เนื้อเพลง Make It Last Forever คำอ่านไทย Keith Sweat feat Jacci McGhee

Make it last
( เม้ค อิท ล๊าสท)
Make it last forever [Ever]
(เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร [ เอ๊เฝ่อร์ ])
Don’t let end our love end [Ooh…ooh…]
(ด้อนท์ เล็ท เอ็นด เอ๊า ลัฝ เอ็นด [ อู้ อู้ ])
[Ooh…ooh…ooh…oh…]
([ อู้ อู้ อู้ โอ ])
Let’s make it last [Ooh…ooh…ooh…oh…]
(เล็ท เม้ค อิท ล๊าสท [ อู้ อู้ อู้ โอ ])
Let’s make it last forever and ever
(เล็ท เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Don’t our let our love end [Oh…don’t let love end], mmm…
(ด้อนท์ เอ๊า เล็ท เอ๊า ลัฝ เอ็นด [ โอ ด้อนท์ เล็ท ลัฝ เอ็นด ] , อึม)

Let me hear you tell me you love me
(เล็ท มี เฮียร ยู เทลล มี ยู ลัฝ มี)
Let me hear you say you’ll never leave me
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
Ooh, girl, that would make me feel so right
(อู้ , เกิร์ล , แดท เวิด เม้ค มี ฟีล โซ ไร๊ท)
Let me hear you tell me you want me
(เล็ท มี เฮียร ยู เทลล มี ยู ว้อนท มี)
Let me hear you say you’ll never leave me, baby
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี , เบ๊บี้)
Until the morning light [I]
(อันทิล เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท [ ไอ ])

Let me tell you how much I love you
(เล็ท มี เทลล ยู ฮาว มัช ไอ ลัฝ ยู)
Let me tell you that I really need you
(เล็ท มี เทลล ยู แดท ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู)
Baby, baby, baby, I will make it all right
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ไอ วิล เม้ค อิท ดอร์ ไร๊ท)
No one but you, baby
(โน วัน บั๊ท ยู , เบ๊บี้)
Can make me feel
(แคน เม้ค มี ฟีล)
The way you make me, make me, make me feel
(เดอะ เวย์ ยู เม้ค มี , เม้ค มี , เม้ค มี ฟีล)

Whoa…oh…oh…oh…oh…oh…
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ)
Mmm…mmm….mmm…
(อึม อึม อึม)
Don’t let our love end [Don’t]
(ด้อนท์ เล็ท เอ๊า ลัฝ เอ็นด [ ด้อนท์ ])
Just make it last forever [Oh, make it last] and ever [Forever]
(จั๊สท เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร [ โอ , เม้ค อิท ล๊าสท ] แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ [ ฟอเร๊เฝ่อร ])

Your touch is wonderful
(ยุร ทั๊ช อีส วันเดอะฟุล)
Your love is so marvelous
(ยุร ลัฝ อีส โซ มาเฝะลัซ)
Joy, that’s what I feel
(จอย , แด้ท ว๊อท ไอ ฟีล)
When I’m with you
(เว็น แอม วิธ ยู)

Nothing, no one [No one, boy]
(นัธอิง , โน วัน [ โน วัน , บอย ])
Could compare to what we have [Hell, no, baby]
(เคิด คอมแพร์ ทู ว๊อท วี แฮ็ฝ [ เฮ็ลล , โน , เบ๊บี้ ])
Love, it feels so good
(ลัฝ , อิท ฟีล โซ กู๊ด)
I’m so glad you’re mine [Oh…oh…]
(แอม โซ แกล๊ด ยัวร์ ไมน์ [ โอ โอ ])

Whoa…oh…oh…oh…oh…oh… [Ooh, baby]
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ [ อู้ , เบ๊บี้ ])
Make it last forever [Ooh…ooh…ooh…]
(เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร [ อู้ อู้ อู้ ])
Know that I love it [No, no, no, no, no, no]
(โนว์ แดท ไอ ลัฝ อิท [ โน , โน , โน , โน , โน , โน ])
Make it last forever and ever [Yeah, yeah]
(เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ [ เย่ , เย่ ])

Ooh, give me kisses [Kisses]
(อู้ , กี๊ฝ มี คีสเซซ [ คีสเซซ ])
Love me [Love me], hold me [Hold me]
(ลัฝ มี [ ลัฝ มี ] , โฮลด์ มี [ โฮลด์ มี ])
Squeeze me [Squeeze me]
(สควี๊ซ มี [ สควี๊ซ มี ])
Chillin’ [Chillin’], come on [Come on]
(ชิลลิน [ ชิลลิน ] , คัมมอน [ คัมมอน ])
I love you [You know I do], baby
(ไอ ลัฝ ยู [ ยู โนว์ ไอ ดู ] , เบ๊บี้)

Whoa…oh…oh…oh…oh…oh…
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ)
Mmm…mmm….mmm…
(อึม อึม อึม)
Make it last forever [No, no, no, no, no, no]
(เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร [ โน , โน , โน , โน , โน , โน ])
Don’t let our love end [And ever]
(ด้อนท์ เล็ท เอ๊า ลัฝ เอ็นด [ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ ])

Whoa…oh…oh…ho…oh… [No, don’t you let it end]
(โว้ว โอ โอ โฮ โอ [ โน , ด้อนท์ ยู เล็ท ดิธ เอ็นด ])
You got to make it last
(ยู ก็อท ทู เม้ค อิท ล๊าสท)
Never, never, never let it end
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ เอ็นด)
Just make it last forever [I loved to] and ever [Woo, oh]
(จั๊สท เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร [ ไอ ลัฝ ทู ] แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ [ วู , โอ ])

I want our love to last a lifetime [I’d give it up, give it up for you]
(ไอ ว้อนท เอ๊า ลัฝ ทู ล๊าสท ดา ไลฟ์ไทม์ [ อาย กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท อั๊พ ฟอร์ ยู ])
Ooh, tell me, tell me you’ll always be mine
(อู้ , เทลล มี , เทลล มี โยว ออลเว บี ไมน์)
[I love you, love you, love you, love you, love you]
([ ไอ ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู , ลัฝ ยู ])
To make love forever and ever [Ooh]
(ทู เม้ค ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ [ อู้ ])
We’ve got to make it last
(หวีบ ก็อท ทู เม้ค อิท ล๊าสท)
Got to make it, got to make it, got to make [Ho…oh…], got to make it, oh, baby
(ก็อท ทู เม้ค อิท , ก็อท ทู เม้ค อิท , ก็อท ทู เม้ค [ โฮ โอ ] , ก็อท ทู เม้ค อิท , โอ , เบ๊บี้)
Oh, honey [Oh, honey]
(โอ , ฮั๊นนี่ [ โอ , ฮั๊นนี่ ])
I love you [I love you]
(ไอ ลัฝ ยู [ ไอ ลัฝ ยู ])
Ooh, you’re the best thing in my world
(อู้ , ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ทริง อิน มาย เวิลด)
The only thing in the world, I love you so
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง อิน เดอะ เวิลด , ไอ ลัฝ ยู โซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make It Last Forever คำอ่านไทย Keith Sweat feat Jacci McGhee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น