เนื้อเพลง God Bless The Dead คำอ่านไทย 2Pac

[feat. Stretch]
( [ ฟีท สเทร๊ทช ])

[2pac:]
([ 2pac : ])
Rest in peace to my mothaf*cka Biggie Smalls
(เรสท อิน พี๊ซ ทู มาย mothaf*cka บิ๊กกี้ สมอลล์)
That’s right boy, it’s goin on
(แด้ท ไร๊ท บอย , อิทซ โกอิน ออน)
Right here, Thug Life
(ไร๊ท เฮียร , ธัก ไล๊ฟ)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)

God bless the dead & buried n*gga
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด & เบ๊อรี่ เอ็น *gga)
Don’t worry if you see God first tell Him sh*t got worse
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิ๊ฟ ยู ซี ก๊อด เฟิร์สท เทลล ฮิม ฌะ *ที ก็อท เวิ๊ร์ส)
I ain’t mad, I know you’re representin the crew
(ไอ เอน แม้ด , ไอ โนว์ ยัวร์ เรพพรีเซนทิน เดอะ ครู)
And I can picture you in Heaven with a blunt & a brew
(แอนด์ ดาย แคน พิ๊คเจ้อร์ ยู อิน เฮ๊ฝเฝ่น วิธ อะ บลันท & อะ บรู)
F*ck the world, pain was a part of the game
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด , เพน วอส ซา พาร์ท ดับ เดอะ เกม)
If you a baller, money went as quick as it came
(อิ๊ฟ ยู อะ บอลเลอ , มั๊นนี่ เว็นท แอส ควิค แอส ซิท เคม)
My role models gone or they locked in the pen
(มาย โรล โม๊เด็ล กอน ออ เด ล๊อค อิน เดอะ เพ็น)
Straight hustlas, caught up in the whirlwind
(สเทร๊ท hustlas , คอท อั๊พ อิน เดอะ เวอวิน)
The other day, I thought I seen my homeboy Biggie
(ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ , ไอ ธอท ไอ ซีน มาย โฮมบอย บิ๊กกี้)
Sayin sh*t don’t stop, n*gga, no pity
(เซย์อิน ฌะ *ที ด้อนท์ สท๊อพ , เอ็น *gga , โน พิ๊ที่)
We all hoods, and all we ever had was dreams
(วี ออล ฮุด , แอนด์ ออล วี เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด วอส ดรีม)
Money makin mothaf*ckas plot scandalous schemes
(มั๊นนี่ เมกิน mothaf*ckas พล๊อท ซแคนแดะลัซ สคีม)
In the gutter, you learn to have a criminal mind
(อิน เดอะ กัทเทอะ , ยู เลิร์น ทู แฮ็ฝ อะ ครีมอิแน็ล ไมนด์)
I was addicted to tryin, never meant to do time
(ไอ วอส แอ๊ดดิคท ทู ทายอิน , เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ดู ไทม์)
My epitaph will read ” Was the last of Gs
(มาย เอพอิทัฟ วิล รี๊ด ” วอส เดอะ ล๊าสท ดับ จีส)
Kicked the sh*t to make the white man bleed
(คิ๊ค เดอะ ฌะ *ที ทู เม้ค เดอะ ไว๊ท แมน บลีด)
God bless the dead ”
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด “)

[Chorus – 2pac:]
([ ค๊อรัส 2pac : ])
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)

[2pac:]
([ 2pac : ])
Man, ain’t nobody promised me a thang
(แมน , เอน โนบอดี้ พรอมอิซ มี อะ เตง)
I been caught up in this game
(ไอ บีน คอท อั๊พ อิน ดิส เกม)
Ever since I was a little motherf*cka wantin to hang
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล motherf*cka วอนทิน ทู แฮง)
I can see ’em in my head, pow
(ไอ แคน ซี เอ็ม อิน มาย เฮด , พาว)
Memories of my n*gga but he dead now
(เมรโมรี อ็อฝ มาย เอ็น *gga บั๊ท ฮี เด้ด นาว)
Lookin back in my yearbook all the years took
(ลุคกิน แบ็ค อิน มาย yearbook ออล เดอะ เยียร์ ทุค)
Half my peers, they’re stretched for years
(ฮาล์ฟ มาย เพีย , เดรว สเทร๊ทช ฟอร์ เยียร์)
And if I die will they all shed tears
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดาย วิล เด ออล ชี เทียร์)
Two to the dome, leave me alone, let me get my head clear
(ทู ทู เดอะ โดม , ลี๊ฝ มี อะโลน , เล็ท มี เก็ท มาย เฮด เคลียร์)
Paranoid got me lookin in the mirror
(พารานอย ก็อท มี ลุคกิน อิน เดอะ มิเร่อร์)
Behind me, life without my nine, I’d rather do the time
(บีฮายน์ มี , ไล๊ฟ วิธเอ๊าท มาย ไนน , อาย ร๊าเธ่อร์ ดู เดอะ ไทม์)
See I’m old enough to know that ain’t no justice
(ซี แอม โอลด์ อีน๊าฟ ทู โนว์ แดท เอน โน จัสติกส)
F*ck the police & all the courts same way they f*cked us
(เอฟ *ck เดอะ โพลิ๊ซ & ออล เดอะ คอร์ท เซม เวย์ เด เอฟ *cked อัซ)
And why the hell am I locked in jail
(แอนด์ วาย เดอะ เฮ็ลล แอ็ม ไอ ล๊อค อิน เจล)
They let them white boys free, we be shocked as hell
(เด เล็ท เด็ม ไว๊ท บอย ฟรี , วี บี ช๊อค แอส เฮ็ลล)
In my mind I can see it comin
(อิน มาย ไมนด์ ดาย แคน ซี อิท คัมอิน)
And all the time it’s a plot to keep a n*gga runnin
(แอนด์ ออล เดอะ ไทม์ อิทซ ซา พล๊อท ทู คี๊พ อะ เอ็น *gga รูนนิน)
By keepin gun & never run unless I’m comin at ya
(บาย คริพปิน กัน & เน๊เฝ่อร์ รัน อันเล๊ซ แอม คัมอิน แอ็ท ยา)
Cry later but for now let’s enjoy the laughter
(คราย เลทเออะ บั๊ท ฟอร์ นาว เล็ท เอ็นจอย เดอะ ลาฟเทอะ)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2pac:]
([ 2pac : ])
Rest in peace to all the motherf*ckas that passed too early
(เรสท อิน พี๊ซ ทู ออล เดอะ motherf*ckas แดท พาสส ทู เอ๊อรํลี่)
All the young motherf*ckas that was took in they prime
(ออล เดอะ ยัง motherf*ckas แดท วอส ทุค อิน เด ไพร์ม)
Real motherf*ckin Gz, this one is for you
(เรียล motherf*ckin Gz , ดิส วัน อีส ฟอร์ ยู)
Yo Stretch, Biggie
(โย สเทร๊ทช , บิ๊กกี้)

[Stretch:]
([ สเทร๊ทช : ])
Yo Big this is to you my n*gga
(โย บิ๊ก ดิส ซิส ทู ยู มาย เอ็น *gga)
Springfield Hollis crew, Thug Life, YGz
(Springfield Hollis ครู , ธัก ไล๊ฟ , YGz)
Sendin they respect, know I mean?
(เซ็นดิน เด เรสเพ๊คท , โนว์ ไอ มีน)
You my n*gga for life, forever
(ยู มาย เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ , ฟอเร๊เฝ่อร)
You’re always gonna be with a n*gga
(ยัวร์ ออลเว กอนนะ บี วิธ อะ เอ็น *gga)
No matter what, don’t forget that
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท , ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท แดท)

I pray before I go to sleep
(ไอ เพรย์ บีฟอร์ ไอ โก ทู สลี๊พ)
” Dear God save my place before I start to eat, cause times is hard
(” เดียร์ ก๊อด เซฝ มาย เพลส บีฟอร์ ไอ สท๊าร์ท ทู อี๊ท , ค๊อส ไทม์ ซิส ฮาร์ด)
So I’m covered to my knees, oh why?
(โซ แอม โค๊ฝเฝ่อร์ ทู มาย นี , โอ วาย)
Why you had to take my n*gga with the rock I buy?
(วาย ยู แฮ็ด ทู เท้ค มาย เอ็น *gga วิธ เดอะ ร๊อค ไอ บาย)
You had to take a good one, a ghetto hood son, uzi weighin a ton
(ยู แฮ็ด ทู เท้ค เก กู๊ด วัน , อะ เกทโท ฮุด ซัน , uzi weighin อะ ท็อง)
N*ggas terrified of comin from the young gun
(เอ็น *ggas เทลิฟายด์ อ็อฝ คัมอิน ฟรอม เดอะ ยัง กัน)
Hearin that they did it outta fear don’t amaze me
(เฮียริน แดท เด ดิด ดิท เอ๊าตา เฟียร์ ด้อนท์ อะแม๊ซฺ มี)
But it’s mind blowin, so I’m flowin goin crazy
(บั๊ท อิทซ ไมนด์ โบลวิน , โซ แอม โฟว์วิน โกอิน คเรสิ)
Slip for cock the gun but he didn’t run like a punk
(สลิ๊พ ฟอร์ ค๊อค เดอะ กัน บั๊ท ฮี ดิ๊นอิน รัน ไล๊ค เก พรัค)
He shoulda had the gauge in the trunk
(ฮี โช๊วดา แฮ็ด เดอะ เกจ อิน เดอะ ทรังค)
For spunk is what he had, kid, I’d ratha attack Big
(ฟอร์ สปังคฺ อีส ว๊อท ฮี แฮ็ด , คิด , อาย ratha แอทแท๊ค บิ๊ก)
Now ya bout to smell the aftermath of what the mack did
(นาว ยา เบาท ทู สเมลล์ ดิ แอฟเตอร์แมท อ็อฝ ว๊อท เดอะ แมกคฺ ดิด)
Wannabe s*ckers wanna test, I’m tellin you, yes
(วอนนาบี เอส *ckers วอนนา เทสท์ , แอม เทลลิน ยู , เย็ซ)
The teflon’s bout to rip through your f*ckin vest
(เดอะ เทฟรอน เบาท ทู ริพ ทรู ยุร เอฟ *ckin เฝ็ซท)
Guess who? I’ll make a mess of your crew quick
(เกสส ฮู อิลล เม้ค เก เมซ อ็อฝ ยุร ครู ควิค)
The spirit Biggie Smalls and the ??? clique, yeah
(เดอะ สพีหริท บิ๊กกี้ สมอลล์ แซน เดอะ คลีค , เย่)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)
God bless the dead
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เด้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God Bless The Dead คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น