เนื้อเพลง Death Around The Corner คำอ่านไทย 2Pac

[Child:] Why you by the window?, what’s wrong daddy?
( [ ชายลํดํ : ] วาย ยู บาย เดอะ วิ๊นโด้ว , ว๊อท รอง แดดดิ)

[Mother:] I know what’s wrong with that crazy motherf*cker
([ ม๊าเธ่อร์ : ] ไอ โนว์ ว๊อท รอง วิธ แดท คเรสิ motherf*cker)
He’s just stand by the goddamn window
(อีส จั๊สท สแทนด์ บาย เดอะ ก๊อดแดม วิ๊นโด้ว)
with that f*ckin’ AK all day
(วิธ แดท เอฟ *ckin AK ออล เดย์)
You don’t work, you don’t f*ck, you don’t,
(ยู ด้อนท์ เวิ๊ร์ค , ยู ด้อนท์ เอฟ *ck , ยู ด้อนท์ ,)
you don’t do a goddamn thing
(ยู ด้อนท์ ดู อะ ก๊อดแดม ทริง)

I see death around the corner, gotta stay high while I survive
(ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , กอททะ สเทย์ ไฮฮ ไวล์ ไอ เซอร์ไฝ๊ฝ)
In the city where the skinny n*ggas die
(อิน เดอะ ซิ๊ที่ แวร์ เดอะ ซคีนอิ เอ็น *ggas ดาย)
If they bury me, bury me as a G n*gga, no need to worry
(อิ๊ฟ เด เบ๊อรี่ มี , เบ๊อรี่ มี แอส ซา จี เอ็น *gga , โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่)
I expect retaliation in a hurry
(ไอ เอ็กซเพ็คท ริแทลิเอฌัน อิน อะ เฮ๊อร์รี่)
I see death around the- corner, anyday
(ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , แอนนี่เดย์)
Trying to keep it together, no one lives forever anyway
(ทไรอิง ทู คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์ , โน วัน ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร เอนอิเว)
Strugglin and strivin, my destiny’s to die
(Strugglin แอนด์ strivin , มาย เดซทินิ ทู ดาย)
Keep my finger on the trigger, no mercy in my eyes
(คี๊พ มาย ฟิ๊งเก้อร ออน เดอะ ทริ๊กเก้อร์ , โน เม๊อร์ซี่ อิน มาย อาย)
In a ball of confusion, I think about my daddy
(อิน อะ บอล อ็อฝ ค็อนฟยูฉัน , ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย แดดดิ)
Madder than a motherf*cker, they never shoulda had me
(แมดเดอะ แฑ็น อะ motherf*cker , เด เน๊เฝ่อร์ โช๊วดา แฮ็ด มี)
I guess I seen too many murders, the doctors can’t help me
(ไอ เกสส ซาย ซีน ทู เมนอิ เม๊อร์เด้อร์ , เดอะ ด๊อคเท่อร์ แค็นท เฮ้ลพ มี)
Got me stressin’ with my pistol in my sheets, it ain’t healthy
(ก็อท มี สเตสซิน วิธ มาย พิ๊สท่อล อิน มาย ฌีท , อิท เอน เฮลธิ)
Am I paranoid? – Tell me the truth
(แอ็ม ไอ พารานอย เทลล มี เดอะ ทรู๊ธ)
I’m out the window with my AK, ready to shoot
(แอม เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว วิธ มาย AK , เร๊ดี้ ทู ชู๊ท)
Ran out of endo and my mind can’t take the stress,
(แร็น เอ๊าท ดับ endo แอนด์ มาย ไมนด์ แค็นท เท้ค เดอะ สเทรสส ,)
I’m out of breath
(แอม เอ๊าท ดับ บรี๊ทฺรฺ)
Make me wanna kill my damn self,
(เม้ค มี วอนนา คิลล์ มาย แดมนํ เซลฟ์ ,)
but I see death around the corner
(บั๊ท ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[When we were kids, belonging felt good]
([ เว็น วี เวอ คิด , บิลองอิงส เฟ็ลท กู๊ด ])
I see death around the corner
(ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
[But having respect, that feels even better]
([ บั๊ท แฮฝวิ่ง เรสเพ๊คท , แดท ฟีล อี๊เฝ่น เบ๊ทเท่อร์ ])
I see death around the corner
(ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
[When we were kids, belonging felt good]
([ เว็น วี เวอ คิด , บิลองอิงส เฟ็ลท กู๊ด ])
I see death around the corner
(ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
[But having respect, that feels even better]
([ บั๊ท แฮฝวิ่ง เรสเพ๊คท , แดท ฟีล อี๊เฝ่น เบ๊ทเท่อร์ ])

I see death around the corner,
(ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ,)
the pressure’s getting to me
(เดอะ พเรฌเออะ เกดดดิ้ง ทู มี)
I no longer trust my homies,
(ไอ โน ลองเงอ ทรัสท มาย โฮมี ,)
them phonies tried to do me
(เด็ม phonies ทไร ทู ดู มี)
Smoking too much weed,
(สโมคกิ้ง ทู มัช วี ,)
got me paranoid, stressed
(ก็อท มี พารานอย , สเทรสส)
Pack a gat and my vest,
(แพ็ค กา แกท แอนด์ มาย เฝ็ซท ,)
under my clothes when I dress
(อั๊นเด้อร มาย คโลฑ เว็น นาย เดรส)
Here’s hopin I die the way I lived,
(เฮียร โฮพปิน นาย ดาย เดอะ เวย์ ไอ ไล้ฝ ,)
straight thuggin’
(สเทร๊ท ตั๊กกิน)
Huggin’ my trigger for all them n*ggas
(ฮัคกิน มาย ทริ๊กเก้อร์ ฟอร์ ออล เด็ม เอ็น *ggas)
who was buggin’
(ฮู วอส บักกิน)
My homie told me once,
(มาย โฮมี โทลด มี วั๊นซ ,)
don’t you trust them other s*ckers
(ด้อนท์ ยู ทรัสท เด็ม อ๊อเธ่อร์ เอส *ckers)
They fought like they your homies
(เด ฟอท ไล๊ค เด ยุร โฮมี)
but they phony motherf*ckers
(บั๊ท เด โฟนี motherf*ckers)
And even if I did die young, who cares
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ดิด ดาย ยัง , ฮู แคร์)
All I ever got was mean mugs and cold stares
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ก็อท วอส มีน มัก แซน โคลด์ สแทร์)
I got homies in my head
(ไอ ก็อท โฮมี ซิน มาย เฮด)
who done passed away screamin, please
(ฮู ดัน พาสส อะเวย์ สครีมมิน , พลีซ)
Young n*gga, make Gs
(ยัง เอ็น *gga , เม้ค จีส)
I can’t give up, although I’m hopeless,
(ไอ แค็นท กี๊ฝ อั๊พ , ออลโทร แอม โฮพเล็ซ ,)
I think my mind’s gone
(ไอ ทริ๊งค มาย ไมนด์ กอน)
All I can do is get my grind on, death around the corner
(ออล ไอ แคน ดู อีส เก็ท มาย ไกรนด ออน , เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I was raised in the city, sh*tty
(ไอ วอส เร้ส อิน เดอะ ซิ๊ที่ , ฌะ *tty)
Ever since I was an itty bitty kitty
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ วอส แอน อิทดี บิดดี คิดดี)
Drinkin’ liquor out my momma’s titty
(ดริงคิน ลิ๊เคว่อร เอ๊าท มาย มอมมา titty)
And smokin’ weed was an everyday thang in my household,
(แอนด์ สโมกิน วี วอส แอน เอวี่เดย์ เตง อิน มาย household ,)
And drinking liquor til’ you out cold
(แอนด์ ดริงคิง ลิ๊เคว่อร ทิล ยู เอ๊าท โคลด์)
And tho’ i’m gone now, n*gga it’s still on- Pow
(แอนด์ โฑ แอม กอน นาว , เอ็น *gga อิทซ สทิลล ออน พาว)
Bustin on them n*ggas til they gone
(บัสติน ออน เด็ม เอ็น *ggas ทิล เด กอน)
How many more jealous ass b*tches, comin for my riches
(ฮาว เมนอิ โม เจลอัซ อาซ บี *tches , คัมอิน ฟอร์ มาย ริชอิส)
Now I gotta stay suspicious when I bone
(นาว ไอ กอททะ สเทย์ ซัซพิฌอัซ เว็น นาย โบน)
Cause if I ain’t sharp and heartless,
(ค๊อส อิ๊ฟ ฟาย เอน ชาร์พ แอนด์ ฮาทเลส ,)
them b*tches will start sh*t
(เด็ม บี *tches วิล สท๊าร์ท ฌะ *ที)
Excuse me, but this is where we part b*tch
(เอ็กซคิ้วส มี , บั๊ท ดิส ซิส แวร์ วี พาร์ท บี *tch)
No more game for free, please explain to me
(โน โม เกม ฟอร์ ฟรี , พลีซ เอ็กซเพลน ทู มี)
Why n*ggas trip b*tch, who you came to see?
(วาย เอ็น *ggas ทริ๊พ บี *tch , ฮู ยู เคม ทู ซี)
Murderin’ now but see me later man, as for my pops
(เมอร์เดอริน นาว บั๊ท ซี มี เลทเออะ แมน , แอส ฟอร์ มาย พ็อพ)
I got homies that will hunt you til you drop
(ไอ ก็อท โฮมี แดท วิล ฮั้นท ยู ทิล ยู ดรอพ)
I hope the Lord will forgive me, I was a G
(ไอ โฮพ เดอะ หลอร์ด วิล ฟอร์กี๊ฝ มี , ไอ วอส ซา จี)
And gettin high was a way of gettin free
(แอนด์ เกดดิน ไฮฮ วอส ซา เวย์ อ็อฝ เกดดิน ฟรี)
I see death around the corner
(ไอ ซี เด้ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

This is for all the real mothaf*ckin n*ggas out there
(ดิส ซิส ฟอร์ ออล เดอะ เรียล mothaf*ckin เอ็น *ggas เอ๊าท แดร์)
I know you ain’t scared to die
(ไอ โนว์ ยู เอน ซคา ทู ดาย)
We all gotta go, ya know ?
(วี ออล กอททะ โก , ยา โนว์)
A real motherf*cker will pick the time he goes
(อะ เรียล motherf*cker วิล พิค เดอะ ไทม์ ฮี โกซ)
And make sure he handles his motherf*ckin business
(แอนด์ เม้ค ชัวร์ ฮี แฮ๊นเดิ้ล ฮิส motherf*ckin บีสเน็ซ)
Y’all n*ggas stop acting like pussies out there,
(ยอล เอ็น *ggas สท๊อพ แอคทิง ไล๊ค พัซซีซฺ เอ๊าท แดร์ ,)
all right
(ออล ไร๊ท)

[Movie bites]
([ มูวี่ ไบ้ท์ ])

I’m tired off getting ripped off by guys like that
(แอม ไทร์ ออฟฟ เกดดดิ้ง ริพ ออฟฟ บาย กาย ไล๊ค แดท)

I want his family dead, I want his house burned to the ground
(ไอ ว้อนท ฮิส แฟ๊มิลี่ เด้ด , ไอ ว้อนท ฮิส เฮ้าส เบิร์น ทู เดอะ กราวนด์)
I want to got there in the middle of the night,
(ไอ ว้อนท ทู ก็อท แดร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท ,)
I wanna piss on his head
(ไอ วอนนา พิซ ออน ฮิส เฮด)
I want his family dead, I want his house burned to the ground
(ไอ ว้อนท ฮิส แฟ๊มิลี่ เด้ด , ไอ ว้อนท ฮิส เฮ้าส เบิร์น ทู เดอะ กราวนด์)
I want to got there in the middle of the night,
(ไอ ว้อนท ทู ก็อท แดร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท ,)
I wanna piss on his head
(ไอ วอนนา พิซ ออน ฮิส เฮด)

I want that sonova b*tch dead, I want him dead
(ไอ ว้อนท แดท sonova บี *tch เด้ด , ไอ ว้อนท ฮิม เด้ด)
I want him dead, I don’t care
(ไอ ว้อนท ฮิม เด้ด , ไอ ด้อนท์ แคร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Death Around The Corner คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น