เนื้อเพลง Freak Out คำอ่านไทย 311

Music: Sexton/Hexum; Lyrics: Sexton/Hexum
( มิ๊วสิค : เซคซทัน /เฮกซัม ; ลีริค : เซคซทัน /เฮกซัม)

Get up get up get up and rock it [repeats]
(เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ แอนด์ ร๊อค อิท [ รีพี๊ท ])

Hey rock with me I freak out
(เฮ ร๊อค วิธ มี ไอ ฟรี๊ค เอ๊าท)
To the A.C.I.D. house
(ทู ดิ อะ ซี ไอ ดี เฮ้าส)
With a new school twist bein kissed
(วิธ อะ นิว สคูล ทวิสท บีนโพล คิสส)
But I make all desire to climb higher
(บั๊ท ไอ เม้ค ออล ดีไซรํ ทู ไคลบ์ ไฮเออะ)
On nothin but my own criteria
(ออน นอทติน บั๊ท มาย โอว์น คไรเทียเรียะ)
Steerin a van with the help of my brothers
(Steerin อะ แฝน วิธ เดอะ เฮ้ลพ อ็อฝ มาย บร๊าเท่อรํ)
In crime stayin right for my own time
(อิน ไคร์ม สเตยิน ไร๊ท ฟอร์ มาย โอว์น ไทม์)
How can you give a damn give a damn if you approve it
(ฮาว แคน ยู กี๊ฝ อะ แดมนํ กี๊ฝ อะ แดมนํ อิ๊ฟ ยู แอพพรู๊ฝ อิท)
Its a battle
(อิทซ ซา แบ๊ทเทิ้ล)

I just freak out [get up get up get up and rock it]
(ไอ จั๊สท ฟรี๊ค เอ๊าท [ เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ แอนด์ ร๊อค อิท ])
I freak out [get up get up get up and rock it]
(ไอ ฟรี๊ค เอ๊าท [ เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ แอนด์ ร๊อค อิท ])
Freak Out [get up get up get up and rock it]
(ฟรี๊ค เอ๊าท [ เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ แอนด์ ร๊อค อิท ])

Come on come on we’ll come back slipped out
(คัมมอน คัมมอน เวลล คัม แบ็ค สลิป เอ๊าท)
A whack as a master laid out the music
(อะ ฮแว็ค แอส ซา ม๊าสเต้อร์ เลด เอ๊าท เดอะ มิ๊วสิค)

Dead by unsung blue shoe
(เด้ด บาย อันซัง บลู ชู)
The boy unknown with gone through
(เดอะ บอย อันโนน วิธ กอน ทรู)
I’ve lost as much psycadelic trip we take
(แอฝ ล็อซท แอส มัช psycadelic ทริ๊พ วี เท้ค)
There’s another more bizzare we have to make
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ โม เบลซ่า วี แฮ็ฝ ทู เม้ค)
Would we have no where beyond
(เวิด วี แฮ็ฝ โน แวร์ บียอนด์)
Take out the earth the face is gone
(เท้ค เอ๊าท ดิ เอิร์ทร เดอะ เฟซ อีส กอน)
My rocks and sand will fill the hole
(มาย ร๊อค แซน แซนด์ วิล ฟิลล เดอะ โฮล)
How strange we should be here at all
(ฮาว สเทร๊งจ วี เชิด บี เฮียร แอ็ท ดอร์)

If you don’t have someone to do it with it’s not worth doin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ซัมวัน ทู ดู อิท วิธ อิทซ น็อท เวิร์ธ โดย)
If you don’t have someone to do it with it’s not worth doin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ซัมวัน ทู ดู อิท วิธ อิทซ น็อท เวิร์ธ โดย)

Come on yo come on and rock this
(คัมมอน โย คัมมอน แอนด์ ร๊อค ดิส)
Come on yo come on and rock this
(คัมมอน โย คัมมอน แอนด์ ร๊อค ดิส)
Come on yo come on and rock this
(คัมมอน โย คัมมอน แอนด์ ร๊อค ดิส)

Yeay
(เย้)
Into whose womb were you woven
(อิ๊นทู ฮูส วูม เวอ ยู โวเฝ็น)
And outta who’s womb did you first bodies cloven
(แอนด์ เอ๊าตา ฮู วูม ดิด ยู เฟิร์สท บอดีสฺ คโลเฝ็น)
Light of daybreak blinded next exit
(ไล๊ท ดับ daybreak ไบลนฺดฺ เน๊กซท เอ๊กสิท)
The wild darkness forming inside it
(เดอะ ไวลด์ ดาคเน็ซ ฟอร์มิง อิ๊นไซด์ อิท)

My day wasn’t promised me each death it brings reminding we
(มาย เดย์ วอสซึ้น พรอมอิซ มี อีช เด้ท อิท บริง รีมายดิง วี)
Are rumbling in this cursed universe where death is birth
(อาร์ rumblings อิน ดิส เคอร์ส ยูนิเฝิซ แวร์ เด้ท อีส เบริ๊ท)
Think not but what your manifest is worth
(ทริ๊งค น็อท บั๊ท ว๊อท ยุร แม๊นิเฟสท อีส เวิร์ธ)
Giving up a verse the worse the curse occurs a thirst
(กีฝวิง อั๊พ อะ เฝิซ เดอะ เวิ๊ร์ส เดอะ เคอร์ส อ๊อคเค่อร์ ซา เทริ๊สท)
To burst first breaking to the center of the universe
(ทู เบิ๊ร์สท เฟิร์สท บเรคคิง ทู เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ ดิ ยูนิเฝิซ)
Slamming down on the lingo flow so jam to the bumrush single
(สแลมมิ้ง เดาน ออน เดอะ ลีงโก โฟลว์ โซ แจม ทู เดอะ bumrush ซิ๊งเกิ้ล)
Long ago has been become now when you find out there’s no break
(ลอง อะโก แฮ็ส บีน บีคัม นาว เว็น ยู ไฟนด์ เอ๊าท แดร์ โน เบร๊ค)
In the rhythm
(อิน เดอะ ริธึ่ม)
Black anima makes my stamina stand alone disown the cinema farewell
(แบล๊ค anima เม้ค มาย ซแทมอินะ สแทนด์ อะโลน ดิโซน เดอะ ซีนอิมะ แฟเวล)
To posing decades dozing comin up the steps of the new
(ทู posings เด๊คเขด dozings คัมอิน อั๊พ เดอะ สเท็พ อ็อฝ เดอะ นิว)
Screen rising scenes from the lost world shapes hard to tell
(สครีน ไรสอิง ซีน ฟรอม เดอะ ล็อซท เวิลด เชพ ฮาร์ด ทู เทลล)
Which is which as if drawn by a child holmes
(วิช อีส วิช แอส อิ๊ฟ ดรอน บาย อะ ชายลํดํ อาโฮมสฺ)

If you don’t have someone to do it with it’s not worth doin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ซัมวัน ทู ดู อิท วิธ อิทซ น็อท เวิร์ธ โดย)
If you don’t have someone to do it with it’s not worth doin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ซัมวัน ทู ดู อิท วิธ อิทซ น็อท เวิร์ธ โดย)
If you don’t have someone to do it with it’s not worth doin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ซัมวัน ทู ดู อิท วิธ อิทซ น็อท เวิร์ธ โดย)

This is a heat to flush your face water
(ดิส ซิส ซา ฮีท ทู ฟลัช ยุร เฟซ ว๊อเท่อร)
This is a heat to flush your face water
(ดิส ซิส ซา ฮีท ทู ฟลัช ยุร เฟซ ว๊อเท่อร)
This is a heat to flush your face water
(ดิส ซิส ซา ฮีท ทู ฟลัช ยุร เฟซ ว๊อเท่อร)
This is a heat to flush your face water
(ดิส ซิส ซา ฮีท ทู ฟลัช ยุร เฟซ ว๊อเท่อร)

Come on freak out
(คัมมอน ฟรี๊ค เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freak Out คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น