เนื้อเพลง The Other Side of Summer (macmanus) คำอ่านไทย Elvis Costello

The sun struggles up another beautiful day
( เดอะ ซัน สทรั๊กเกิ้ล อั๊พ อะน๊าเทร่อร์ บยูทิฟุล เดย์)
And I felt glad in my own suspicious way
(แอนด์ ดาย เฟ็ลท แกล๊ด อิน มาย โอว์น ซัซพิฌอัซ เวย์)
Despite the contradiction and confusion
(เดสไพ๊ทํ เดอะ คอนเทดิกชั่น แอนด์ ค็อนฟยูฉัน)
Felt tragic without reason
(เฟ็ลท ทแรจอิค วิธเอ๊าท รี๊ซั่น)
There’s malice and there’s magic in every season
(แดร์ แมลอิซ แอนด์ แดร์ แม๊จิค อิน เอ๊เฝอร์รี่ ซี๊ซั่น)

CHORUS
(ค๊อรัส)
From the foaming breakers of the poisonous surf
(ฟรอม เดอะ foamings เบคเกอ อ็อฝ เดอะ พอยสนัซ เซิฟ)
The other side of Summer
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ซั๊มเม่อร์)
To the burning forests in the hills of Astroturf
(ทู เดอะ เบรินนิง ฟ๊อเรสท ซิน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ Astroturf)
The other side of Summer
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ซั๊มเม่อร์)

The automatic gates close up between the shanties and the palace
(ดิ ออโทะแมทอิค เกท โคลส อั๊พ บีทะวีน เดอะ shanties แซน เดอะ พ๊าเหลซ)
The blowtorch amusements, the voodoo chalice
(เดอะ blowtorch อัมยูสเม็นท , เดอะ ฝูดู chalice)
The pale pathetic promises that everybody swallows
(เดอะ เพล พะเธทอิค พรอมอิซ แดท เอวี่บอดี้ สว๊อลโล่ว)
A teenage girl is crying ‘cos she don’t look like a million
(อะ ที๊นเอ๊จ เกิร์ล อีส คไรอิง คอซ ชี ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน)
dollars
(ดอลเลอะ)
So help her if you can
(โซ เฮ้ลพ เฮอ อิ๊ฟ ยู แคน)
‘Cos she don’t seem to have the attention span
(คอซ ชี ด้อนท์ ซีม ทู แฮ็ฝ ดิ แอ็ทเทนฌัน สแพน)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Was it a millionaire who said ” imagine no possessions ” ?
(วอส ซิท อะ มิลเลี่ยนแนร์ ฮู เซ็ด ” อิมแม๊จิ้น โน พ็อสเสฌอัน “)
A poor little schoolboy who said ” we don’t need no lessons ”
(อะ พัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล schoolboy ฮู เซ็ด ” วี ด้อนท์ นี๊ด โน เล๊ซซั่น “)
The rabid rebel dogs ransack the shampoo shop
(เดอะ แรบอิด เร๊เบ่ล ด้อกก แรนแซ็ค เดอะ แฌ็มพู ช๊อพ)
The pop princess is downtown shooting up
(เดอะ พ็อพ พรีนเซ็ซ ซิส ดาวน์ทาวน์ ชูดดิง อั๊พ)
And if that goddess if fit for burning
(แอนด์ อิ๊ฟ แดท กอดเดซ อิ๊ฟ ฟิท ฟอร์ เบรินนิง)
The sun will struggle up the world will still keep turning
(เดอะ ซัน วิล สทรั๊กเกิ้ล อั๊พ เดอะ เวิลด วิล สทิลล คี๊พ เทินนิง)

Madman standing by the side of the road saying
(แม๊ดแมน ซแทนดิง บาย เดอะ ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด เซอิง)
” Look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes, look at my
(” ลุ๊ค แกท มาย อาย , ลุ๊ค แกท มาย อาย , ลุ๊ค แกท มาย อาย , ลุ๊ค แกท มาย)
eyes ”
(อาย “)
Now you can’t afford to fake all the drugs your parents used to
(นาว ยู แค็นท แอฟฟอร์ด ทู เฟ้ค ออล เดอะ ดรัก ยุร พ๊าร์เร้นท ยู๊ส ทู)
take
(เท้ค)
Because of their mistakes you’d better be wide awake
(บิคอส อ็อฝ แดร์ มิสเท้ค ยูต เบ๊ทเท่อร์ บี ไวด์ อะเว้ค)

CHORUS
(ค๊อรัส)

The mightiest rose
(เดอะ ไมดีเอส โรส)
The absence of perfume
(ดิ แอบเซ็นซ อ็อฝ เพ๊อร์ฟูม)
The casual killers
(เดอะ แค๊สช่วล คีลเลอะ)
The military curfew
(เดอะ มิ๊ลิทารี่ เค๊อร์ฟิว)
The cardboard city
(เดอะ คาร์ดบอร์ด ซิ๊ที่)
An unwanted birthday
(แอน อันวอนทิด เบริ์ดเดย์)
The other side of summer
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ซั๊มเม่อร์)

The dancing was desperate, the music was worse
(เดอะ แด็นซิง วอส เด๊สเพอเหรท , เดอะ มิ๊วสิค วอส เวิ๊ร์ส)
They bury your dreams and dig up the worthless
(เด เบ๊อรี่ ยุร ดรีม แซน ดีกกํ อั๊พ เดอะ เวิธเล็ซ)
Goodnight
(กู๊ดไนท์)
God bless
(ก๊อด เบล๊ส)
And kiss ” goodbye ” to the earth
(แอนด์ คิซ ” กู๊ดบาย ” ทู ดิ เอิร์ทร)
The other side of summer
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ซั๊มเม่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Other Side of Summer (macmanus) คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น