เนื้อเพลง King Of The Road คำอ่านไทย R.E.M.

Three, four, seven, eight. Three, four, seven, eight.
( ทรี , โฟ , เซเฝ่น , เอท ทรี , โฟ , เซเฝ่น , เอท)
I ain’t got no cigarettes.
(ไอ เอน ก็อท โน ซิกะเรท)
It takes four hours of pushin’ broom
(อิท เท้ค โฟ เอาเอ้อร์ อ็อฝ พรุซชิน บรูม)
To buy a four-by-twelve two-bit room
(ทู บาย อะ โฟ บาย ทเว้ลฝ ทู บิท รูม)
I’m a man of means, by no means King of the Road.
(แอม มา แมน อ็อฝ มีน , บาย โน มีน คิง อ็อฝ เดอะ โร้ด)

Trailers for sale or rent
(ทเรลเออะ ฟอร์ เซล ออ เร๊นท)
Rooms to let, fifty cents
(รูม ทู เล็ท , ฟีฟทิ เซ็นท)
No cars no pool no pets
(โน คารํ โน พูล โน เพ๊ท)
I ain’t got no cigarettes
(ไอ เอน ก็อท โน ซิกะเรท)
It takes eight hours of pushin’ broom
(อิท เท้ค เอท เอาเอ้อร์ อ็อฝ พรุซชิน บรูม)
To buy a four-by-twelve two-bit room
(ทู บาย อะ โฟ บาย ทเว้ลฝ ทู บิท รูม)
I’m a man a man of no means, by no means King of the Road.
(แอม มา แมน อะ แมน อ็อฝ โน มีน , บาย โน มีน คิง อ็อฝ เดอะ โร้ด)

Take it slim.
(เท้ค อิท สลิม)
It takes eight hours of pushin’ broom
(อิท เท้ค เอท เอาเอ้อร์ อ็อฝ พรุซชิน บรูม)
To buy a four-by-twelve two-bit room
(ทู บาย อะ โฟ บาย ทเว้ลฝ ทู บิท รูม)
I’m a man of means, by no means King of the Road.
(แอม มา แมน อ็อฝ มีน , บาย โน มีน คิง อ็อฝ เดอะ โร้ด)

Trailers for sale or rent
(ทเรลเออะ ฟอร์ เซล ออ เร๊นท)
Rooms to let, fifty cents
(รูม ทู เล็ท , ฟีฟทิ เซ็นท)
No cars no pool no pets
(โน คารํ โน พูล โน เพ๊ท)
I ain’t got no cigarettes.
(ไอ เอน ก็อท โน ซิกะเรท)
It takes eight hours of pushin’ broom
(อิท เท้ค เอท เอาเอ้อร์ อ็อฝ พรุซชิน บรูม)
To buy a day-by-twelve four-bit room
(ทู บาย อะ เดย์ บาย ทเว้ลฝ โฟ บิท รูม)
I’m a man a man of no means, by no means King of the Road
(แอม มา แมน อะ แมน อ็อฝ โน มีน , บาย โน มีน คิง อ็อฝ เดอะ โร้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง King Of The Road คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น