เนื้อเพลง Far Far คำอ่านไทย Yael Naim

Far far, there’s this little girl
( ฟาร์ ฟาร์ , แดร์ ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
she was praying for something to happen to her
(ชี วอส เพลยอิง ฟอร์ ซัมติง ทู แฮ๊พเพ่น ทู เฮอ)
everyday she writes words and more words
(เอวี่เดย์ ชี ไร๊ท เวิร์ด แซน โม เวิร์ด)
just to speak out the thoughts that keep floating inside
(จั๊สท ทู สพี๊ค เอ๊าท เดอะ ธอท แดท คี๊พ ฟโลทอิง อิ๊นไซด์)
and she’s strong when the dreams come cos’ they
(แอนด์ ชี สทรอง เว็น เดอะ ดรีม คัม คอซ เด)
take her, cover her, they are all over
(เท้ค เฮอ , โค๊ฝเฝ่อร์ เฮอ , เด อาร์ ออล โอ๊เฝ่อร)
the reality looks far now, but don’t go
(เดอะ ริแอลอิทิ ลุ๊ค ฟาร์ นาว , บั๊ท ด้อนท์ โก)

how can you stay outside?
(ฮาว แคน ยู สเทย์ เอ๊าทไซ้ด)
there’s a beautiful mess inside
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)
how can you stay outside?
(ฮาว แคน ยู สเทย์ เอ๊าทไซ้ด)
there’s a beautiful mess inside
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)
oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

far far, there’s this little girl
(ฟาร์ ฟาร์ , แดร์ ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
she was praying for something good to happen to her
(ชี วอส เพลยอิง ฟอร์ ซัมติง กู๊ด ทู แฮ๊พเพ่น ทู เฮอ)
from time to time there’re colors and shapes
(ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์ ตรีเรลลา คัลเออะ แซน เชพ)
dazeling her eyes, tickeling her hands
(dazelings เฮอ อาย , tickelings เฮอ แฮนด์)
they invent her a new world with
(เด อินเฝ๊นท เฮอ รา นิว เวิลด วิธ)
oil skies and aquarel rivers
(ออยล์ สกาย แซน aquarel ริ๊เฝ่อร์)
but don’t you run away already
(บั๊ท ด้อนท์ ยู รัน อะเวย์ ออลเร๊ดี้)
please don’t go oh oh
(พลีซ ด้อนท์ โก โอ โอ)

how can you stay outside?
(ฮาว แคน ยู สเทย์ เอ๊าทไซ้ด)
there’s a beautiful mess inside
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)
how an you stay outside?
(ฮาว แอน ยู สเทย์ เอ๊าทไซ้ด)
there’s a beautiful mess inside
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)
take a deep breath and dive
(เท้ค เก ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ไดฝ)
there’s a beautiful mess inside
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)
how can you stay outside?
(ฮาว แคน ยู สเทย์ เอ๊าทไซ้ด)
There’s a beautiful mess
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ)
beautiful mess inside
(บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)

oh beautiful, beautiful
(โอ บยูทิฟุล , บยูทิฟุล)

far far there’s this little girl
(ฟาร์ ฟาร์ แดร์ ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
she was praying for something big to happen to her
(ชี วอส เพลยอิง ฟอร์ ซัมติง บิ๊ก ทู แฮ๊พเพ่น ทู เฮอ)
every night she ears beautiful strange music
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ชี เอียร บยูทิฟุล สเทร๊งจ มิ๊วสิค)
it’s everywhere there’s nowhere to hide
(อิทซ เอวี่แวร์ แดร์ โนแวร์ ทู ไฮด์)
but if it fades she begs
(บั๊ท อิ๊ฟ อิท เฟด ชี เบ๊ก)
” oh lord don’t take it from me, don’t take it yourselves ”
(” โอ หลอร์ด ด้อนท์ เท้ค อิท ฟรอม มี , ด้อนท์ เท้ค อิท ยุรเซลฝส “)

i guess i’ll have to give it birth
(ไอ เกสส อิลล แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อิท เบริ๊ท)
to give it birth
(ทู กี๊ฝ อิท เบริ๊ท)
i guess, i guess, i guess i have to give it birth
(ไอ เกสส , ไอ เกสส , ไอ เกสส ซาย แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อิท เบริ๊ท)
i guess i have to, have to give it birth
(ไอ เกสส ซาย แฮ็ฝ ทู , แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อิท เบริ๊ท)
there’s a beautiful mess inside and it’s everywhere
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์ แอนด์ อิทซ เอวี่แวร์)

so shake it yourself now deep inside
(โซ เช้ค อิท ยุรเซลฟ นาว ดี๊พ อิ๊นไซด์)
deeper than you ever dared
(ดิพเพอ แฑ็น ยู เอ๊เฝ่อร์ แดร์)
deeper than you ever dared
(ดิพเพอ แฑ็น ยู เอ๊เฝ่อร์ แดร์)
there’s a beautiful mess inside
(แดร์ ซา บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)
beautiful mess inside
(บยูทิฟุล เมซ อิ๊นไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Far Far คำอ่านไทย Yael Naim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น