เนื้อเพลง Music คำอ่านไทย Erick Sermon

{Gaye} Just like music..
( {เก๋ } จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค)

{Sermon}
({เซอมัน })
Uh-huh, aiyyo yo, uh-huh yeah yeah, uh uh uh
(อา ฮู , เออายเอว โย , อา ฮู เย่ เย่ , อา อา อา)
There’s no doubt, no doubt, no doubt, uh
(แดร์ โน เดาท , โน เดาท , โน เดาท , อา)
Worrdd up..
(Worrdd อั๊พ)

{Gaye} Ahhh babyyy..
({เก๋ } อาห์ เบบบายไอ)
{Gaye} Just like music..
({เก๋ } จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค)

{Sermon}
({เซอมัน })
To relax my mind, so I can be free
(ทู รีแหล๊ก มาย ไมนด์ , โซ ไอ แคน บี ฟรี)
And ab-sorb sound that keep me ’round
(แอนด์ ab sorb ซาวน์ด แดท คี๊พ มี ราวนด)
Doin my thang, constantly with no worries
(โดย มาย เตง , คอนสแท็นทลิ วิธ โน วอรีสฺ)
Peace to Keith Murray.. [ ” just like music ” ]
(พี๊ซ ทู คีต Murray [ ” จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ” ])
To keep me flowin and keep me goin
(ทู คี๊พ มี โฟว์วิน แอนด์ คี๊พ มี โกอิน)
and keep me growin, and keep me the E from knowin
(แอนด์ คี๊พ มี โกรวิน , แอนด์ คี๊พ มี ดิ อี ฟรอม โนว์อิน)
What happens out there, is not my concern
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น เอ๊าท แดร์ , อีส น็อท มาย คอนเซิร์น)
You wanna die it’s not my turn [ ” just like music ” ]
(ยู วอนนา ดาย อิทซ น็อท มาย เทิร์น [ ” จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ” ])
To do somethin to me like jump in the Mercedes
(ทู ดู ซัมติน ทู มี ไล๊ค จั๊มพ อิน เดอะ เมอร์ซีดีส)
On the highway, doin over eighty
(ออน เดอะ ไฮฮเวย์ , โดย โอ๊เฝ่อร เอทิ)
Without music baby.. [ ” Oww! I’ll go crazy.. just like music ” ]
(วิธเอ๊าท มิ๊วสิค เบ๊บี้ [ ” Oww ! อิลล โก คเรสิ จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ” ])
Make me call my homey on the phone
(เม้ค มี คอลลํ มาย โฮมี ออน เดอะ โฟน)
Like there’s somethin new out, that got me in the zone
(ไล๊ค แดร์ ซัมติน นิว เอ๊าท , แดท ก็อท มี อิน เดอะ โซน)
Just that feelin, got me
(จั๊สท แดท ฟีลิน , ก็อท มี)
I wish music can adopt me [ ” just like music ” ]
(ไอ วิ๊ช มิ๊วสิค แคน อะด๊อพท มี [ ” จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ” ])

[Chorus] {Marvin Gaye}
([ ค๊อรัส ] {มาร์วิน เก๋ })
Turn on some music, I got my music
(เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค , ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค)
Turn on some music, I got my music
(เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค , ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค)
Turn on some music, I got my music
(เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค , ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค)
Turn on some music, I got my music – just like music
(เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค , ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค)

{Sermon}
({เซอมัน })
Put me in the mood with my woman
(พุท มี อิน เดอะ มู้ด วิธ มาย วู๊แม่น)
Got me in the ear, sayin sweet nothings
(ก็อท มี อิน ดิ เอียร , เซย์อิน สวี้ท นัธอิง)
Make love come out the mouth, no frontin
(เม้ค ลัฝ คัม เอ๊าท เดอะ เม๊าธ , โน ฟ้อนดิน)
Like all of a sudden, [ ” just like music ” ]
(ไล๊ค ออล อ็อฝ อะ ซัดดน , [ ” จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ” ])
Takin away your worries and cares
(ทอคกิ่น อะเวย์ ยุร วอรีสฺ แซน แคร์)
Any problems, music’ll be right there
(เอ๊นี่ โพร๊เบล่ม , musicll บี ไร๊ท แดร์)
Together match yo, we a perfect pair
(ทูเก๊ทเธ่อร์ แหมทช์ โย , วี อะ เพ๊อร์เฟ็คท แพ)
Is that true Marvin? [ ” Yeahhhhh! Music ” ]
(อีส แดท ทรู มาร์วิน [ ” Yeahhhhh ! มิ๊วสิค ” ])
Yo, to get you to bang this
(โย , ทู เก็ท ยู ทู แบง ดิส)
Body soul-snatcher, universal language
(บ๊อดี้ โซล สแนซเชอ , ยูนิเฝอแซ็ล แล๊งเควจ)
It be the light, so open up
(อิท บี เดอะ ไล๊ท , โซ โอ๊เพ่น อั๊พ)
This is it, what the f*ck? [ ” just like music ” ]
(ดิส ซิส อิท , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck [ ” จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ” ])
One fly tune
(วัน ฟลาย จูน)
That have black and white vibe in one room
(แดท แฮ็ฝ แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท วายพฺ อิน วัน รูม)
No confrontation, parlay all night
(โน คอนฟ้อนเทเชิน , parlay ออล ไน๊ท)
It’s just the sensation [ ” just like music ” ]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เซ็นเซฌัน [ ” จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ” ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Marvin Gaye}
({มาร์วิน เก๋ })
Music is the soul of the man
(มิ๊วสิค อีส เดอะ โซล อ็อฝ เดอะ แมน)
Music makes a, happy day
(มิ๊วสิค เม้ค ซา , แฮ๊พพี่ เดย์)
Music makes a, cloud flow by baby
(มิ๊วสิค เม้ค ซา , คลาวดํ โฟลว์ บาย เบ๊บี้)
Your music is my tears in-side my eyes [just like music]
(ยุร มิ๊วสิค อีส มาย เทียร์ ซิน ไซด์ มาย อาย [ จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ])
Your music makes me want to sing
(ยุร มิ๊วสิค เม้ค มี ว้อนท ทู ซิง)
Girl music, is a joy to bring [just like music]
(เกิร์ล มิ๊วสิค , อีส ซา จอย ทู บริง [ จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ])
Music is my heart and soul, more precious than gold
(มิ๊วสิค อีส มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล , โม พรีเชี๊ยส แฑ็น โกลด์)
[Turn on some music, I got my music]
([ เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค , ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค ])
Happiness for days, justice all the way
(แฮพพิเน็ซ ฟอร์ เดย์ , จัสติกส ออล เดอะ เวย์)
[Turn on some music, I got my music]
([ เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค , ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค ])
I love your music baby [I got my music]
(ไอ ลัฝ ยุร มิ๊วสิค เบ๊บี้ [ ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค ])
[Turn on some music, I got my music – just like music]
([ เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค , ไอ ก็อท มาย มิ๊วสิค จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค ])
Hey [la-da-da-da-daaaa-dah-dah-dahh] doo-doo, doo-doo-doo
(เฮ [ ลา ดา ดา ดา daaaa dah dah dahh ] ดู ดู , ดู ดู ดู)
Turn on some music [la-da-da-da-daaaa] turn on some music
(เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค [ ลา ดา ดา ดา daaaa ] เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค)
Just like music [la-da-da-da-daaaa-dah-dah-dahh] doo-doo, doo-doo-doo
(จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค [ ลา ดา ดา ดา daaaa dah dah dahh ] ดู ดู , ดู ดู ดู)
Turn on some music [la-da-da-da-daaaa] turn on some music
(เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค [ ลา ดา ดา ดา daaaa ] เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค)
Just like music [la-da-da-da-daaaa-dah-dah-dahh] doo-doo, doo-doo-doo
(จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค [ ลา ดา ดา ดา daaaa dah dah dahh ] ดู ดู , ดู ดู ดู)
Turn on some music [la-da-da-da-daaaa] turn on some music
(เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค [ ลา ดา ดา ดา daaaa ] เทิร์น ออน ซัม มิ๊วสิค)
Just like music..
(จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค)

[…fades out]
([ เฟด เอ๊าท ])

…feat. Marvin Gaye
(ฟีท มาร์วิน เก๋)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Music คำอ่านไทย Erick Sermon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น