เนื้อเพลง You Had Me You Lost Me คำอ่านไทย Eve

Chorus Repeat 2x
( ค๊อรัส รีพี๊ท 2x)
You Had Me You Lost Me
(ยู แฮ็ด มี ยู ล็อซท มี)
And Now You Want Me Back
(แอนด์ นาว ยู ว้อนท มี แบ็ค)
You F*cked Around And Played Around
(ยู เอฟ *cked อะราวนฺดฺ แอนด์ เพลย์ อะราวนฺดฺ)
And Now Your Feeling Sad
(แอนด์ นาว ยุร ฟีลอิง แซ้ด)

Verse 1
(เฝิซ วัน)
Uh Uh
(อา อา)
How Should I Start It Off
(ฮาว เชิด ดาย สท๊าร์ท ดิธ ออฟฟ)
You Must Have Thought Me Soft
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ ธอท มี ซ๊อฟท)
Like It Was All Good To Move On And Cross Me Off
(ไล๊ค อิท วอส ซอร์ กู๊ด ทู มู๊ฝ ออน แอนด์ ครอสสํ มี ออฟฟ)
We Never Shared Secrets
(วี เน๊เฝ่อร์ แชร์ ซี๊เขร็ท)
We Wasn’t F*cking Raw
(วี วอสซึ้น เอฟ *คิง รอว์)
Helped You When You Were Down And Now You Got The F*cking Gawl
(เฮ้ลพ ยู เว็น ยู เวอ เดาน แอนด์ นาว ยู ก็อท เดอะ เอฟ *คิง Gawl)
We Used To Be So Tight
(วี ยู๊ส ทู บี โซ ไท๊ท)
We Was Each Others Life
(วี วอส อีช อ๊อเธ่อร์ ไล๊ฟ)
You Was My Husband And No Doubt I Was Your F*cking Wife
(ยู วอส มาย ฮั๊สแบนด์ แอนด์ โน เดาท ไอ วอส ยุร เอฟ *คิง ไว๊ฟ)
Did Anything You Ever Asked Of Eve
(ดิด เอนอิธิง ยู เอ๊เฝ่อร์ อาสคฺ อ็อฝ อี๊ฟ)
You Turned Out To Be A Devil N*gga I Couldn’t Believe
(ยู เทิร์น เอ๊าท ทู บี อะ เด๊ฝิ้ล เอ็น *gga ไอ คูดซึ่น บีลี๊ฝ)
Sneaking Numbers Out My Phone
(ซนีคอิง นั๊มเบ้อร์ เอ๊าท มาย โฟน)
Calling B*tches On The Cell
(คอลลิง บี *tches ออน เดอะ เซล)
What The Hell
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล)
Clunky B*tches One On The Scale
(Clunky บี *tches วัน ออน เดอะ สเคล)
I’m Like A Dime Over Line
(แอม ไล๊ค เก ไดม โอ๊เฝ่อร ไลน์)
You Can’t Calculate My Status
(ยู แค็นท แค๊ลคูเหลท มาย สเท๊ทัซ)
And You F*cking With These B*tches Like My Ass Wasn’t The Fattest
(แอนด์ ยู เอฟ *คิง วิธ ฑิส บี *tches ไล๊ค มาย อาซ วอสซึ้น เดอะ Fattest)
Like I Didn’t Dress The Baddest
(ไล๊ค ไก ดิ๊นอิน เดรส เดอะ แบดเดส)
Any Time We Surface
(เอ๊นี่ ไทม์ วี เซ๊อร์เฟซ)
Must Have Been Insecure
(มัสท์ แฮ็ฝ บีน อินเซ็คเคียว)
N*ggas Made You Nervous
(เอ็น *ggas เมด ยู เนอฝัซ)
And I Guess It Was Your Purpose To Lock Me In
(แอนด์ ดาย เกสส ซิท วอส ยุร เพ๊อร์โพส ทู ล๊อค มี อิน)
But You F*cked Up
(บั๊ท ยู เอฟ *cked อั๊พ)
Your Lucks Out
(ยุร ลัค เอ๊าท)
But Then Again
(บั๊ท เด็น อะเกน)

Repeat Chorus 2x
(รีพี๊ท ค๊อรัส 2x)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Used To Let Sh*t Slide
(ยู๊ส ทู เล็ท ฌะ *ที สไล๊ด)
Caught A Couple Lies
(คอท ดา คั๊พเพิ่ล ไล)
I Chilled For Real I Mean I Called A Couple Guys
(ไอ ชิล ฟอร์ เรียล ไอ มีน นาย คอลลํ อะ คั๊พเพิ่ล กาย)
Knew When You Was F*cking Up I Saw It In Your Eyes
(นยู เว็น ยู วอส เอฟ *คิง อั๊พ ไอ ซอว์ อิท อิน ยุร อาย)
Then I Guess It Was My Fault Cause I Put Up The Disguise
(เด็น นาย เกสส ซิท วอส มาย ฟอลท ค๊อส ไอ พุท อั๊พ เดอะ ดิสไก๊ส)
In Public We Was Happy
(อิน พับลิค วี วอส แฮ๊พพี่)
In Home We’d Be Scrapping
(อิน โฮม เว็ด บี Scrappings)
Later We’d Be Naked Joking Smoking And Laughing
(เลทเออะ เว็ด บี เน๊คเค่ด โจกิ้ง สโมคกิ้ง แอนด์ ลาฟอิง)
Making Up To Break Up
(เมคอิง อั๊พ ทู เบร๊ค อั๊พ)
I Thought That Sh*t Was Love
(ไอ ธอท แดท ฌะ *ที วอส ลัฝ)
But It Wasn’t And I Learned The Hard Was Soaking In Suds
(บั๊ท ดิธ วอสซึ้น แอนด์ ดาย เลิร์น เดอะ ฮาร์ด วอส โซคิง อิน ซัดส)
Crying All Depressed
(คไรอิง ออล ดีเพรส)
Not Again You’ll Never Catch Me
(น็อท อะเกน โยว เน๊เฝ่อร์ แค็ทช มี)
Wishing On A Star For Some N*gga To Come Bless Me
(วิชชิ้ง ออน อะ สทาร์ ฟอร์ ซัม เอ็น *gga ทู คัม เบล๊ส มี)
I Tried To Save It
(ไอ ทไร ทู เซฝ อิท)
All You Ever Did Was Stress Me
(ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ ดิด วอส สเทรสส มี)
Pushing All Me B*ttons
(พุฌอิง ออล มี บี *ttons)
Why The F*ck Must You Stress Me
(วาย เดอะ เอฟ *ck มัสท์ ยู สเทรสส มี)
N*gga Get A Life
(เอ็น *gga เก็ท ดา ไล๊ฟ)
Go On And Find A Wife
(โก ออน แอนด์ ไฟนด์ อะ ไว๊ฟ)
Get The F*ck Out My Face ‘fore I Go And Find A Knife
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท มาย เฟซ โฟร์ ไอ โก แอนด์ ไฟนด์ อะ ไน๊ฟ)
And You Still Calling My Phone Trying To Act Polite
(แอนด์ ยู สทิลล คอลลิง มาย โฟน ทไรอิง ทู แอ๊คท โพไล๊ท)
Asking Me For Favors Now You Know That Sh*t Ain’t Right
(อาคกิ้ง มี ฟอร์ เฟเฝอะ นาว ยู โนว์ แดท ฌะ *ที เอน ไร๊ท)
But
(บั๊ท)

Repeat Chorus 2x
(รีพี๊ท ค๊อรัส 2x)

Verse 3
(เฝิซ ที)
Uh Oh
(อา โอ)
You See Me Coming Don’t You
(ยู ซี มี คัมอิง ด้อนท์ ยู)
Look At You Running Wont You
(ลุ๊ค แกท ยู รันนิง ว็อนท ยู)
Oh You Gonna Sit There And See Me Like I Want To Approach You
(โอ ยู กอนนะ ซิท แดร์ แอนด์ ซี มี ไล๊ค ไก ว้อนท ทู แอพโพร๊ช ยู)
Now It’s Payback
(นาว อิทซ เพย์แบค)
I’m Talking Way Back
(แอม ทอคอิง เวย์ แบ็ค)
To B*tches Calling Hanging Up
(ทู บี *tches คอลลิง แฮงอิง อั๊พ)
You Ain’t No Way To Save That
(ยู เอน โน เวย์ ทู เซฝ แดท)
To Unanswered Questions
(ทู อันเอนเซิด เคว๊สชั่น)
To Home In The A M
(ทู โฮม อิน ดิ อะ เอ็ม)
To You Out Clubbing
(ทู ยู เอ๊าท Clubbings)
Forcing Me To Stay In
(ฟอร์สซิ่ง มี ทู สเทย์ อิน)
Remember O K Then
(รีเม๊มเบ่อร์ โอ เค เด็น)
It’s Over No Playing
(อิทซ โอ๊เฝ่อร โน พเลนิ่ง)
I Said It Before
(ไอ เซ็ด ดิท บีฟอร์)
I’m About To Do It F*ck What You Saying
(แอม อะเบ๊าท ทู ดู อิท เอฟ *ck ว๊อท ยู เซอิง)
To Late For Apologies
(ทู เหลท ฟอร์ อโพโลไจซ์)
Go Puff On A Pile Of Weed
(โก พัฟ ออน อะ ไพล์ อ็อฝ วี)
Think About This Good B*tch That’s Leaving And Don’t Follow Me
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิส กู๊ด บี *tch แด้ท ลีฝอิงส แอนด์ ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว มี)
Moving On
(มูฝอิง ออน)
Shut You Down
(ชั๊ท ยู เดาน)
Now You Wanna Regret
(นาว ยู วอนนา รีเกร๊ท)
You Could F*ck All Day But It Would Never Feel Like My Sex
(ยู เคิด เอฟ *ck ออล เดย์ บั๊ท ดิธ เวิด เน๊เฝ่อร์ ฟีล ไล๊ค มาย เซ็กซ)
Played Yourself
(เพลย์ ยุรเซลฟ)
Tried To Show I Cared
(ทไร ทู โชว์ ไอ คารํ)
You Ain’t Cared
(ยู เอน คารํ)
When I Needed You The Most N*gga You Wasn’t There
(เว็น นาย นี๊ด ยู เดอะ โมซท เอ็น *gga ยู วอสซึ้น แดร์)
And The Game Is The Same
(แอนด์ เดอะ เกม อีส เดอะ เซม)
Comes Around Goes Around
(คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ)
Now Hate Me Forever While The Chorus Goes Around
(นาว เฮท มี ฟอเร๊เฝ่อร ไวล์ เดอะ ค๊อรัส โกซ อะราวนฺดฺ)

Repeat Chorus 4x
(รีพี๊ท ค๊อรัส 4x)

Eve
(อี๊ฟ)
Look Ma Everybody Makes Mistakes Aight
(ลุ๊ค มา เอวี่บอดี้ เม้ค มิสเท้ค ไอชฺ)

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Repeat Until Fade
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา รีพี๊ท อันทิล เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Had Me You Lost Me คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น