เนื้อเพลง Hot คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Hot
( ฮอท)

[apl de ap]
([ apl ดี ap ])
It’s so amazing when a show is captivatin’
(อิทซ โซ อะเมสอิง เว็น อะ โชว์ อีส captivatin)
Gettin’ everybody jumpin’ and celebratin’
(เกดดิน เอวี่บอดี้ จัมปิน แอนด์ เซเลบบีดิน)
Only one’s own musically be overlayin’
(โอ๊นลี่ วัน โอว์น มยูสิแค็ลลิ บี overlayin)
Connecting energy circulatin’ inspiration
(ค็อนเน็คทิง เอ๊นเนอร์จี้ circulatin อินซพิเรฌัน)
Together movin’ in a synchronized formation
(ทูเก๊ทเธ่อร์ มูฝวิน อิน อะ ซิ๊งโครไน้ซ ฟอเมฌัน)
And if you’re feelin’ down this is survival from depression
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลิน เดาน ดิส ซิส เซอะไฝฝแอ็ล ฟรอม ดิพเรฌอัน)
You see the lesson is we’re rhyming for our mission
(ยู ซี เดอะ เล๊ซซั่น อีส เวอ รายมิง ฟอร์ เอ๊า มิ๊ชชั่น)
Abolish circumstance transmitting from a piston
(อะโบ๊ลิช เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ transmittings ฟรอม มา พิ๊สทั่น)
Taking what I can but keeping peace in moderation
(เทคอิง ว๊อท ไอ แคน บั๊ท คีพอิง พี๊ซ อิน มอเดอะเรฌัน)
Ap is like an eagle with the alligator patience
(Ap อีส ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล วิธ ดิ แอลลิเกเทอะ เพเฌ็นซ)
Ready to attack any mic that I am facin’
(เร๊ดี้ ทู แอทแท๊ค เอ๊นี่ ไมคะ แดท ไอ แอ็ม facin)
No limitation where I’m takin’ my creation cuz
(โน ลิมิเทฌัน แวร์ แอม ทอคกิ่น มาย คริเอฌัน คัซ)

[will]
([ วิล ])
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
You’re so amazing, you’re so hot and so blazing
(ยัวร์ โซ อะเมสอิง , ยัวร์ โซ ฮอท แอนด์ โซ บเลสอิง)
You’re hot, hot, hot [c’mon stop]
(ยัวร์ ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ซีมอน สท๊อพ ])
Hot, hot, hot [c’mon now]
(ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ซีมอน นาว ])

You’re so amazing, you’re so hot and so blazing
(ยัวร์ โซ อะเมสอิง , ยัวร์ โซ ฮอท แอนด์ โซ บเลสอิง)
You’re hot, hot, hot [ooh wee]
(ยัวร์ ฮอท , ฮอท , ฮอท [ อู้ วี ])
Hot, hot, hot [c’mon now]
(ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ซีมอน นาว ])

[will]
([ วิล ])
I’m more than ready to slice like machete
(แอม โม แฑ็น เร๊ดี้ ทู สไล๊ซ ไล๊ค มาซลีเด)
Leave ya like confetti
(ลี๊ฝ ยา ไล๊ค ค็อนเฟททิ)
Break hearts like tom petty
(เบร๊ค ฮาร์ท ไล๊ค ท็อม เพททิ)
Are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้)
Cuz I am every metaphor
(คัซ ไอ แอ็ม เอ๊เฝอร์รี่ เม๊ทะฟอร์)
You are nearly ready for
(ยู อาร์ เนียลิ เร๊ดี้ ฟอร์)
The media predator
(เดอะ มีเดียะ พรีเดเตอร์)
Cuz I’ll bust in your session and kick my own raps, yes
(คัซ อิลล บัซท อิน ยุร เซ๊ซชั่น แอนด์ คิ๊ค มาย โอว์น แร็พ , เย็ซ)
Grab the microphone and show you where the forms at
(แกร๊บ เดอะ ไมคโระโฟน แอนด์ โชว์ ยู แวร์ เดอะ ฟอร์ม แอ็ท)
Tell your girl adapts cuz the rhyme contact
(เทลล ยุร เกิร์ล อะแด๊พท์ คัซ เดอะ ไรม ค๊อนแทคท)
And she easily attracted to it just like that
(แอนด์ ชี อีสอิลิ แอทแทร็คท ทู อิท จั๊สท ไล๊ค แดท)
It’s like this cuz the way we capitvatin’
(อิทซ ไล๊ค ดิส คัซ เดอะ เวย์ วี capitvatin)
We put her in a situation where she debatin’
(วี พุท เฮอ อิน อะ ซิ๊ทูเอชั่น แวร์ ชี ดีเบดิน)
If she gonna up and jump and leave her mate and
(อิ๊ฟ ชี กอนนะ อั๊พ แอนด์ จั๊มพ แอนด์ ลี๊ฝ เฮอ เหมท แอนด์)
Go promote for us down at the radio station
(โก โพรโหมท ฟอร์ อัซ เดาน แอ็ท เดอะ เร๊ดิโอ สเทชั่น)
She likes the
(ชี ไล๊ค เดอะ)
She really likes the music we be makin’
(ชี ริแอ็ลลิ ไล๊ค เดอะ มิ๊วสิค วี บี เมกิน)
She likes the
(ชี ไล๊ค เดอะ)
She wants to be down when we creatin’
(ชี ว้อนท ทู บี เดาน เว็น วี creatin)
She likes the
(ชี ไล๊ค เดอะ)
She likes the way the vibe’s vibratin’
(ชี ไล๊ค เดอะ เวย์ เดอะ วายพฺ ไวเบริด)
Yo, yo
(โย , โย)
She likes the way the vibes y’all ratin’
(ชี ไล๊ค เดอะ เวย์ เดอะ วายพฺ ยอล ratin)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
Cuz we got got it like that
(คัซ วี ก็อท ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got we got we got it like that
(วี ก็อท วี ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
We got got got we got it like that
(วี ก็อท ก็อท ก็อท วี ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)

[taboo]
([ แทบู ])
1,2, 3 taboo is on the set
(วัน , ทู , ที แทบู อีส ออน เดอะ เซ็ท)
It’s the family clique broshiggez [aw sh*t]
(อิทซ เดอะ แฟ๊มิลี่ คลีค broshiggez [ อาว ฌะ *ที ])
Boy don’t fret everything’s aight
(บอย ด้อนท์ ฟเร็ท เอ๊วี่ติง ไอชฺ)
We gonna fall on up when luis in flight
(วี กอนนะ ฟอลล์ ออน อั๊พ เว็น luis ซิน ฟไลท)
Yo, f*ck the rhyme tryin’ we on poetic control
(โย , เอฟ *ck เดอะ ไรม ทายอิน วี ออน โพะเอทอิค คอนโทรล)
Nevermind the behind and step ahead of your soul
(เนเว่อร์มาย เดอะ บีฮายน์ แอนด์ สเท็พ อะเฮด อ็อฝ ยุร โซล)
And move on to the next with the words we bless
(แอนด์ มู๊ฝ ออน ทู เดอะ เน๊กซท วิธ เดอะ เวิร์ด วี เบล๊ส)
Cuz black eyed peas is comin’ hotter than sex
(คัซ แบล๊ค อาย พี ซิส คัมอิน ฮอทเดอ แฑ็น เซ็กซ)
We’re writin’, rhymin’, makin’ the beats
(เวอ ไรดิน , ไรม์มิน , เมกิน เดอะ บีท)
Okay, hip hop blazers bringin’ the heat
(โอเค , ฮิพ ฮ็อพ บเลสเออะ บริงอิน เดอะ ฮีท)
Motivate cut, cut and scratch the groove
(โมทิเฝท คัท , คัท แอนด์ สแครทช เดอะ กรูฝ)
Elevate then make them powerful moves
(เอ๊ลลิเหวท เด็น เม้ค เด็ม เพาเออะฟุล มู๊ฝ)
How amazin’ is it?
(ฮาว อเมซิน อีส ซิท)
It’s so amazin’ the blind be gazin’
(อิทซ โซ อเมซิน เดอะ ไบลนฺดฺ บี gazin)
Even got deaf people listenin’ and sayin’
(อี๊เฝ่น ก็อท ดี๊ฟ พี๊เพิ่ล ลิเซินนิน แอนด์ เซย์อิน)
Keep on
(คี๊พ ออน)
And ya don’t stop
(แอนด์ ยา ด้อนท์ สท๊อพ)
We got the music that makes your body hot
(วี ก็อท เดอะ มิ๊วสิค แดท เม้ค ยุร บ๊อดี้ ฮอท)

You’re so amazing, you’re so hot and so blazing
(ยัวร์ โซ อะเมสอิง , ยัวร์ โซ ฮอท แอนด์ โซ บเลสอิง)
You’re hot, hot, hot [c’mon now]
(ยัวร์ ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ซีมอน นาว ])
Hot, hot, hot [ohh wee]
(ฮอท , ฮอท , ฮอท [ โอ้ วี ])

You’re so amazing, you are so hot and so blazing
(ยัวร์ โซ อะเมสอิง , ยู อาร์ โซ ฮอท แอนด์ โซ บเลสอิง)
You’re hot, hot, hot [c’mon now]
(ยัวร์ ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ซีมอน นาว ])
Hot, hot, hot [y’all need to quit]
(ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ยอล นี๊ด ทู ควิท ])

You’re so amazing, you’re so hot and so blazing
(ยัวร์ โซ อะเมสอิง , ยัวร์ โซ ฮอท แอนด์ โซ บเลสอิง)
You’re hot, hot, hot [c’mon now]
(ยัวร์ ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ซีมอน นาว ])
Hot, hot, hot [c’mon now]
(ฮอท , ฮอท , ฮอท [ ซีมอน นาว ])

You’re so amazing, you’re so hot and so blazing
(ยัวร์ โซ อะเมสอิง , ยัวร์ โซ ฮอท แอนด์ โซ บเลสอิง)
You’re hot, hot, hot [it’s time to go]
(ยัวร์ ฮอท , ฮอท , ฮอท [ อิทซ ไทม์ ทู โก ])
Hot, hot, hot [it’s time to go]
(ฮอท , ฮอท , ฮอท [ อิทซ ไทม์ ทู โก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น