เนื้อเพลง Cry Me A River คำอ่านไทย Justin Timberlake

You were my sun
(ยู เวีย มาย ซัน)
You were my earth
(ยู เวีย มาย เอิร์ทร)
But you didn’t know all the ways I loved you, no
(บั๊ท ยู ดิ๊นอิน โนว์ ออล เดอะ เวย์ ซาย เลิฟ ยู , โน)
So you took a chance
(โซ ยู ทุก อะ แช้นซํ)
And made other plans
(แอนด์ เมด อ๊อเธ่อร์ แพลน)
But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no
(บั๊ท ได เบ๊ท ยู ดิ๊นอิน ตริ๊งค แดท เดย์ วู๊ด คัม แคลซชิง ดาวน์ , โน)

You don’t have to say, what you did,
(ยู โด้นท์ แฮพ ทู เซย์ , ว๊อท ยู ดิด ,)
I already know, I found out from him
(ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ , ไอ เฟานด เด๊า ฟรอม ฮิม)
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
(นาว แดร์ เจิ๊ส โน แช้นซํ , ฟอร์ ยู แอนด์ มี , เดอะเรล เน๊เว่อร์ บี)
And don’t it make you sad about it
(แอนด์ โด้นท์ ดิท เม้ค ยู แซ้ด อะเบ๊าท ดิท)

You told me you loved me
(ยู โทลด มี ยู เลิฟ มี)
Why did you leave me, all alone
(วาย ดิด ยู ลี๊ฝ มี , ออล อะโลน)
Now you tell me you need me
(นาว ยู เทลล มี ยู นี๊ด มี)
When you call me, on the phone
(เว็น ยู คอลลํ มี , ออน เดอะ โฟน)
Girl I refuse, you must have me confused
(เกิร์ล ไอ รีฟิ๊วส , ยู มัสท์ แฮพ มี คอนฟิ้วส)
With some other guy
(วิธ ซัม อ๊อเธ่อร์ กาย)
Your bridges were burned, and now it’s your turn
(ยัวร์ บริดจ เวีย เบิร์น , แอนด์ นาว อิทซ ยัวร์ เทิร์น)
To cry, cry me a river
(ทู คราย , คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
Cry me a river-er
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er)
Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
Cry me a river-er, yea yea
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er , เย เย)

I know that they say
(ไอ โนว์ แดท เดย์ เซย์)
That somethings are better left unsaid
(แดท ซัมติงสฺ แซร์ เบ๊ทเด่อร์ เล๊ฟท อันเซ)
It wasn’t like you only talked to him and you know it
(อิท วอสซึ้น ไล๊ค ยู โอ๊นลี่ ท๊อล์ค ทู ฮิม แอนด์ ยู โนว์ อิท)
[Don’t act like you don’t know it]
([ โด้นท์ แอ๊คท ไล๊ค ยู โด้นท์ โนว์ อิท ])
All of these things people told me
(ออล ล็อฟ ดีซ ติงสฺ พี๊เพิ่ล โทลด มี)
Keep messing with my head
(คี๊พ เมสสซิง วิธ มาย เฮด)
[Messing with my head]
([ เมสสซิง วิธ มาย เฮด ])
You should’ve picked honesty
(ยู ชู๊ดดิบ พิค ออนนิสที)
Then you may not have blown it
(เด็น ยู เมย์ นอท แฮพ โบลน นิท)
[Yea..]
([ เย ])

You don’t have to say, what you did,
(ยู โด้นท์ แฮพ ทู เซย์ , ว๊อท ยู ดิด ,)
[Don’t have to say, what you did]
([ โด้นท์ แฮพ ทู เซย์ , ว๊อท ยู ดิด ])
I already know, I found out from him
(ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ , ไอ เฟานด เด๊า ฟรอม ฮิม)
[I already know, uh]
([ ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ , อา ])
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
(นาว แดร์ เจิ๊ส โน แช้นซํ , ฟอร์ ยู แอนด์ มี , เดอะเรล เน๊เว่อร์ บี)
[No chance, you and me]
([ โน แช้นซํ , ยู แอนด์ มี ])
And don’t it make you sad about it
(แอนด์ โด้นท์ ดิท เม้ค ยู แซ้ด อะเบ๊าท ดิท)

You told me you loved me
(ยู โทลด มี ยู เลิฟ มี)
Why did you leave me, all alone
(วาย ดิด ยู ลี๊ฝ มี , ออล อะโลน)
[All alone]
([ ออล อะโลน ])
Now you tell me you need me
(นาว ยู เทลล มี ยู นี๊ด มี)
When you call me, on the phone
(เว็น ยู คอลลํ มี , ออน เดอะ โฟน)
[When you call me on the phone]
([ เว็น ยู คอลลํ มี ออน เดอะ โฟน ])
Girl I refuse, you must have me confused
(เกิร์ล ไอ รีฟิ๊วส , ยู มัสท์ แฮพ มี คอนฟิ้วส)
With some other guy
(วิธ ซัม อ๊อเธ่อร์ กาย)
[I’m not like them baby]
([ แอม นอท ไล๊ค เด็ม เบ๊บี้ ])
Your bridges were burned, and now it’s your turn
(ยัวร์ บริดจ เวีย เบิร์น , แอนด์ นาว อิทซ ยัวร์ เทิร์น)
[It’s your turn]
([ อิทซ ยัวร์ เทิร์น ])
To cry, cry me a river
(ทู คราย , คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
[Go on and just]
([ โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river-er
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er)
[Go on and just]
([ โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
[Baby go on and just]
([ เบ๊บี้ โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river-er, yea yea
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er , เย เย)
[adsense]
Oh
(โอ้)
[Oh]
([ โอ้ ])
The damage is done
(เดอะ แด๊เหมจ อีส ดัน)
So I guess I be leaving
(โซ ไอ เกสส ซาย บี ลีวิ่ง)
Oh
(โอ้)
[Oh]
([ โอ้ ])
The damage is done
(เดอะ แด๊เหมจ อีส ดัน)
So I guess I be leaving
(โซ ไอ เกสส ซาย บี ลีวิ่ง)
Oh
(โอ้)
[Oh]
([ โอ้ ])
The damage is done
(เดอะ แด๊เหมจ อีส ดัน)
So I guess I be leaving
(โซ ไอ เกสส ซาย บี ลีวิ่ง)
Oh
(โอ้)
[Oh]
([ โอ้ ])
The damage is done
(เดอะ แด๊เหมจ อีส ดัน)
So I guess I be… leaving
(โซ ไอ เกสส ซาย บี ลีวิ่ง)

You don’t have to say, what you did,
(ยู โด้นท์ แฮพ ทู เซย์ , ว๊อท ยู ดิด ,)
[Don’t have to say, what you did]
([ โด้นท์ แฮพ ทู เซย์ , ว๊อท ยู ดิด ])
I already know, I found out from him
(ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ , ไอ เฟานด เด๊า ฟรอม ฮิม)
[I already know, uh]
([ ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ , อา ])
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
(นาว แดร์ เจิ๊ส โน แช้นซํ , ฟอร์ ยู แอนด์ มี , เดอะเรล เน๊เว่อร์ บี)
[No chance, you and me]
([ โน แช้นซํ , ยู แอนด์ มี ])
And don’t it make you sad about it
(แอนด์ โด้นท์ ดิท เม้ค ยู แซ้ด อะเบ๊าท ดิท)

Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
[Go on and just]
([ โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river-er
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er)
[Baby go on and just]
([ เบ๊บี้ โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
[You can go on and just]
([ ยู แคน โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river-er, yea yea
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er , เย เย)

Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
[Baby go on and just]
([ เบ๊บี้ โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river-er
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er)
[Go on and just]
([ โก ออน แอนด์ เจิ๊ส ])
Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
[Cause I’ve already cried]
([ ค๊อส แอบ ออลเร๊ดี้ คราย ])
Cry me a river-er, yea yea
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ – er , เย เย)
[Ain’t gonna cry no more, yea-yea]
([ เอน กอนนา คราย โน มอร์ , เย – เย ])

Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)

Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
[Cry me, cry me]
([ คราย มี , คราย มี ])
Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
[Cry me, cry me]
([ คราย มี , คราย มี ])
Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
[Cry me, cry me]
([ คราย มี , คราย มี ])
Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
[Cry me, cry me]
([ คราย มี , คราย มี ])

Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
[Cry me, cry me]
([ คราย มี , คราย มี ])
Cry me a river, oh
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์ , โอ้)
[Cry me, cry me]
([ คราย มี , คราย มี ])
Cry me a river
(คราย มี อะ ริ๊เว่อร์)
[Cry me, cry me]
([ คราย มี , คราย มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cry Me A River คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น