เนื้อเพลง Take Me As I Am คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
She’s been down and out
(ชี บีน เดาน แอนด์ เอ๊าท)
She’s been wrote about
(ชี บีน โรท อะเบ๊าท)
She’s been talked about, constantly
(ชี บีน ท๊อล์ค อะเบ๊าท , คอนสแท็นทลิ)
She’s been up and down
(ชี บีน อั๊พ แอนด์ เดาน)
She’s been pushed around
(ชี บีน พุช อะราวนฺดฺ)
But they held her down, NYC
(บั๊ท เด เฮ็ลด เฮอ เดาน , NYC)
She has no regrets
(ชี แฮ็ส โน รีเกร๊ท)
She accepts the past
(ชี แอ๊คเซพท เดอะ พาสท์)
All these things they
(ออล ฑิส ทริง เด)
helped make to make she
(เฮ้ลพ เม้ค ทู เม้ค ชี)
She’s been lost and found
(ชี บีน ล็อซท แอนด์ เฟานด)
And she’s still around
(แอนด์ ชี สทิลล อะราวนฺดฺ)
There’s a reason for everything
(แดร์ ซา รี๊ซั่น ฟอร์ เอ๊วี่ติง)

You know I’ve been holdin on.
(ยู โนว์ แอฝ บีน โฮดดิน ออน)
Try to make me weak,
(ธราย ทู เม้ค มี วี๊ค ,)
But I still stay strong.
(บั๊ท ไอ สทิลล สเทย์ สทรอง)
Put my life all up in these songs
(พุท มาย ไล๊ฟ ออล อั๊พ อิน ฑิส ซ็อง)
Jus so you can feel me.
(ยูส โซ ยู แคน ฟีล มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So take me as I am,
(โซ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ,)
or have nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Just take me as I am,
(จั๊สท เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ,)
or have nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Now she’s older now
(นาว ชี โอลเดอะ นาว)
Yes, she’s wiser now
(เย็ซ , ชี วายเซอ นาว)
Can’t disguise her now
(แค็นท ดิสไก๊ส เฮอ นาว)
She don’t need
(ชี ด้อนท์ นี๊ด)
No one tellin her
(โน วัน เทลลิน เฮอ)
What to do and say
(ว๊อท ทู ดู แอนด์ เซย์)
No one tellin her
(โน วัน เทลลิน เฮอ)
Who to be
(ฮู ทู บี)
She’s on solid ground
(ชี ออน โซ๊หลิด กราวนด์)
She’s been lost and found
(ชี บีน ล็อซท แอนด์ เฟานด)
Now, she answers to G-O-D
(นาว , ชี แอ๊นเซ่อร ทู จี โอ ดี)
And she’s confident
(แอนด์ ชี คอนฟิเด็นท)
This is not the end
(ดิส ซิส น็อท ดิ เอ็นด)
Ask me how I know
(อาสคฺ มี ฮาว ไอ โนว์)
Cause she is me.
(ค๊อส ชี อีส มี)

You know I’ve been holdin on.
(ยู โนว์ แอฝ บีน โฮดดิน ออน)
Try to make me weak,
(ธราย ทู เม้ค มี วี๊ค ,)
But I still stay strong.
(บั๊ท ไอ สทิลล สเทย์ สทรอง)
Put my life all up in these songs
(พุท มาย ไล๊ฟ ออล อั๊พ อิน ฑิส ซ็อง)
Jus so you can feel me.
(ยูส โซ ยู แคน ฟีล มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So take me as I am,
(โซ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ,)
or have nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Just take me as I am,
(จั๊สท เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ,)
or have nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

[Bridge: 2x]
([ บริดจ : 2x ])
So it’s all or nothing at all,
(โซ อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์ ,)
All or nothing at all
(ออล ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Don’t you know I can only be me.
(ด้อนท์ ยู โนว์ ไอ แคน โอ๊นลี่ บี มี)
[I can only be me, yeah]
([ ไอ แคน โอ๊นลี่ บี มี , เย่ ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So take me as I am,
(โซ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ,)
or have nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Just take me as I am,
(จั๊สท เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ,)
or have nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Take me as I am.
(เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)
Take me as I am.
(เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)
Said it’s all or nothing at all
(เซ็ด อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Said it’s all or nothing at all
(เซ็ด อิทซ ซอร์ ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Just take me as I am,
(จั๊สท เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ,)
or have nothing at all. [This is me]
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์ [ ดิส ซิส มี ])
Just take me as I am, [take me as i am]
(จั๊สท เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , [ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ])
or have nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Just take me as I am, [take me as i am]
(จั๊สท เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , [ เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม ])
or have nothing, nothing at all.
(ออ แฮ็ฝ นัธอิง , นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Take me as I am.
(เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me As I Am คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น