เนื้อเพลง Fly Like An Eagle คำอ่านไทย Seal

[Steve Miller]
( [ สตีฝ มีลเลอะ ])

Yeah, think I better get up
(เย่ , ทริ๊งค ไอ เบ๊ทเท่อร์ เก็ท อั๊พ)

Doo…doo…du du … Yeah …
(ดู ดู ดื ดื เย่)
Doo…doo…du du … Love, love, love …
(ดู ดู ดื ดื ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
Doo…doo…du du … Don’t it baby? …
(ดู ดู ดื ดื ด้อนท์ ดิธ เบ๊บี้)

Time keeps on slippin’
(ไทม์ คี๊พ ออน สลิปพิน)
Into the future…
(อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)

Sayin’
(เซย์อิน)
Time keeps on slippin’, slippin’, slippin’
(ไทม์ คี๊พ ออน สลิปพิน , สลิปพิน , สลิปพิน)
Into the future………oohhh
(อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อู้)

Said I wanna fly like an eagle… to the sea
(เซ็ด ดาย วอนนา ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล ทู เดอะ ซี)
Fly like an eagle let my spirit carry me, I wanna fly
(ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล เล็ท มาย สพีหริท แค๊รรี่ มี , ไอ วอนนา ฟลาย)
Fly right into the future….
(ฟลาย ไร๊ท อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
I wanna feed the babies… said, who can’t get enough to eat
(ไอ วอนนา ฟี เดอะ เบบีสฺ เซ็ด , ฮู แค็นท เก็ท อีน๊าฟ ทู อี๊ท)
Wanna shoe the children… no shoes on their feet
(วอนนา ชู เดอะ ชีลดเร็น โน ชู ออน แดร์ ฟีท)
I wanna house the people… livin’ in the street
(ไอ วอนนา เฮ้าส เดอะ พี๊เพิ่ล ลีฝอิน อิน เดอะ สทรีท)
Oh yeah there’s a solution
(โอ เย่ แดร์ ซา โซลู๊ชั่น)
…gimme the reasons baby
(กีมมิ เดอะ รี๊ซั่น เบ๊บี้)

Let me fly like and eagle… to the sea
(เล็ท มี ฟลาย ไล๊ค แอนด์ อี๊เกิ้ล ทู เดอะ ซี)
Fly like an eagle let that spirit carry me, I wanna fly… oh yeah
(ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล เล็ท แดท สพีหริท แค๊รรี่ มี , ไอ วอนนา ฟลาย โอ เย่)
Fly right into the future
(ฟลาย ไร๊ท อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)

Time keeps on slippin’, slippin’, slippin’
(ไทม์ คี๊พ ออน สลิปพิน , สลิปพิน , สลิปพิน)
Into the future…
(อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Time flies don’t it baby?
(ไทม์ ไฟล์ ด้อนท์ ดิธ เบ๊บี้)
… oohh
(อู)
Time keeps on slippin’, slippin’, slippin’
(ไทม์ คี๊พ ออน สลิปพิน , สลิปพิน , สลิปพิน)
… doo…doo…du-doooo
(ดู ดู ดื doooo)
Into the future… …Ohhh.
(อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โอ้)
… doo…doo…du-doooo
(ดู ดู ดื doooo)
Time flies don’t it baby?
(ไทม์ ไฟล์ ด้อนท์ ดิธ เบ๊บี้)

Doo…doo…du-du … Ohhh …
(ดู ดู ดื ดื โอ้)

Doo…doo…du-du … Love, love, love …
(ดู ดู ดื ดื ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

Doo…doo…du-du … Ohhh …
(ดู ดู ดื ดื โอ้)
Keep on flying…
(คี๊พ ออน ฟไลอิง)
Doo…doo…du-du … du
(ดู ดู ดื ดื ดื)
…. …keep on flying, ohhh …
(คี๊พ ออน ฟไลอิง , โอ้)

Oh yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่)

Think I better get up…
(ทริ๊งค ไอ เบ๊ทเท่อร์ เก็ท อั๊พ)

Don’t it baby?
(ด้อนท์ ดิธ เบ๊บี้)

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey…
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)
I wanna fly like an eagle… to the sea
(ไอ วอนนา ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล ทู เดอะ ซี)
heyee-yeah … … oh no no…
(heyee เย่ โอ โน โน)
Fly like an eagle let my spirits carry me, I wanna
(ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล เล็ท มาย สพีหริท แค๊รรี่ มี , ไอ วอนนา)
fly………..
(ฟลาย)
… Breazin’ baby
(Breazin เบ๊บี้)
Fly right into the future
(ฟลาย ไร๊ท อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
… Do we really baby?
(ดู วี ริแอ็ลลิ เบ๊บี้)
Lemme fly like an eagle … to the sea
(เลมมี ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล ทู เดอะ ซี)
… Fly………… like an ea…..gle…. we’ll
(ฟลาย ไล๊ค แอน เอ gle เวลล)
fly…
(ฟลาย)

Fly like an eagle let that spirit carry me, I wanna…
(ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล เล็ท แดท สพีหริท แค๊รรี่ มี , ไอ วอนนา)
Heyee heyee-yeah
(Heyee heyee เย่)
fly
(ฟลาย)
Fly like an eagle we’ll fly
(ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล เวลล ฟลาย)

Fly right into the future
(ฟลาย ไร๊ท อิ๊นทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
ha-ha-ha-ha-ha-high
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ไฮฮ)

Lemme fly like an eagle … … to the sea
(เลมมี ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล ทู เดอะ ซี)
In a sky full of people … only some want to fly, isn’t that…
(อิน อะ สกาย ฟูล อ็อฝ พี๊เพิ่ล โอ๊นลี่ ซัม ว้อนท ทู ฟลาย , อีสซึ่น แดท)
Fly like an eagle let that spirit carry me, I
(ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล เล็ท แดท สพีหริท แค๊รรี่ มี , ไอ)
wanna…
(วอนนา)
crazy? … Ohh hho …oohh
(คเรสิ โอ้ hho อู)
fly
(ฟลาย)
oohh
(อู)
Fly like an eagle we’ll fly
(ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล เวลล ฟลาย)
oohh
(อู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Like An Eagle คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น