เนื้อเพลง The War Is Over คำอ่านไทย Sarah Brightman

[feat. Nigel Kennedy and Kazem Al-Sahir]
( [ ฟีท Nigel เคนนีดี แอนด์ Kazem เอล Sahir ])

My statures are falling
(มาย ซแทชเออะ แซร์ ฟ๊อลิง)
Like feathers of snow
(ไล๊ค เฟฑเออะ อ็อฝ สโนว์)
Their voices are calling
(แดร์ ว๊อยซ์ แซร์ คอลลิง)
In whispering word waiting for the morning light
(อิน วิซเปอร์ริง เวิร์ด เวททิง ฟอร์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)

Heaven is calling
(เฮ๊ฝเฝ่น อีส คอลลิง)
From rainy shores
(ฟรอม เรนอิ ชอร์)

Counting wounded lights falling
(เค๊าติง วูนด์ ไล๊ท ฟ๊อลิง)
Into their dreams still searching for an open door
(อิ๊นทู แดร์ ดรีม สทิลล เซิชอิง ฟอร์ แอน โอ๊เพ่น ดอร์)

In morning dew,
(อิน ม๊อร์นิ่ง ดิว ,)
a glorious scene came through,
(อะ กโลเรียซ ซีน เคม ทรู ,)
like war is over now
(ไล๊ค วอร์ อีส โอ๊เฝ่อร นาว)
I feel I’m coming home again
(ไอ ฟีล แอม คัมอิง โฮม อะเกน)

The moments unfold
(เดอะ โม๊เม้นท อันโฟลด)
In the meaning of love
(อิน เดอะ มีนนิง อ็อฝ ลัฝ)
This war is over now
(ดิส วอร์ อีส โอ๊เฝ่อร นาว)

I feel I’m coming home again
(ไอ ฟีล แอม คัมอิง โฮม อะเกน)

An arrow of freedom
(แอน แอ๊โร่ อ็อฝ ฟรีดัม)
Is piercing my heart
(อีส เพียซิง มาย ฮาร์ท)
Breaking chains of emotion
(บเรคคิง เชน อ็อฝ อีโม๊ชั่น)
Given a moment to pray
(กีฝเอ็น อะ โม๊เม้นท ทู เพรย์)
Lost innocence to find its way
(ล็อซท อีนโนะเซ็นซ ทู ไฟนด์ อิทซ เวย์)

Feelings of sensation
(ฟีลอิง อ็อฝ เซ็นเซฌัน)
A cry in the dark
(อะ คราย อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Hope is on the horizon
(โฮพ อีส ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
With a reason to stay
(วิธ อะ รี๊ซั่น ทู สเทย์)
And living for a brand new day
(แอนด์ ลีฝอิง ฟอร์ รา แบรนดฺ นิว เดย์)

In morning dew,
(อิน ม๊อร์นิ่ง ดิว ,)
a glorious scene came through,
(อะ กโลเรียซ ซีน เคม ทรู ,)
like war is over now
(ไล๊ค วอร์ อีส โอ๊เฝ่อร นาว)
I feel I’m coming home again
(ไอ ฟีล แอม คัมอิง โฮม อะเกน)

The moments unfold
(เดอะ โม๊เม้นท อันโฟลด)
In the meaning of love
(อิน เดอะ มีนนิง อ็อฝ ลัฝ)
This war is over now
(ดิส วอร์ อีส โอ๊เฝ่อร นาว)
I feel I’m coming home again
(ไอ ฟีล แอม คัมอิง โฮม อะเกน)

In morning dew,
(อิน ม๊อร์นิ่ง ดิว ,)
a glorious scene came through,
(อะ กโลเรียซ ซีน เคม ทรู ,)
like war is over now
(ไล๊ค วอร์ อีส โอ๊เฝ่อร นาว)
I feel I’m coming home again
(ไอ ฟีล แอม คัมอิง โฮม อะเกน)

The moments unfold
(เดอะ โม๊เม้นท อันโฟลด)
In the meaning of love
(อิน เดอะ มีนนิง อ็อฝ ลัฝ)
This war is over now
(ดิส วอร์ อีส โอ๊เฝ่อร นาว)
I feel I’m coming home again
(ไอ ฟีล แอม คัมอิง โฮม อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The War Is Over คำอ่านไทย Sarah Brightman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น