เนื้อเพลง Ghostrider คำอ่านไทย R.E.M.

[Suicide]
( [ ซุยไซ้ด ])

Ghost rider motorcyle hero
(โก๊สท ไรดเออะ motorcyle ฮีโร่)
Baby baby baby baby he’s a blazin’ away
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา เบลซิน อะเวย์)
Like the star star stars in the universe.
(ไล๊ค เดอะ สทาร์ สทาร์ สทาร์ ซิน ดิ ยูนิเฝิซ)

Ghost rider motorcyle hero
(โก๊สท ไรดเออะ motorcyle ฮีโร่)
Baby baby baby baby he’s a blazin’ the truth
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา เบลซิน เดอะ ทรู๊ธ)

Ghost rider motorcyle hero
(โก๊สท ไรดเออะ motorcyle ฮีโร่)
Baby baby baby baby he’s a lookin’ so cute
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา ลุคกิน โซ คยูท)
Sneakin round round round in a blue jumpsuit
(สนิกเคน ราวนด ราวนด ราวนด อิน อะ บลู จั้มสฺซู๊ด)

Ahh!
(อา !)
Ahh!
(อา !)

Ghost rider motorcyle hero
(โก๊สท ไรดเออะ motorcyle ฮีโร่)
Baby baby baby baby he’s a blazin’ away
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา เบลซิน อะเวย์)
Like the star star stars in the universe.
(ไล๊ค เดอะ สทาร์ สทาร์ สทาร์ ซิน ดิ ยูนิเฝิซ)
Baby baby baby baby he’s a screamin’ the truth
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา สครีมมิน เดอะ ทรู๊ธ)
Like the star star stars in the universe.
(ไล๊ค เดอะ สทาร์ สทาร์ สทาร์ ซิน ดิ ยูนิเฝิซ)
Baby baby baby baby he’s a screamin’ the truth
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา สครีมมิน เดอะ ทรู๊ธ)
America America is killing its youth.
(อะเมริคะ อะเมริคะ อีส คีลลิง อิทซ ยู๊ธ)

Ahh!
(อา !)
Ahh!
(อา !)

Ghost rider motorcyle hero
(โก๊สท ไรดเออะ motorcyle ฮีโร่)
Baby baby baby baby he’s a screamin’ away
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา สครีมมิน อะเวย์)
Like the star star stars in the universe.
(ไล๊ค เดอะ สทาร์ สทาร์ สทาร์ ซิน ดิ ยูนิเฝิซ)
Baby baby baby baby he’s a lookin’ so cute
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา ลุคกิน โซ คยูท)
Sneakin round round round in a blue jumpsuit
(สนิกเคน ราวนด ราวนด ราวนด อิน อะ บลู จั้มสฺซู๊ด)
Baby baby baby baby he’s a screamin’ the truth
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ อีส ซา สครีมมิน เดอะ ทรู๊ธ)
America America
(อะเมริคะ อะเมริคะ)
America America is killing its youth.
(อะเมริคะ อะเมริคะ อีส คีลลิง อิทซ ยู๊ธ)

Ahh!
(อา !)
Ahh!
(อา !)

Ghostrider
(Ghostrider)
Ghostrider
(Ghostrider)
Ghostrider
(Ghostrider)

Ahh!
(อา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghostrider คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น