เนื้อเพลง Big Egos’s คำอ่านไทย Dr. Dre feat Hittman

[Dr. Dre]:
( [ เดทเออะ ดรี ] :)
I got mo’ class than most of ’em, ran with the best of ’em
(ไอ ก็อท โม คลาสสํ แฑ็น โมซท ดับ เอ็ม , แร็น วิธ เดอะ เบ๊สท์ ดับ เอ็ม)
Forgave the less of ’em, and blazed at the rest of ’em
(เฟาะเกฝ เดอะ เลซ อ็อฝ เอ็ม , แอนด์ เบลซ แอ็ท เดอะ เรสท ดับ เอ็ม)
What can I say? Cal-i-for-ni-a
(ว๊อท แคน นาย เซย์ แคว ไอ ฟอร์ ni อะ)
Where n*ggas die everyday over some sh*t they say
(แวร์ เอ็น *ggas ดาย เอวี่เดย์ โอ๊เฝ่อร ซัม ฌะ *ที เด เซย์)
Disconnected from the streets forever
(ดิซค็อนเนคท ฟรอม เดอะ สทรีท ฟอเร๊เฝ่อร)
As long as I got a baretta, n*gga, I’m down for whateva
(แอส ลอง แอส ซาย ก็อท ดา baretta , เอ็น *gga , แอม เดาน ฟอร์ whateva)
I roll with my sh*t off safety, for n*ggas that been hatin’ me lately
(ไอ โรลล วิธ มาย ฌะ *ที ออฟฟ เซพทิ , ฟอร์ เอ็น *ggas แดท บีน แฮดดิน มี เลทลิ)
And the b*tches that wanna break me
(แอนด์ เดอะ บี *tches แดท วอนนา เบร๊ค มี)
If Cali blew up, I’d be in the Aftermath
(อิ๊ฟ กาลี บลู อั๊พ , อาย บี อิน ดิ แอฟเตอร์แมท)
Bumpin’ gangsta rap sh*t, down to blast for cash
(บั้มปิน แก๊งซดา แร็พ ฌะ *ที , เดาน ทู บลาสทํ ฟอร์ แค๊ช)
Cause from Eazy-E, to D.O.C., to D.P.G.
(ค๊อส ฟรอม Eazy อี , ทู ดี โอ ซี , ทู ดี พี จี)
started from that S.O.B., D.R.E.
(สท๊าร์ท ฟรอม แดท เอส โอ บี , ดี อาร์ อี)
Like Dub-C I’m rich rollin’, pistol holdin’
(ไล๊ค ดับ ซี แอม ริ๊ช โรลลิน , พิ๊สท่อล โฮดดิน)
Pockets swoll n*gga, that’s how I’m rollin’
(พ๊อคเค่ท swoll เอ็น *gga , แด้ท ฮาว แอม โรลลิน)
Put the flame to the killer n*gga
(พุท เดอะ เฟลม ทู เดอะ คีลเลอะ เอ็น *gga)
Worldwide homicide mob figure and a builder, for real
(เวิรดวาย ฮอมอิไซด ม๊อบ ฟิ๊กเก้อร แอนด์ อะ builder , ฟอร์ เรียล)
I’m hittin’ switches, makin’ b*tches eat b*tches
(แอม ฮิทดิน สวิทเชท , เมกิน บี *tches อี๊ท บี *tches)
See me grab my d*ck everytime I pose for pictures
(ซี มี แกร๊บ มาย ดี *ck เอ๊รี่ไทม์ ไอ โพส ฟอร์ พิ๊คเจ้อร์)
I own acres, floor seats watchin’ The Lakers
(ไอ โอว์น เอ๊เค่อร์ , ฟลอร์ ซีท วันชิน เดอะ เลเกอร์)
I’m cool with eses who got AK’s in cases
(แอม คูล วิธ อีส ฮู ก็อท AKs ซิน เค๊ส)

Dedicated to all of those with big ego’s
(เด๊ดดิเขต ทู ออล อ็อฝ โฑส วิธ บิ๊ก อี๊โก้)
Never fakin’, we get the dough and live legal
(เน๊เฝ่อร์ เฟกิน , วี เก็ท เดอะ โด แอนด์ ไล้ฝ ลี๊กอล)
Haters hate this, we sip the Mo’ and yank the heezos
(เฮเดอ เฮท ดิส , วี ซิพ เดอะ โม แอนด์ แย็งค เดอะ heezos)
N*ggas play this in they Rovers, Jeeps, and Regals
(เอ็น *ggas เพลย์ ดิส ซิน เด โรฝเออะ , จีพ , แอนด์ รีแก็ล)
Dedicated to all of those with big ego’s
(เด๊ดดิเขต ทู ออล อ็อฝ โฑส วิธ บิ๊ก อี๊โก้)
Never fakin’, we get the dough and live legal
(เน๊เฝ่อร์ เฟกิน , วี เก็ท เดอะ โด แอนด์ ไล้ฝ ลี๊กอล)
Haters hate this, we sip the Mo’ and yank the heezos
(เฮเดอ เฮท ดิส , วี ซิพ เดอะ โม แอนด์ แย็งค เดอะ heezos)
B*tches play this in they Benzs, Jeeps, and Geos
(บี *tches เพลย์ ดิส ซิน เด เบนซฺ , จีพ , แอนด์ จีโอะ)

[Hittman]:
([ Hittman ] :)
I bust a Mr. Toughy, slash a Smoothy Doobie
(ไอ บัซท ดา มีซเทอะ Toughy , สแหล๊ช อะ Smoothy Doobie)
Crash and flex on Tuesday’s, harassin’ hos at movies
(คแร็ฌ แอนด์ ฟเล็คซ ออน ทยูสดิ , harassin โฮซ แอ็ท มูวี่)
Passin’ by with uzis, and who you aimin’ at?
(Passin บาย วิธ uzis , แอนด์ ฮู ยู เอมิน แอ็ท)
That shady b*tch and that b*tch n*gga that was claimin’ that
(แดท เฌดอิ บี *tch แอนด์ แดท บี *tch เอ็น *gga แดท วอส คลีมมิน แดท)
Rat-ta-tat-tat {*automatic gunfire and screaming*}
(แร๊ท ทา แทท แทท {*ออโทะแมทอิค gunfire แอนด์ กำลังสครีม *})
{*more screaming and tires peeling out*}
({*โม ซครีมอิง แอนด์ ไทร์ peelings เอ๊าท *})
I don’t sympathize for wack hos and wimpy guys
(ไอ ด้อนท์ ซีมพะไธส ฟอร์ แวค โฮซ แซน wimpy กาย)
You got to recognize Hittman is an enterprise
(ยู ก็อท ทู เร๊คคอกไน๊ซ์ Hittman อีส แอน เอ๊นเทอร์ไพร้ส)
Cali pride, born to ride and South Centralized
(กาลี ไพรด์ , บอน ทู ไรด์ แอนด์ เซ๊าธ Centralized)
The Henny got me energized, smoke the guys
(เดอะ เฮนนี่ ก็อท มี เอนเออะไจส , สโม๊ค เดอะ กาย)
Tryin’ to focus on mines, poke they eyes out
(ทายอิน ทู โฟ๊คัส ออน ไมน์ , โพค เด อาย เอ๊าท)
I’m L.A.’s loc’est, hope they don’t find out the hard way
(แอม แอล อะ เอส locest , โฮพ เด ด้อนท์ ไฟนด์ เอ๊าท เดอะ ฮาร์ด เวย์)
Like snitch n*ggas in the pen that get
(ไล๊ค สนิดชฺ เอ็น *ggas ซิน เดอะ เพ็น แดท เก็ท)
Hit when the guards look the other way
(ฮิท เว็น เดอะ การ์ด ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์)
We hittin’ hard, Hittman and Dre
(วี ฮิทดิน ฮาร์ด , Hittman แอนด์ ดรี)
You playin’ games, I suggest you know the rules
(ยู เพลย์ยิน เกม , ไอ ซั๊กเจสท ยู โนว์ เดอะ รูล)
We puttin’ guns to fools, make you run yo’ jewels
(วี พันดิน กัน ทู ฟูล , เม้ค ยู รัน โย จิ๊วเอ็ล)
Take yo’ honey and cruise to the snootiest snooze, Cabos
(เท้ค โย ฮั๊นนี่ แอนด์ ครู้ยสํ ทู เดอะ snootiest ซนูส , Cabos)
Pop coochie ’til the nut oozes, you shouldn’t f*ck with crews
(พ็อพ คู๊ดฉี่ ทิล เดอะ นัท อูส , ยู ชูดดึ่น เอฟ *ck วิธ ครู)
That’s sick, Aftermath cause we rule sh*t
(แด้ท ซิ๊ค , แอฟเตอร์แมท ค๊อส วี รูล ฌะ *ที)
I’m big Hitt, don’t confuse me with no ther by the flow motherf*cker
(แอม บิ๊ก Hitt , ด้อนท์ คอนฟิ้วส มี วิธ โน เตอร์ บาย เดอะ โฟลว์ motherf*cker)

Dedicated to all of those with big ego’s
(เด๊ดดิเขต ทู ออล อ็อฝ โฑส วิธ บิ๊ก อี๊โก้)
Never fakin’, we get the dough and live legal
(เน๊เฝ่อร์ เฟกิน , วี เก็ท เดอะ โด แอนด์ ไล้ฝ ลี๊กอล)
Haters hate this, we sip the Mo’ and yank the heezos
(เฮเดอ เฮท ดิส , วี ซิพ เดอะ โม แอนด์ แย็งค เดอะ heezos)
N*ggas play this in they Rovers, Jeeps, and Regals
(เอ็น *ggas เพลย์ ดิส ซิน เด โรฝเออะ , จีพ , แอนด์ รีแก็ล)
Dedicated to all of those with big ego’s
(เด๊ดดิเขต ทู ออล อ็อฝ โฑส วิธ บิ๊ก อี๊โก้)
Never fakin’, we get the dough and live legal
(เน๊เฝ่อร์ เฟกิน , วี เก็ท เดอะ โด แอนด์ ไล้ฝ ลี๊กอล)
Haters hate this, we sip Mo’ and yank the heezos
(เฮเดอ เฮท ดิส , วี ซิพ โม แอนด์ แย็งค เดอะ heezos)
B*tches play this in they Benzs, Jeeps, and Geos
(บี *tches เพลย์ ดิส ซิน เด เบนซฺ , จีพ , แอนด์ จีโอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Egos’s คำอ่านไทย Dr. Dre feat Hittman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น