เนื้อเพลง By Your Side คำอ่านไทย Christina Aguilera

So if you call my name
( โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม)
You know my heart you claim
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม)
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)
Through thickness and through thin
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน)
You know my love you win
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน)
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)

Boy when you come to me I’m just in my head
(บอย เว็น ยู คัม ทู มี แอม จั๊สท อิน มาย เฮด)
Of how glad I am to be with you and
(อ็อฝ ฮาว แกล๊ด ดาย แอ็ม ทู บี วิธ ยู แอนด์)
You just don’t know how special you are to me
(ยู จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ฮาว สเพ๊เชี่ยล ยู อาร์ ทู มี)
Can’t you see we’re meant to be, oh yeah
(แค็นท ยู ซี เวีย เม็นท ทู บี , โอ เย่)
If you ever doubt my love
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ เดาท มาย ลัฝ)
Don’t fear, I’m right here for you
(ด้อนท์ เฟียร์ , แอม ไร๊ท เฮียร ฟอร์ ยู)
My heart belongs to one and only you
(มาย ฮาร์ท บีลอง ทู วัน แอนด์ โอ๊นลี่ ยู)
I could never want another
(ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ ว้อนท อะน๊าเทร่อร์)

So if you call my name
(โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม)
You know my heart you claim
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม)
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side [by your side]
(บาย ยุร ไซด์ [ บาย ยุร ไซด์ ])
Through thickness and through thin
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน)
You know my love you win
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน)
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)

So now you know how I feel, baby
(โซ นาว ยู โนว์ ฮาว ไอ ฟีล , เบ๊บี้)
You have brightened up my world in every way
(ยู แฮ็ฝ ไบท์อึน อั๊พ มาย เวิลด อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
Share your feelings, with me baby
(แชร์ ยุร ฟีลอิง , วิธ มี เบ๊บี้)
You can tell me anything
(ยู แคน เทลล มี เอนอิธิง)
Keep me close to your heart, darling
(คี๊พ มี โคลส ทู ยุร ฮาร์ท , ดาร์ลิ่ง)
You’ll be close to mine
(โยว บี โคลส ทู ไมน์)
One thing that makes me happy
(วัน ทริง แดท เม้ค มี แฮ๊พพี่)
Is spending time with you, baby yeah
(อีส ซเพ็นดิง ไทม์ วิธ ยู , เบ๊บี้ เย่)

So if you call my name [if you call my name]
(โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม [ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม ])
You know my heart you claim
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม)
I’ll be right here [I’ll be right here]
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร [ อิลล บี ไร๊ท เฮียร ])
By your side [on your side babe]
(บาย ยุร ไซด์ [ ออน ยุร ไซด์ เบ้บ ])
Through thickness and through thin
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน)
You know my love you win [my love you win]
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน [ มาย ลัฝ ยู วิน ])
I’ll be right here [oh yeah]
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร [ โอ เย่ ])
By your side
(บาย ยุร ไซด์)

So if you call my name [if you call my name]
(โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม [ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม ])
You know my heart you claim
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม)
I’ll be right here [I’ll be right here]
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร [ อิลล บี ไร๊ท เฮียร ])
By your side [right by your side]
(บาย ยุร ไซด์ [ ไร๊ท บาย ยุร ไซด์ ])
Through thickness and through thin [through thick and thin]
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน [ ทรู ทริ๊ค แอนด์ ทริน ])
You know my love you win [my love you win]
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน [ มาย ลัฝ ยู วิน ])
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)

Oh when you walked, into my life
(โอ เว็น ยู ว๊อล์ค , อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You know you changed it for the better
(ยู โนว์ ยู เช้งจํ ดิท ฟอร์ เดอะ เบ๊ทเท่อร์)
And you can count on me, to always be true
(แอนด์ ยู แคน เค้าทํ ออน มี , ทู ออลเว บี ทรู)
Don’t worry at all…
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ แอ็ท ดอร์)

So if you call my name
(โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม)
You know my heart you claim
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม)
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)
Through thickness and through thin [oh]
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน [ โอ ])
You know my love you win [yeah yeah, baby]
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน [ เย่ เย่ , เบ๊บี้ ])
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side [by your side baby]
(บาย ยุร ไซด์ [ บาย ยุร ไซด์ เบ๊บี้ ])

So if you call my name [ooh]
(โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม [ อู้ ])
You know my heart you claim [oh]
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม [ โอ ])
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side [oh by your side baby]
(บาย ยุร ไซด์ [ โอ บาย ยุร ไซด์ เบ๊บี้ ])
Through thickness and through thin
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน)
You know my love you win
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน)
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side [right by your side babe]
(บาย ยุร ไซด์ [ ไร๊ท บาย ยุร ไซด์ เบ้บ ])

So if you call my name [ohh yeah]
(โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม [ โอ้ เย่ ])
You know my heart you claim [ohh yeah yeah]
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม [ โอ้ เย่ เย่ ])
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side [uh huh]
(บาย ยุร ไซด์ [ อา ฮู ])
Through thickness and through thin [yeah ohh]
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน [ เย่ โอ้ ])
You know my love you win
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน)
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)

So if you call my name
(โซ อิ๊ฟ ยู คอลลํ มาย เนม)
You know my heart you claim [hey]
(ยู โนว์ มาย ฮาร์ท ยู เคลม [ เฮ ])
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)
Through thickness and through thin [through thick and thin]
(ทรู ธีคเน็ซ แซน ทรู ทริน [ ทรู ทริ๊ค แอนด์ ทริน ])
You know my love you win [my love you win]
(ยู โนว์ มาย ลัฝ ยู วิน [ มาย ลัฝ ยู วิน ])
I’ll be right here
(อิลล บี ไร๊ท เฮียร)
By your side
(บาย ยุร ไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง By Your Side คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น