เนื้อเพลง Go คำอ่านไทย Blink 182

Are we all victims of opportunity
( อาร์ วี ออล ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ อ๊อพพอทูนิที่)
Locked outside the door back in ’83.
(ล๊อค เอ๊าทไซ้ด เดอะ ดอร์ แบ็ค อิน 83)
I heard the angry voice of the man
(ไอ เฮิด ดิ แองกริ ว๊อยซ์ อ็อฝ เดอะ แมน)
inside and saw the look of fear
(อิ๊นไซด์ แอนด์ ซอว์ เดอะ ลุ๊ค อ็อฝ เฟียร์)
in my mother’s eyes.
(อิน มาย ม๊าเธ่อร์ อาย)

GO GO GO GO
(โก โก โก โก)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)

Mom get in the car and let’s
(มัม เก็ท อิน เดอะ คารํ แอนด์ เล็ท)
drive away she said ” I’m
(ไดร๊ฝ อะเวย์ ชี เซ็ด ” แอม)
sorry Mark but there’s
(ซ๊อรี่ ม๊าร์ค บั๊ท แดร์)
nowhere to stay ” , gave up
(โนแวร์ ทู สเทย์ ” , เกฝ อั๊พ)
all her hope and went back inside
(ออล เฮอ โฮพ แอนด์ เว็นท แบ็ค อิ๊นไซด์)
hid her broken heart and let
(ฮิด เฮอ บโรเค็น ฮาร์ท แอนด์ เล็ท)
the engine die.
(ดิ เอ๊นจิ้น ดาย)

GO GO GO GO
(โก โก โก โก)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)

Why do evil man get away with
(วาย ดู อี๊ฝิ่ล แมน เก็ท อะเวย์ วิธ)
it? Can’t you see that I’m in a
(อิท แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน อะ)
world of sh*t? Turn your back
(เวิลด อ็อฝ ฌะ *ที เทิร์น ยุร แบ็ค)
on hope and go back inside,
(ออน โฮพ แอนด์ โก แบ็ค อิ๊นไซด์ ,)
stop my bleeding heart and
(สท๊อพ มาย บรีดดิ้ง ฮาร์ท แอนด์)
let the engine die.
(เล็ท ดิ เอ๊นจิ้น ดาย)

I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)

I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
I DON’T WANNA KNOW
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น