เนื้อเพลง Still in Love Song คำอ่านไทย The Stills

We were lovers, we were kissers
( วี เวอ ลัฝเออะ , วี เวอ kissers)
We were holders of hands; we were make-believers just losing time
(วี เวอ โฮลเดอะ อ็อฝ แฮนด์ ; วี เวอ เม้ค บิลีฝเฝอะ จั๊สท โรซิง ไทม์)
You said you’d rather live in T.V. land and then say that you can but you don’t
(ยู เซ็ด ยูต ร๊าเธ่อร์ ไล้ฝ อิน ที วี แลนด์ แอนด์ เด็น เซย์ แดท ยู แคน บั๊ท ยู ด้อนท์)
That’s heartless and I will not cry
(แด้ท ฮาทเลส แซน ดาย วิล น็อท คราย)

But I’m still in love
(บั๊ท แอม สทิลล อิน ลัฝ)
And I’m still in love… [3x]
(แอนด์ แอม สทิลล อิน ลัฝ [ 3x ])

You’re dreams of acting on screen. What do they mean?
(ยัวร์ ดรีม อ็อฝ แอคทิง ออน สครีน ว๊อท ดู เด มีน)
You’ll be dancing senseless in your bedroom and
(โยว บี แด็นซิง เซนซเล็ซ ซิน ยุร เบดรูม แอนด์)
You find yourself out of a job and before too long
(ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ เอ๊าท ดับ อะ จ๊อบ แอนด์ บีฟอร์ ทู ลอง)
You’ll be selling lemonade to the overpaid
(โยว บี เซลลิง เลมะเนด ทู ดิ โอเฝอะเพด)

And I’m still in love… [5x]
(แอนด์ แอม สทิลล อิน ลัฝ [ 5x ])

I remember it was summer; I was out of my head but you would
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ อิท วอส ซั๊มเม่อร์ ; ไอ วอส เอ๊าท ดับ มาย เฮด บั๊ท ยู เวิด)
You’re selfish and a waste of space
(ยัวร์ เซลฟิส แอนด์ อะ เวซท อ็อฝ สเพ๊ซ)

But I’m still in love
(บั๊ท แอม สทิลล อิน ลัฝ)
And I’m still in love… [6x]
(แอนด์ แอม สทิลล อิน ลัฝ [ 6x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still in Love Song คำอ่านไทย The Stills

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น