เนื้อเพลง Circus คำอ่านไทย Britney Spears

[VERSE 1]
([ เฝิซ 1 ])
There’s only two types of people in the world
(แดร์ โอ๊นลี่ ทู ไท๊พ ซอฟ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เวิลด)
The ones that entertain, and the ones that observe
(ดิ วัน แดท เอ๊นเทอร์เทน , แอนด์ ดิ วัน แดท อ๊อบเซิร์ฝ)
Well baby I’m a put-on-a-show kinda girl
(เวลล เบ๊บี้ แอม มา พุท – ออน – อะ – โชว์ คินดา เกิร์ล)
Don’t like the backseat, gotta be first [oh, oh]
(โด้นท์ ไล๊ค เดอะ แบคซีท , กอทดา บี เฟิร์สท [ โอ้ , โอ้ ])
I’m like the ringleader
(แอม ไล๊ค เดอะ ริงลีเดอร์)
I call the shots [call the shots]
(ไอ คอลลํ เดอะ ชอด [ คอลลํ เดอะ ชอด ])
I’m like a firecracker
(แอม ไล๊ค เก ไฟเออแคกเกอร์)
I make it hot [make it hot]
(ไอ เม้ค กิท ฮอท [ เม้ค กิท ฮอท ])
When I put on a show
(เว็น นาย พุท ออน นา โชว์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
I feel the adrenaline moving through my veins [hah, hah, hah]
(ไอ ฟีล ดิ อะเดรนนาลิน มูฝวิ่ง ตรู มาย เฝน [ ฮ๊า , ฮ๊า , ฮ๊า ])
Spotlight on me and I’m ready to break [hah, hah, hah]
(สปอทไลท์ ออน มี แอนด์ ดายm เร๊ดี้ ทู เบร๊ค [ ฮ๊า , ฮ๊า , ฮ๊า ])
I’m like a performer, the dancefloor is my stage [hah, hah, hah]
(แอม ไล๊ค เก เพอฟอร์เมอร์ , เดอะ แดนซ์ฟอร์ อีส มาย สเท๊จ [ ฮ๊า , ฮ๊า , ฮ๊า ])
Better be ready, hope that ya feel the same [hah, hah, hah]
(เบ๊ทเด่อร์ บี เร๊ดี้ , โฮพ แดท ยา ฟีล เดอะ เซม [ ฮ๊า , ฮ๊า , ฮ๊า ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
All the eyes on me in the center of the ring
(ออล ดิ อาย ซอน มี อิน เดอะ เซ๊นเท่อร์ ออฟ เดอะ ริง)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
When I crack that whip, everybody gonna trip
(เว็น นาย แคร๊ค แดท ฮวิพ , เอวี่บอดี้ กอนนา ทริ๊พ)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
Don’t stand there watching me, follow me
(โด้นท์ สแทนด์ แดร์ วัดชิ่ง มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
Show me what you can do
(โชว์ มี ว๊อท ยู แคน ดู)
Everybody let go, we can make a dancefloor
(เอวี่บอดี้ เล็ท โก , วี แคน เม้ค เก แดนซ์ฟอร์)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah, ha, ha, ha, ha, ho, ho, ho]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา , โฮ , โฮ , โฮ ])
[adsense]
[VERSE 2]
([ เฝิซ 2 ])
There’s only two types of guys out there,
(แดร์ โอ๊นลี่ ทู ไท๊พ ซอฟ กาย เอ๊าท แดร์ ,)
Ones that can hang with me, and ones that are scared
(วัน แดท แคน แฮง วิธ มี , แอนด์ วัน แดท อาร์ ซคา)
So baby I hope that you came prepared
(โซ เบ๊บี้ ไอ โฮพ แดท ยู เคม พรีแพร์)
I run a tight ship, so beware
(ไอ รัน นา ไท๊ท ชิพ , โซ บีแวร์)
I’m like a ring leader, I call the shots.
(แอม ไล๊ค เก ริง ลีดเดอะ , ไอ คอลลํ เดอะ ชอด)
I’m like a fire cracker,
(แอม ไล๊ค เก ไฟเออะร แครคเคอะ ,)
I make it hot when I put on a show.
(ไอ เม้ค กิท ฮอท เว็น นาย พุท ออน นา โชว์)

[Bridge]
([ บริดจ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Let’s go..[ah, ah, ahaha-hah]
(เล็ท โก [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
Let me see what you can do..[ah, ah, ahaha-hah]
(เล็ท มี ซี ว๊อท ยู แคน ดู [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
I’m running this.
(แอม รันนิง ดิส)
Yeah, like what..?
(เย่ , ไล๊ค ว๊อท)

[Bridge]
([ บริดจ ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
All the eyes on me in the center of the ring
(ออล ดิ อาย ซอน มี อิน เดอะ เซ๊นเท่อร์ ออฟ เดอะ ริง)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
When I crack that whip, everybody gonna trip
(เว็น นาย แคร๊ค แดท ฮวิพ , เอวี่บอดี้ กอนนา ทริ๊พ)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
Don’t stand there watching me, follow me
(โด้นท์ สแทนด์ แดร์ วัดชิ่ง มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
Show me what you can do
(โชว์ มี ว๊อท ยู แคน ดู)
Everybody let go, we can make a dancefloor
(เอวี่บอดี้ เล็ท โก , วี แคน เม้ค เก แดนซ์ฟอร์)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
All the eyes on me in the center of the ring
(ออล ดิ อาย ซอน มี อิน เดอะ เซ๊นเท่อร์ ออฟ เดอะ ริง)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
When I crack that whip, everybody gonna trip
(เว็น นาย แคร๊ค แดท ฮวิพ , เอวี่บอดี้ กอนนา ทริ๊พ)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า ])
Don’t stand there watching me, follow me
(โด้นท์ สแทนด์ แดร์ วัดชิ่ง มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
Show me what you can do
(โชว์ มี ว๊อท ยู แคน ดู)
Everybody let go, we can make a dancefloor
(เอวี่บอดี้ เล็ท โก , วี แคน เม้ค เก แดนซ์ฟอร์)
Just like a circus [ah, ah, ahaha-hah, ha, ha, ha, ha, ho, ho, ho]
(เจิ๊ส ไล๊ค เก เซ๊อร์คัส [ อา , อา , อะฮ่าฮ่า – ฮ๊า , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา , โฮ , โฮ , โฮ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Circus คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น