to Memphis, My buzz is tremendous
(แนชวิลล์ ทู เมมฟริซ , มาย บัส อีส ทริเม๊นดั้ส)
I pass through the city slow, But hit the gas on a silly hoe
(ไอ เพซ ทรู เดอะ ซิ๊ที่ สโลว์ , บั๊ท ฮิท เดอะ แก๊ซ ออน อะ ซิ๊ลลี่ โฮ)
Bounce like ass in my video
(เบ๊าสฺ ไล๊ค อาซ ซิน มาย ฝีดอิโอ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse – Tony Yayo]
([ เฝิซ โทนี่ Yayo ])
Aye yo
(ไอ โย)
Uno, dos, tres, quatro’
(ยูโน , โดซ , เทรซ , quatro)
My click eat like the Twelve Holy Apostles
(มาย คลิ๊ก อี๊ท ไล๊ค เดอะ ทเว้ลฝ โฮ๊ลี่ Apostles)
We bust down models, and plush out Tahoe’s
(วี บัซท เดาน โม๊เด็ล , แอนด์ พลัฌ เอ๊าท Tahoes)
Jewels froze, look like we hit the Lotto
(จิ๊วเอ็ล ฟโรส , ลุ๊ค ไล๊ค วี ฮิท เดอะ Lotto)
P89, My clip filled wit’ hollows
(P89 , มาย คลิพ ฟิลล วิท ฮ๊อลโล่ว)
Stunt in the club, get hit wit’ yellow bottles
(ซทันท อิน เดอะ คลับ , เก็ท ฮิท วิท เย๊ลโล่ว บ๊อทเทิ่ล)
Don’t speak ma if ya neck don’t swallow
(ด้อนท์ สพี๊ค มา อิ๊ฟ ยา เน็ค ด้อนท์ สว๊อลโล่ว)
‘Cause 50 push Bentley’s and Dre push Diablo’s
(ค๊อส 50 พุช เบนลี่ แซน ดรี พุช Diablos)
That Eminem money got cash in my Escrow
(แดท เอมมีนเอม มั๊นนี่ ก็อท แค๊ช อิน มาย Escrow)
Screws ???? swimmin’ in my Castro
(สครูว์ สวิมมิน อิน มาย แคซโทร)
Yay’ rap is crack, and I got the best blow, best flow
(เย่ แร็พ อีส แคร๊ค , แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ เบ๊สท์ โบลว์ , เบ๊สท์ โฟลว์)
Banks’ put me in the booth, Let’s Go
(แบ๊งค พุท มี อิน เดอะ บูธ , เล็ท โก)
Think like Cestro, the games in a lasso
(ทริ๊งค ไล๊ค Cestro , เดอะ เกม ซิน อะ แลซโซ)
Jump in the Benz without snaps on the petro’
(จั๊มพ อิน เดอะ เบนซฺ วิธเอ๊าท ซแน็พ ออน เดอะ petro)
God gave me this flow, so I am special
(ก๊อด เกฝ มี ดิส โฟลว์ , โซ ไอ แอ็ม สเพ๊เชี่ยล)
In 16 bars n*gga I’m finished, Faneeco!
(อิน 16 บาร์ เอ็น *gga แอม ฟิ๊หนิช , Faneeco !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro – Tony Yayo]
([ เอ๊าโต โทนี่ Yayo ])
We told y’all motherf*ckers man
(วี โทลด ยอล motherf*ckers แมน)
Ya’ll n*ggaz look like us, stunt like us, but y’all not us man!
(ยอล เอ็น *ggaz ลุ๊ค ไล๊ค อัซ , ซทันท ไล๊ค อัซ , บั๊ท ยอล น็อท อัซ แมน !)
Lloyd Banks, Hunger for More!
(ลอยด แบ๊งค , ฮังเกอะ ฟอร์ โม !)
We back n*gga!
(วี แบ็ค เอ็น *gga !)
50 the General!
(50 เดอะ เจ๊นเนอรัล !)
Young Beezy Buck!
(ยัง Beezy บั๊ค !)
Game!
(เกม !)
Rap game is ours n*gga!
(แร็พ เกม อีส เอ๊า เอ็น *gga !)
Hunger for More!
(ฮังเกอะ ฟอร์ โม !)
This is rider music n*gga!
(ดิส ซิส ไรดเออะ มิ๊วสิค เอ็น *gga !)
This for them gangstas, them generals, and them comrades!
(ดิส ฟอร์ เด็ม แก๊งซดา , เด็ม เจ๊นเนอรัล , แอนด์ เด็ม คอมริด !)
This rider music! ha ha!
(ดิส ไรดเออะ มิ๊วสิค ! ฮา ฮา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Click คำอ่านไทย Lloyd Banks feat Tony Yayo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น