เนื้อเพลง Bad Seed คำอ่านไทย Metallica

Yeah, yeah
( เย่ , เย่)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)

Yeah
(เย่)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Come clean
(คัม คลีน)
Fess up
(Fess อั๊พ)
Tell all
(เทลล ออล)
Spill guts
(สพิลล กัท)

I’m the bad
(แอม เดอะ แบ้ด)
Standard deal
(สแท๊นดาร์ด ดีล)
Show the card
(โชว์ เดอะ ค้าร์ด)
Bring it on, break the seal
(บริง อิท ออน , เบร๊ค เดอะ ซีล)

Ladies and gentleman
(เลดิส แซน เจนเทิลแมน)
Step right up and see the man who bought the truth
(สเท็พ ไร๊ท อั๊พ แอนด์ ซี เดอะ แมน ฮู บอท เดอะ ทรู๊ธ)

Swing the noose again
(สวิง เดอะ นูซ อะเกน)
Pierce the apple skin
(เพียซ ดิ แอพ สกิน)
A bit more than you need
(อะ บิท โม แฑ็น ยู นี๊ด)
Oh, you’re choking on a bad seed
(โอ , ยัวร์ โชคิง ออน อะ แบ้ด ซี)
On a bad seed
(ออน อะ แบ้ด ซี)
Ah, choking
(อา , โชคิง)

Yeah
(เย่)
Let it on
(เล็ท ดิธ ออน)
Load up
(โหลด อั๊พ)
Confess
(คอนเฟสส)
Care so
(แคร์ โซ)

In the mercy
(อิน เดอะ เม๊อร์ซี่)
Cat is out
(แค๊ท อีส เอ๊าท)
Drop through the sky
(ดรอพ ทรู เดอะ สกาย)
Spit it up, spit it out
(ซพิท ดิธ อั๊พ , ซพิท ดิธ เอ๊าท)

And now what you’ve all been waiting for
(แอนด์ นาว ว๊อท ยู๊ฟ ออล บีน เวททิง ฟอร์)
We give you he who suffers the truth
(วี กี๊ฝ ยู ฮี ฮู ซั๊ฟเฟ่อร์ เดอะ ทรู๊ธ)

Swing the noose again
(สวิง เดอะ นูซ อะเกน)
Pierce the apple skin
(เพียซ ดิ แอพ สกิน)
Yeah, a bit more than you need
(เย่ , อะ บิท โม แฑ็น ยู นี๊ด)
Oh, you’re choking on a bad seed
(โอ , ยัวร์ โชคิง ออน อะ แบ้ด ซี)
Choking on a bad seed
(โชคิง ออน อะ แบ้ด ซี)
Yeah
(เย่)

Nothing real, standard deal
(นัธอิง เรียล , สแท๊นดาร์ด ดีล)
Bring it on, break the seal
(บริง อิท ออน , เบร๊ค เดอะ ซีล)
Nothing much, the cat is out
(นัธอิง มัช , เดอะ แค๊ท อีส เอ๊าท)
Spit it up, spit it out
(ซพิท ดิธ อั๊พ , ซพิท ดิธ เอ๊าท)
Spit it up, spit it out
(ซพิท ดิธ อั๊พ , ซพิท ดิธ เอ๊าท)
Spit it out now
(ซพิท ดิธ เอ๊าท นาว)

Have mercy
(แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)

Swing the noose again
(สวิง เดอะ นูซ อะเกน)
Pierce the apple skin
(เพียซ ดิ แอพ สกิน)
A bit more than you need
(อะ บิท โม แฑ็น ยู นี๊ด)
Choking on a seed
(โชคิง ออน อะ ซี)

Swing the noose again
(สวิง เดอะ นูซ อะเกน)
Pierce the apple skin
(เพียซ ดิ แอพ สกิน)
Yeah, a bit more than you need
(เย่ , อะ บิท โม แฑ็น ยู นี๊ด)
Oh, you’re choking on a
(โอ , ยัวร์ โชคิง ออน อะ)

Choking, choking, choking on a bad seed
(โชคิง , โชคิง , โชคิง ออน อะ แบ้ด ซี)
Yeah
(เย่)

Off the field, standard deal
(ออฟฟ เดอะ ฟีลด , สแท๊นดาร์ด ดีล)
Bring it on, break the seal
(บริง อิท ออน , เบร๊ค เดอะ ซีล)
Nothing much, the cat is out
(นัธอิง มัช , เดอะ แค๊ท อีส เอ๊าท)
Spit it up, spit it out
(ซพิท ดิธ อั๊พ , ซพิท ดิธ เอ๊าท)
Spit it out, spit it out
(ซพิท ดิธ เอ๊าท , ซพิท ดิธ เอ๊าท)
Spit it out now
(ซพิท ดิธ เอ๊าท นาว)
Yeah
(เย่)

Choking on a bad, bad, bad, bad, bad, bad seed
(โชคิง ออน อะ แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด , แบ้ด ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Seed คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น