เนื้อเพลง File 13 คำอ่านไทย AFI

I sleep until there is no light.
( ไอ สลี๊พ อันทิล แดร์ อีส โน ไล๊ท)
I’m wide awake all through the night.
(แอม ไวด์ อะเว้ค ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)
Dinner may s*ck but I’ll take a bite, I do whatever I can.
(ดินเน่อร์ เมย์ เอส *ck บั๊ท อิลล เท้ค เก ไบ้ท์ , ไอ ดู ฮว็อทเอฝเออะ ไอ แคน)
My muscles stiffen through the day.
(มาย มั๊สเคิ่ล ซทีฟเฟ็น ทรู เดอะ เดย์)
Discomfort never goes away.
(ดิซคัมเฟิท เน๊เฝ่อร์ โกซ อะเวย์)
Someone should throw me away. I feel like a garbage can.
(ซัมวัน เชิด โธรว์ มี อะเวย์ ไอ ฟีล ไล๊ค เก ก๊าร์เบจ แคน)
Throw me away, I’ve got no use.
(โธรว์ มี อะเวย์ , แอฝ ก็อท โน ยู๊ส)
Throw me away, I’m nothing to lose.
(โธรว์ มี อะเวย์ , แอม นัธอิง ทู ลู้ส)
Throw me away, I feel like sh*t.
(โธรว์ มี อะเวย์ , ไอ ฟีล ไล๊ค ฌะ *ที)
I am useless. I know I know nothing at all.
(ไอ แอ็ม ยูสเหลด ซาย โนว์ ไอ โนว์ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
I’d take a stand, but I know I’d fall.
(อาย เท้ค เก สแทนด์ , บั๊ท ไอ โนว์ อาย ฟอลล์)
I’d run head-down into a wall and watch my blood run faster.
(อาย รัน เฮด เดาน อิ๊นทู อะ วอลล์ แอนด์ ว๊อทช มาย บลัด รัน ฟาสเทอะ)
Girls laugh and pass me on the street.
(เกิร์ล ล๊าฟ แอนด์ เพซ มี ออน เดอะ สทรีท)
I spook out everyone I meet.
(ไอ ซพูค เอ๊าท เอ๊วี่วัน ไอ มี๊ท)
I’ve got pink toenails on my feet, I’m such a f*cking master.
(แอฝ ก็อท พิ๊งค โทวเนียวสฺ ออน มาย ฟีท , แอม ซัช อะ เอฟ *คิง ม๊าสเต้อร์)
Throw me away, I’ve got no use.
(โธรว์ มี อะเวย์ , แอฝ ก็อท โน ยู๊ส)
Throw me away, I’m nothing to lose.
(โธรว์ มี อะเวย์ , แอม นัธอิง ทู ลู้ส)
Throw me away, I feel like sh*t.
(โธรว์ มี อะเวย์ , ไอ ฟีล ไล๊ค ฌะ *ที)
I am useless. I never seem to feel well.
(ไอ แอ็ม ยูสเหลด ซาย เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู ฟีล เวลล)
I always seem to look like hell.
(ไอ ออลเว ซีม ทู ลุ๊ค ไล๊ค เฮ็ลล)
It seems like everyone can tell my mind is going numb.
(อิท ซีม ไล๊ค เอ๊วี่วัน แคน เทลล มาย ไมนด์ อีส โกอิ้ง นัมบ์)
My mom thinks I wear women’s clothes.
(มาย มัม ทริ๊งค ซาย แวร์ วีมเอิน คโลฑ)
I get dogged on at all the shows.
(ไอ เก็ท ด๊อก ออน แอ็ท ดอร์ เดอะ โชว์)
It seems that everybody knows I look like a f*cking bum.
(อิท ซีม แดท เอวี่บอดี้ โนว์ ซาย ลุ๊ค ไล๊ค เก เอฟ *คิง บัม)
Throw me away, I’ve got no use.
(โธรว์ มี อะเวย์ , แอฝ ก็อท โน ยู๊ส)
Throw me away, I’m nothing to lose.
(โธรว์ มี อะเวย์ , แอม นัธอิง ทู ลู้ส)
Throw me away, I feel like sh*t. I am useless.
(โธรว์ มี อะเวย์ , ไอ ฟีล ไล๊ค ฌะ *ที ไอ แอ็ม ยูสเหลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง File 13 คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น