เนื้อเพลง If It’s Lovin’ That You Want (Part 2) คำอ่านไทย Rihanna feat Corey Gunz

[RIHANNA:]
( [ รีอานน่า : ])
Now If it’s loving that you want
(นาว อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
You should make me your girl, your girl
(ยู เชิด เม้ค มี ยุร เกิร์ล , ยุร เกิร์ล)
If it’s loving that you need
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นี๊ด)
Baby come and share my world, share my world
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ แชร์ มาย เวิลด , แชร์ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
Then come and take a walk with me, walk with me
(เด็น คัม แอนด์ เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี , ว๊อล์ค วิธ มี)
Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby
(ค๊อส , เอ๊วี่ติง แดท ยู นี๊ด , ไอ ก็อท ดิธ ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้ , เบ๊บี้)

Now it’s obvious you need a friend to come hold you down
(นาว อิทซ อ๊อบเฝียส ยู นี๊ด อะ เฟรน ทู คัม โฮลด์ ยู เดาน)
Be that one you share your everything when no one’s around
(บี แดท วัน ยู แชร์ ยุร เอ๊วี่ติง เว็น โน วัน อะราวนฺดฺ)
Baby come tell me your secrets, and tell me all your dreams
(เบ๊บี้ คัม เทลล มี ยุร ซี๊เขร็ท , แอนด์ เทลล มี ออล ยุร ดรีม)
‘Cause I can see you need someone to trust
(ค๊อส ไอ แคน ซี ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ทรัสท)
You can trust in me
(ยู แคน ทรัสท อิน มี)

Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
So just call me whenever your lonely
(โซ จั๊สท คอลลํ มี ฮเว็นเอฝเออะ ยุร โลนลิ)
Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
I’ll be your friend, I can be your homey
(อิลล บี ยุร เฟรน , ไอ แคน บี ยุร โฮมี)

If it’s loving that you want
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เม้ค มี ยุร เกิร์ล , ยุร เกิร์ล)
If it’s loving that you need
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นี๊ด)
Baby come and share my world, share my world
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ แชร์ มาย เวิลด , แชร์ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
Then come and take a walk with me, walk with me
(เด็น คัม แอนด์ เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี , ว๊อล์ค วิธ มี)
Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby
(ค๊อส , เอ๊วี่ติง แดท ยู นี๊ด , ไอ ก็อท ดิธ ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้ , เบ๊บี้)

[COREY GUNZ:]
([ COREY GUNZ : ])
Hold up! lemme get this straight
(โฮลด์ อั๊พ ! เลมมี เก็ท ดิส สเทร๊ท)
Saying you’d be there to do whatever it takes
(เซอิง ยูต บี แดร์ ทู ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เท้ค)
To make more brand new days of my life
(ทู เม้ค โม แบรนดฺ นิว เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
My troubles would be over if I made you my wife
(มาย ทรั๊บเบิ้ล เวิด บี โอ๊เฝ่อร อิ๊ฟ ฟาย เมด ยู มาย ไว๊ฟ)
Right, right
(ไร๊ท , ไร๊ท)
I aint saying I died
(ไอ เอน เซอิง ไอ ดาย)
Lemme take a second and I think about it
(เลมมี เท้ค เก เซ๊คคั่น แอนด์ ดาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
What about it?
(ว๊อท อะเบ๊าท ดิธ)
I coulda deal with this chick
(ไอ คอดา ดีล วิธ ดิส ชิค)
So I wouldn’t mind being here to here on the script
(โซ ไอ วูดดึ่น ไมนด์ บีอิง เฮียร ทู เฮียร ออน เดอะ สคริพท์)

[RIHANNA:]
([ รีอานน่า : ])
It’s been so long I’ve had this feeling
(อิทซ บีน โซ ลอง แอฝ แฮ็ด ดิส ฟีลอิง)
That we could be
(แดท วี เคิด บี)
Everything you’ve ever wanted baby
(เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท เบ๊บี้)
Your fantasy
(ยุร แฟนทะซิ)
I won’t push too hard or break your heart
(ไอ ว็อนท พุช ทู ฮาร์ด ออ เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
‘Cause my love’s sincere
(ค๊อส มาย ลัฝ ซินเซียร์)
I’m not like any other girl you know
(แอม น็อท ไล๊ค เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล ยู โนว์)
So let me erase your fears
(โซ เล็ท มี อีเรส ยุร เฟียร์)

Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
So just call me whenever your lonely
(โซ จั๊สท คอลลํ มี ฮเว็นเอฝเออะ ยุร โลนลิ)
Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
I’ll be your friend, I can be your homey
(อิลล บี ยุร เฟรน , ไอ แคน บี ยุร โฮมี)

If it’s loving that you want
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เม้ค มี ยุร เกิร์ล , ยุร เกิร์ล)
If it’s loving that you need
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นี๊ด)
Baby come and share my world, share my world
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ แชร์ มาย เวิลด , แชร์ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
Then come and take a walk with me, walk with me, baby
(เด็น คัม แอนด์ เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี , ว๊อล์ค วิธ มี , เบ๊บี้)
Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby
(ค๊อส , เอ๊วี่ติง แดท ยู นี๊ด , ไอ ก็อท ดิธ ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้ , เบ๊บี้)

[COREY GUNZ:]
([ COREY GUNZ : ])
I could understand why you want me
(ไอ เคิด อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู ว้อนท มี)
My mom told me one day I could make a lady lucky
(มาย มัม โทลด มี วัน เดย์ ไอ เคิด เม้ค เก เล๊ดี้ ลัคคิ)
We came home together
(วี เคม โฮม ทูเก๊ทเธ่อร์)
You know how chick do try and make a head miss when you hit that thing true miss
(ยู โนว์ ฮาว ชิค ดู ธราย แอนด์ เม้ค เก เฮด มิซ เว็น ยู ฮิท แดท ทริง ทรู มิซ)
Little lady you was right from the ghetto
(ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้ ยู วอส ไร๊ท ฟรอม เดอะ เกทโท)
I don’t know if I wanna handcuff you yet miss
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย วอนนา handcuff ยู เย๊ท มิซ)
Missta guns and that
(Missta กัน แซน แดท)
I need a friend ma join me or wanna have sex
(ไอ นี๊ด อะ เฟรน มา จอย มี ออ วอนนา แฮ็ฝ เซ็กซ)

[RIHANNA:]
([ รีอานน่า : ])
Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
So just call me whenever your lonely
(โซ จั๊สท คอลลํ มี ฮเว็นเอฝเออะ ยุร โลนลิ)
Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
I’ll be your friend, I can be your homey
(อิลล บี ยุร เฟรน , ไอ แคน บี ยุร โฮมี)

If it’s loving that you want
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เม้ค มี ยุร เกิร์ล , ยุร เกิร์ล)
If it’s loving that you need
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นี๊ด)
Baby come and share my world, share my world
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ แชร์ มาย เวิลด , แชร์ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิ๊ฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว้อนท)
Then come and take a walk with me, walk with me
(เด็น คัม แอนด์ เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี , ว๊อล์ค วิธ มี)
Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby
(ค๊อส , เอ๊วี่ติง แดท ยู นี๊ด , ไอ ก็อท ดิธ ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้ , เบ๊บี้)

I want to let you know
(ไอ ว้อนท ทู เล็ท ยู โนว์)
That you don’t have to go
(แดท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก)
Don’t wonder no more
(ด้อนท์ วั๊นเด้อร โน โม)
What I think about you
(ว๊อท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)

I got what you need so come share my world Oh
(ไอ ก็อท ว๊อท ยู นี๊ด โซ คัม แชร์ มาย เวิลด โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If It’s Lovin’ That You Want (Part 2) คำอ่านไทย Rihanna feat Corey Gunz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น