เนื้อเพลง Shameless คำอ่านไทย Billy Joel

Well I’m shameless when it comes to loving you
( เวลล แอม เฌมเล็ซ เว็น หนิด คัม ทู ลัฝอิง ยู)
I’d do anything you want me to
(อาย ดู เอนอิธิง ยู ว้อนท มี ทู)
I’d do anything at all
(อาย ดู เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)

And I’m standing here for all the world to see
(แอนด์ แอม ซแทนดิง เฮียร ฟอร์ ออล เดอะ เวิลด ทู ซี)
There ain’t that much left of me
(แดร์ เอน แดท มัช เล๊ฟท ดับ มี)
That has very far to fall
(แดท แฮ็ส เฝ๊รี่ ฟาร์ ทู ฟอลล์)

You know I’m not a man who has ever been
(ยู โนว์ แอม น็อท ดา แมน ฮู แฮ็ส เอ๊เฝ่อร์ บีน)
Insecure about the world I’ve been living in
(อินเซ็คเคียว อะเบ๊าท เดอะ เวิลด แอฝ บีน ลีฝอิง อิน)
I don’t break easy, I have my pride
(ไอ ด้อนท์ เบร๊ค อีสอิ , ไอ แฮ็ฝ มาย ไพรด์)
But if you need to be satisfied
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู นี๊ด ทู บี แซทอิซไฟด)

I’m shameless, baby I don’t have a prayer
(แอม เฌมเล็ซ , เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ พเรเออะ)
Anytime I see you standing there
(เอนี่ไทม์ ไอ ซี ยู ซแทนดิง แดร์)
I go down upon my knees
(ไอ โก เดาน อุพอน มาย นี)

And I’m changing, I swore I’d never compromise
(แอนด์ แอม เช้งจิ้นส , ไอ ซโว อาย เน๊เฝ่อร์ ค๊อมโพรไหมสํ)
But you convinced me otherwise
(บั๊ท ยู คอนฝิ๊นซํ มี อัฑเออะไวส)
I’ll do anything you please
(อิลล ดู เอนอิธิง ยู พลีซ)

You see in all my life I’ve never found
(ยู ซี อิน ออล มาย ไล๊ฟ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เฟานด)
What I couldn’t resist, what I couldn’t turn down
(ว๊อท ไอ คูดซึ่น รีซิ๊สท , ว๊อท ไอ คูดซึ่น เทิร์น เดาน)
I could walk away fromnyone I ever knew
(ไอ เคิด ว๊อล์ค อะเวย์ fromnyone ไอ เอ๊เฝ่อร์ นยู)
But I can’t walk away from you
(บั๊ท ไอ แค็นท ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม ยู)

I have never let anything have this much control over me
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอนอิธิง แฮ็ฝ ดิส มัช คอนโทรล โอ๊เฝ่อร มี)
Cause I worked too hard to call my life my own
(ค๊อส ไอ เวิ๊ร์ค ทู ฮาร์ด ทู คอลลํ มาย ไล๊ฟ มาย โอว์น)
Yes I made myeself a world and it worked so perfectly
(เย็ซ ซาย เมด myeself อะ เวิลด แอนด์ ดิท เวิ๊ร์ค โซ เพอเฟ็คทลิ)
But it’s your world now, I can’t refuse
(บั๊ท อิทซ ยุร เวิลด นาว , ไอ แค็นท รีฟิ๊วส)
I never had so much to lose
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด โซ มัช ทู ลู้ส)
I’m shameless…shameless
(แอม เฌมเล็ซ เฌมเล็ซ)

You know it should be easy for a man who’s strong
(ยู โนว์ อิท เชิด บี อีสอิ ฟอร์ รา แมน ฮู สทรอง)
To say he’s sorry or admit when he’s wrong
(ทู เซย์ อีส ซ๊อรี่ ออ แอ๊ดมิท เว็น อีส รอง)
I’ve never lost anything I ever missed
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ ล็อซท เอนอิธิง ไอ เอ๊เฝ่อร์ มิส)
But I’ve never been in love like this…
(บั๊ท แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ ไล๊ค ดิส)

It’s out of my hands
(อิทซ เอ๊าท ดับ มาย แฮนด์)

I’m shameless, shameless as a man can be
(แอม เฌมเล็ซ , เฌมเล็ซ แอส ซา แมน แคน บี)
You can make a total fool of me
(ยู แคน เม้ค เก โท๊ท่อล ฟูล อ็อฝ มี)
I just wanted you to know
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์)

I am shameless
(ไอ แอ็ม เฌมเล็ซ)
Shameless
(เฌมเล็ซ)
Shameless…
(เฌมเล็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shameless คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น