เนื้อเพลง If You Go Away คำอ่านไทย Cyndi Lauper

If you go away
( อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์)
On this summer day
(ออน ดิส ซั๊มเม่อร์ เดย์)
Then you might as well
(เด็น ยู ไมท แอส เวลล)
Take the sun away
(เท้ค เดอะ ซัน อะเวย์)
All the birds that flew
(ออล เดอะ เบิร์ด แดท ฟลู)
In the summer sky
(อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ สกาย)
And our love was new
(แอนด์ เอ๊า ลัฝ วอส นิว)
And our hearts were high
(แอนด์ เอ๊า ฮาร์ท เวอ ไฮฮ)
When the day was young
(เว็น เดอะ เดย์ วอส ยัง)
And the night was long
(แอนด์ เดอะ ไน๊ท วอส ลอง)
And the moon stood still
(แอนด์ เดอะ มูน ซทูด สทิลล)
For the night bird song
(ฟอร์ เดอะ ไน๊ท เบิร์ด ซ็อง)
If you go away, if you go away, if you go away
(อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์)
But if you stay
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู สเทย์)
I’ll make you a day
(อิลล เม้ค ยู อะ เดย์)
Like no day has ever been
(ไล๊ค โน เดย์ แฮ็ส เอ๊เฝ่อร์ บีน)
Or will be again
(ออ วิล บี อะเกน)
We’ll sail on the sun
(เวลล เซล ออน เดอะ ซัน)
We’ll ride on the rain
(เวลล ไรด์ ออน เดอะ เรน)
We’ll talk to the trees
(เวลล ท๊อล์ค ทู เดอะ ทรี)
And worship the wind
(แอนด์ เวอฌิพ เดอะ วินด)
And if you go
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โก)
I’ll understand
(อิลล อั๊นเด้อรสแทนด)
Leave me just enough love
(ลี๊ฝ มี จั๊สท อีน๊าฟ ลัฝ)
To hold in my hand
(ทู โฮลด์ อิน มาย แฮนด์)
If you go away, if you go away, if you go away
(อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์)
If you go away
(อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์)
As I know you will
(แอส ซาย โนว์ ยู วิล)
You must tell the world to stop turning
(ยู มัสท์ เทลล เดอะ เวิลด ทู สท๊อพ เทินนิง)
Till you return to me
(ทิลล์ ยู รีเทิร์น ทู มี)
If you ever do,
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ดู ,)
Oh what good is love without loving you?
(โอ ว๊อท กู๊ด อีส ลัฝ วิธเอ๊าท ลัฝอิง ยู)
I can tell you now, as you turn to go
(ไอ แคน เทลล ยู นาว , แอส ยู เทิร์น ทู โก)
I’ll be dying slowly
(อิลล บี ไดอิง ซโลลิ)
Till your next hello
(ทิลล์ ยุร เน๊กซท เฮ็ลโล)
If you go away, if you go away, if you go away,
(อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ ,)
But if you stay
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู สเทย์)
I’ll make you a night
(อิลล เม้ค ยู อะ ไน๊ท)
Like no night has ever been
(ไล๊ค โน ไน๊ท แฮ็ส เอ๊เฝ่อร์ บีน)
Or will be again
(ออ วิล บี อะเกน)
I’ll sail on you smile
(อิลล เซล ออน ยู สไมล์)
I’ll ride on your touch
(อิลล ไรด์ ออน ยุร ทั๊ช)
I’ll talk to your eyes
(อิลล ท๊อล์ค ทู ยุร อาย)
That I love so much
(แดท ไอ ลัฝ โซ มัช)
But if you go
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู โก)
I’ll understand
(อิลล อั๊นเด้อรสแทนด)
Leave me just enough love
(ลี๊ฝ มี จั๊สท อีน๊าฟ ลัฝ)
To hold in my hand
(ทู โฮลด์ อิน มาย แฮนด์)
If you go away, if you go away, if you go away, if you go away
(อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์)

If you go away, as I know you must
(อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , แอส ซาย โนว์ ยู มัสท์)
There is nothing left in this world to trust
(แดร์ อีส นัธอิง เล๊ฟท อิน ดิส เวิลด ทู ทรัสท)
Just an empty room, full of empty space
(จั๊สท แอน เอ๊มพที่ รูม , ฟูล อ็อฝ เอ๊มพที่ สเพ๊ซ)
Like the empty look I see on your face
(ไล๊ค ดิ เอ๊มพที่ ลุ๊ค ไอ ซี ออน ยุร เฟซ)
I’d have been the shadow of your shadow
(อาย แฮ็ฝ บีน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ยุร แฌดโอ)
If you might have kept me by your side
(อิ๊ฟ ยู ไมท แฮ็ฝ เค็พท มี บาย ยุร ไซด์)
If you go away, if you go away, if you go away.
(อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์ , อิ๊ฟ ยู โก อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Go Away คำอ่านไทย Cyndi Lauper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น