เนื้อเพลง Parallel Lives คำอ่านไทย Roisin Murphy

My ring kept him on, been learning fast
( มาย ริง เค็พท ฮิม ออน , บีน เลอนิง ฟาสท)
I just got you wrong, it’s not built to last, it’s not built to last
(ไอ จั๊สท ก็อท ยู รอง , อิทซ น็อท บิลท ทู ล๊าสท , อิทซ น็อท บิลท ทู ล๊าสท)
Time keeps on tripping on, though I learn my lessons fast
(ไทม์ คี๊พ ออน ทริพพิง ออน , โธ ไอ เลิร์น มาย เล๊ซซั่น ฟาสท)
And it was time for me to cut and run
(แอนด์ ดิท วอส ไทม์ ฟอร์ มี ทู คัท แอนด์ รัน)
And if I ever do the past, you’re not the only one, we’re living
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ดู เดอะ พาสท์ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน , เวีย ลีฝอิง)

Parallel lives
(พ๊าราเล้ล ไล้ฝ)
Oh, you’re not the only one
(โอ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
We’re so entwined to lose it
(เวีย โซ เอ็นทไวน ทู ลู้ส อิท)
To the passing of time
(ทู เดอะ พาซซิง อ็อฝ ไทม์)
Oh, we came undone
(โอ , วี เคม อั๊นดัน)
We came untied, we came untied
(วี เคม อันไท , วี เคม อันไท)

We live separate lives, can’t even organise
(วี ไล้ฝ เซ๊พาเหรท ไล้ฝ , แค็นท อี๊เฝ่น organise)
One more meeting of minds ain’t gonna make it right, no
(วัน โม มีทอิง อ็อฝ ไมนด์ เอน กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท , โน)
There’s more humanity in just letting it be now
(แดร์ โม ฮิวแมนอิทิ อิน จั๊สท เลทดิง อิท บี นาว)
‘Cause I can’t seem to justify when we’re living separate dreams
(ค๊อส ไอ แค็นท ซีม ทู จั๊สทิฟาย เว็น เวีย ลีฝอิง เซ๊พาเหรท ดรีม)
Have we forgotten love, we’re lost in
(แฮ็ฝ วี ฟอร์กอทเดน ลัฝ , เวีย ล็อซท อิน)

Parallel lives
(พ๊าราเล้ล ไล้ฝ)
Oh, you’re not the only one
(โอ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
We’re so entwined to lose it
(เวีย โซ เอ็นทไวน ทู ลู้ส อิท)
To the passing of time
(ทู เดอะ พาซซิง อ็อฝ ไทม์)
Oh, we came undone
(โอ , วี เคม อั๊นดัน)
We came untied, we came untied
(วี เคม อันไท , วี เคม อันไท)

Parallel lives
(พ๊าราเล้ล ไล้ฝ)
Oh, you’re not the only one
(โอ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
We’re so entwined to choose it
(เวีย โซ เอ็นทไวน ทู ชู๊ส อิท)
To the passing of time
(ทู เดอะ พาซซิง อ็อฝ ไทม์)
Oh, we came undone
(โอ , วี เคม อั๊นดัน)
We came untied, we came untied
(วี เคม อันไท , วี เคม อันไท)

Are we chose to give it
(อาร์ วี โชส ทู กี๊ฝ อิท)
Are we chose to live it, our separate lives?
(อาร์ วี โชส ทู ไล้ฝ อิท , เอ๊า เซ๊พาเหรท ไล้ฝ)
Got too close to heaven
(ก็อท ทู โคลส ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
But are we too driven in a parallel light?
(บั๊ท อาร์ วี ทู ดรีฝเอ็น อิน อะ พ๊าราเล้ล ไล๊ท)
All because we chose to live it
(ออล บิคอส วี โชส ทู ไล้ฝ อิท)
Are chose to give in our separate lives?
(อาร์ โชส ทู กี๊ฝ อิน เอ๊า เซ๊พาเหรท ไล้ฝ)
Got too close to heaven
(ก็อท ทู โคลส ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Well, are we too driven in a parallel light?
(เวลล , อาร์ วี ทู ดรีฝเอ็น อิน อะ พ๊าราเล้ล ไล๊ท)
What were we destined for, to live in
(ว๊อท เวอ วี เดซทิน ฟอร์ , ทู ไล้ฝ อิน)

Parallel lives
(พ๊าราเล้ล ไล้ฝ)
Oh, you’re not the only one
(โอ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
We’re so entwined to lose it
(เวีย โซ เอ็นทไวน ทู ลู้ส อิท)
To the passing of time
(ทู เดอะ พาซซิง อ็อฝ ไทม์)
Oh, we came undone
(โอ , วี เคม อั๊นดัน)
We came untied, we came untied
(วี เคม อันไท , วี เคม อันไท)

Parallel lives
(พ๊าราเล้ล ไล้ฝ)
Oh, you’re not the only one
(โอ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
We’re so entwined to choose it
(เวีย โซ เอ็นทไวน ทู ชู๊ส อิท)
To the passing of time
(ทู เดอะ พาซซิง อ็อฝ ไทม์)
Oh, we came undone
(โอ , วี เคม อั๊นดัน)
We came untied, we came untied
(วี เคม อันไท , วี เคม อันไท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Parallel Lives คำอ่านไทย Roisin Murphy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น