เนื้อเพลง Thanx 4 Nothin’ คำอ่านไทย Mariah Carey

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Thanx for nothin’
(Thanx ฟอร์ นอทติน)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
You were just playin’ a game
(ยู เวอ จั๊สท เพลย์ยิน อะ เกม)

I can’t even know what to say
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท ทู เซย์)
I’ve been hurt I’ve been played
(แอฝ บีน เฮิร์ท แอฝ บีน เพลย์)
And I’m so shamed
(แอนด์ แอม โซ แฌ็ม)
I can’t even cry it’s that deep
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น คราย อิทซ แดท ดี๊พ)
You just lie and you cheat
(ยู จั๊สท ไล แอนด์ ยู ชี๊ท)
Like it’s nothin’
(ไล๊ค อิทซ นอทติน)

See you said that you loved me too
(ซี ยู เซ็ด แดท ยู ลัฝ มี ทู)
And so I trusted you
(แอนด์ โซ ไอ ทรัสท ยู)
But I guess that subconciously I knew
(บั๊ท ไอ เกสส แดท subconciously ไอ นยู)
But I didn’t wanna face the truth
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน วอนนา เฟซ เดอะ ทรู๊ธ)
That I was only being used
(แดท ไอ วอส โอ๊นลี่ บีอิง ยู๊ส)
And you was just frontin’
(แอนด์ ยู วอส จั๊สท ฟ้อนดิน)
Hey boy, thanx for nothin’
(เฮ บอย , thanx ฟอร์ นอทติน)

I never knew enough about you babe
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อีน๊าฟ อะเบ๊าท ยู เบ้บ)
And I guess I only have myself to blame
(แอนด์ ดาย เกสส ซาย โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ไมเซลฟ ทู เบลม)
Now I’m broken-hearted and shattering
(นาว แอม บโรเค็น ฮาร์ท แอนด์ ชาเดอริง)
Cause you were just playin’ a game
(ค๊อส ยู เวอ จั๊สท เพลย์ยิน อะ เกม)

Nothin’ anyone could do to convince me babe
(นอทติน เอนอิวัน เคิด ดู ทู คอนฝิ๊นซํ มี เบ้บ)
I was livin’ in a lie just a masquerade
(ไอ วอส ลีฝอิน อิน อะ ไล จั๊สท ดา มาซเคอะเรด)
Now I only know that I’ll never be the same
(นาว ไอ โอ๊นลี่ โนว์ แดท อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
But you were just playin’ a game
(บั๊ท ยู เวอ จั๊สท เพลย์ยิน อะ เกม)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Thanx for nothin’
(Thanx ฟอร์ นอทติน)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
You were just playin’ a game
(ยู เวอ จั๊สท เพลย์ยิน อะ เกม)

Every day and every night
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I stay by the phone
(ไอ สเทย์ บาย เดอะ โฟน)
Never go no place so just in case
(เน๊เฝ่อร์ โก โน เพลส โซ จั๊สท อิน เค๊ส)
You call I’ll be home
(ยู คอลลํ อิลล บี โฮม)
Seems like what I do is
(ซีม ไล๊ค ว๊อท ไอ ดู อีส)
Think about our pseudo romance
(ทริ๊งค อะเบ๊าท เอ๊า ซยูโดะ โรแม๊นซ์)
While you’re somewhere burnin’ diesel
(ไวล์ ยัวร์ ซัมแวร์ เบินนิน ดีเส็ล)
In the streets havin’ laughs
(อิน เดอะ สทรีท เฮฝวิน ล๊าฟ)

Somebody say you know what I’m going thru
(ซัมบอดี้ เซย์ ยู โนว์ ว๊อท แอม โกอิ้ง ธรู)
You been left with nothin’ too
(ยู บีน เล๊ฟท วิธ นอทติน ทู)
Too much you can’t count on one hand
(ทู มัช ยู แค็นท เค้าทํ ออน วัน แฮนด์)
Singing 3,4,5,6
(ซิงกิง ที , โฟว , ไฟท์ , ซิก)
7 days a week you’re drowning in tears
(เซฝเว่น เดย์ ซา วี๊ค ยัวร์ ดเรานอิง อิน เทียร์)
He was so insincere
(ฮี วอส โซ อินซินเซีย)
Now you’re layin’ up in bed
(นาว ยัวร์ เลย์อิน อั๊พ อิน เบ๊ด)
Every night singing
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ซิงกิง)
Hey boy, thanx for nothin’
(เฮ บอย , thanx ฟอร์ นอทติน)

I never knew enough about you babe
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อีน๊าฟ อะเบ๊าท ยู เบ้บ)
And I guess I only have myself to blame
(แอนด์ ดาย เกสส ซาย โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ไมเซลฟ ทู เบลม)
Now I’m broken hearted and shattering
(นาว แอม บโรเค็น ฮาร์ท แอนด์ ชาเดอริง)
Cause you were just playin’ a game
(ค๊อส ยู เวอ จั๊สท เพลย์ยิน อะ เกม)
Nothin’ anyone could to convince me babe
(นอทติน เอนอิวัน เคิด ทู คอนฝิ๊นซํ มี เบ้บ)
I was living in a lie just a masquerade
(ไอ วอส ลีฝอิง อิน อะ ไล จั๊สท ดา มาซเคอะเรด)
Now I only know that I’ll never be the same
(นาว ไอ โอ๊นลี่ โนว์ แดท อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
But you were just playin’ a game
(บั๊ท ยู เวอ จั๊สท เพลย์ยิน อะ เกม)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
So thanx for nothin’
(โซ thanx ฟอร์ นอทติน)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
So thanx for nothin’
(โซ thanx ฟอร์ นอทติน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thanx 4 Nothin’ คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น