เนื้อเพลง I Ain’t Heard of That (Remix) คำอ่านไทย Slim Thug feat Bun B, Pharrell Williams

[Intro – Pharrell Williams]
( [ อินโทร พาเรล วิลเลี่ยม ])
STAARRR TRAAAK RIIIDERS YEAH!!! [WHOO! C’MON!]
(STAARRR TRAAAK RIIIDERS เย่ ! ! ! [ ฮู ! ซีมอน ! ])

[Chorus – Slim Thug + Bun B]
([ ค๊อรัส สลิม ธัก + บัน บี ])
I don’t take ’em out to eat
(ไอ ด้อนท์ เท้ค เอ็ม เอ๊าท ทู อี๊ท)
I ain’t here to trick or treat
(ไอ เอน เฮียร ทู ทริ๊ค ออ ทรี๊ท)
I ain’t trying to fix your weave
(ไอ เอน ทไรอิง ทู ฟิกซ์ ยุร วีฝ)
I ain’t heard of that!!
(ไอ เอน เฮิด อ็อฝ แดท ! !)
I’m just here to train ho’s
(แอม จั๊สท เฮียร ทู เทรน โฮซ)
Put ’em on the main road
(พุท เอ็ม ออน เดอะ เมน โร้ด)
Teach ’em how to ‘Change Clothes’
(ที๊ช เอ็ม ฮาว ทู เช้งจํ คโลฑ)
I know you heard of that!!
(ไอ โนว์ ยู เฮิด อ็อฝ แดท ! !)
Change your whole attitude
(เช้งจํ ยุร โฮล แอ๊ททิจูด)
It’s time to take off your cool
(อิทซ ไทม์ ทู เท้ค ออฟฟ ยุร คูล)
If it make you wanna move, then move
(อิ๊ฟ อิท เม้ค ยู วอนนา มู๊ฝ , เด็น มู๊ฝ)
My n*ggaz get up on it, live b*tches throw it back
(มาย เอ็น *ggaz เก็ท อั๊พ ออน หนิด , ไล้ฝ บี *tches โธรว์ อิท แบ็ค)
Ma, act like you want it
(มา , แอ๊คท ไล๊ค ยู ว้อนท ดิธ)
I know you heard of that!!
(ไอ โนว์ ยู เฮิด อ็อฝ แดท ! !)

[Verse – Slim Thug]
([ เฝิซ สลิม ธัก ])
I’m the Young Texas A-Rod, KG of the game
(แอม เดอะ ยัง เทกซัส ซา ร็อด , KG อ็อฝ เดอะ เกม)
LeBron James, you n*ggaz must not know my name
(LeBron เจม , ยู เอ็น *ggaz มัสท์ น็อท โนว์ มาย เนม)
I’m Slim Thugga motherf*cker! Tha Big Boss of the South
(แอม สลิม Thugga motherf*cker ! ท่า บิ๊ก บอส อ็อฝ เดอะ เซ๊าธ)
And I don’t just talk it wit my mouth
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ จั๊สท ท๊อล์ค อิท วิท มาย เม๊าธ)
I back it up wit my vow
(ไอ แบ็ค อิท อั๊พ วิท มาย โฝว)
Before Jimmy cut the check, it was 50 on my neck
(บีฟอร์ จิมมี่ คัท เดอะ เช็ค , อิท วอส 50 ออน มาย เน็ค)
And over 50 in my ear, I’m the Rookie of the Year
(แอนด์ โอ๊เฝ่อร 50 อิน มาย เอียร , แอม เดอะ รูคอิ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
I’m here – for the ‘Takeover’, not out to replace Hova
(แอม เฮียร ฟอร์ เดอะ Takeover , น็อท เอ๊าท ทู รีเพลส Hova)
But there’s a new hustla in town, yeah the break’s over
(บั๊ท แดร์ ซา นิว hustla อิน ทาวน์ , เย่ เดอะ เบร๊ค โอ๊เฝ่อร)
Don’t get me confused wit the rest of them dudes
(ด้อนท์ เก็ท มี คอนฟิ้วส วิท เดอะ เรสท ดับ เด็ม ดยูด)
I’ve been Tha Boss down South, I’m just new to a few
(แอฝ บีน ท่า บอส เดาน เซ๊าธ , แอม จั๊สท นิว ทู อะ ฟิว)
Please believe, them n*ggaz don’t do what I do
(พลีซ บีลี๊ฝ , เด็ม เอ็น *ggaz ด้อนท์ ดู ว๊อท ไอ ดู)
I got everything them other rappers got times two [WHOO! C’MON!]
(ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง เด็ม อ๊อเธ่อร์ แรพเพอ ก็อท ไทม์ ทู [ ฮู ! ซีมอน ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse – Bun B]
([ เฝิซ บัน บี ])
If your gangsta, show your trill
(อิ๊ฟ ยุร แก๊งซดา , โชว์ ยุร ทริล)
If your pimping, show your ring
(อิ๊ฟ ยุร เพมปิง , โชว์ ยุร ริง)
If you balling, show your paper
(อิ๊ฟ ยู บอลลิง , โชว์ ยุร เพ๊เพ่อร์)
If you shining, show your bling
(อิ๊ฟ ยู ชายนิง , โชว์ ยุร บลิง)
King of the Underground, holding the throne down
(คิง อ็อฝ ดิ อันเดิกเรานด , โฮลดิง เดอะ ธโรน เดาน)
Want to try and take it from me, hater come on down [c’mon!]
(ว้อนท ทู ธราย แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี , เฮเดอ คัมมอน เดาน [ ซีมอน ! ])
Built for business, and God as my witness
(บิลท ฟอร์ บีสเน็ซ , แอนด์ ก๊อด แอส มาย วิทเหนส)
Have you running a country mile and not for physical fitness [hold up!]
(แฮ็ฝ ยู รันนิง อะ คั๊นทรี่ ไมล แอนด์ น็อท ฟอร์ ฟิ๊สิคอล ฟีทเน็ซ [ โฮลด์ อั๊พ ! ])
When we pulling toys and get to making some noise
(เว็น วี พลูลิง ทอย แซน เก็ท ทู เมคอิง ซัม น๊อยส)
You got to get somewhere like them Jumpoff Boys here [For real!]
(ยู ก็อท ทู เก็ท ซัมแวร์ ไล๊ค เด็ม Jumpoff บอย เฮียร [ ฟอร์ เรียล ! ])
So clear the corners homeboy, move around [move around!]
(โซ เคลียร์ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ โฮมบอย , มู๊ฝ อะราวนฺดฺ [ มู๊ฝ อะราวนฺดฺ ! ])
Get to stepping homeboy, do it now
(เก็ท ทู สเต๊ปพิง โฮมบอย , ดู อิท นาว)
I ain’t busting no warning shot, I pop if I pull it
(ไอ เอน บัสติง โน วอนิง ฌ็อท , ไอ พ็อพ อิ๊ฟ ฟาย พูลล อิท)
So if we fight tonight somebody gon be biting a bullet
(โซ อิ๊ฟ วี ไฟ้ท ทูไน๊ท ซัมบอดี้ ก็อน บี ไบดิ้ง อะ บัลเล่)
I’m a dirty south gangsta, me and Slim Thug
(แอม มา เดอทิ เซ๊าธ แก๊งซดา , มี แอนด์ สลิม ธัก)
And no matter where we go they show us nothing but love
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ วี โก เด โชว์ อัซ นัธอิง บั๊ท ลัฝ)
For life! It’s UGK and we ain’t playing
(ฟอร์ ไล๊ฟ ! อิทซ UGK แอนด์ วี เอน พเลนิ่ง)
And if you ain’t screaming ” Free Pimp C! ” what is you saying?
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอน ซครีมอิง ” ฟรี พิมพ ซี ! ” ว๊อท อีส ยู เซอิง)
Cause I ain’t heard of that! [WHOO! C’MON!]
(ค๊อส ไอ เอน เฮิด อ็อฝ แดท ! [ ฮู ! ซีมอน ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge – Pharrell Williams]
([ บริดจ พาเรล วิลเลี่ยม ])
Go on and move your cool if you want to [get out your seat girl]
(โก ออน แอนด์ มู๊ฝ ยุร คูล อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู [ เก็ท เอ๊าท ยุร ซีท เกิร์ล ])
Go on and make your moves if you want to [I said get up]
(โก ออน แอนด์ เม้ค ยุร มู๊ฝ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู [ ไอ เซ็ด เก็ท อั๊พ ])
You can act a fool if you want to, you know you wit them
(ยู แคน แอ๊คท ดา ฟูล อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู , ยู โนว์ ยู วิท เด็ม)
STAARRR TRAAAK RIIIDERS YEAH!!!
(STAARRR TRAAAK RIIIDERS เย่ ! ! !)

[Verse – Slim Thug]
([ เฝิซ สลิม ธัก ])
I’m that new problem outta Houston, you got word of that?
(แอม แดท นิว โพร๊เบล่ม เอ๊าตา ฮูซตัน , ยู ก็อท เวิร์ด อ็อฝ แดท)
It’s Slim Thug and Neptunes, I know you heard of that
(อิทซ สลิม ธัก แอนด์ เนพทยูน , ไอ โนว์ ยู เฮิด อ็อฝ แดท)
Ask your girl, she’ll tell ya the truth
(อาสคฺ ยุร เกิร์ล , เชลล์ เทลล ยา เดอะ ทรู๊ธ)
Your boys cool, but you can’t fool wit the Boyz-N-Blue
(ยุร บอย คูล , บั๊ท ยู แค็นท ฟูล วิท เดอะ บอยซ์ เอ็น บลู)
I got something on my neck worth more than yo house
(ไอ ก็อท ซัมติง ออน มาย เน็ค เวิร์ธ โม แฑ็น โย เฮ้าส)
I got something in my yard worth more than yo spouse
(ไอ ก็อท ซัมติง อิน มาย ย๊าร์ด เวิร์ธ โม แฑ็น โย สเพ๊าส)
I got something on my wrist worth more than ya team
(ไอ ก็อท ซัมติง ออน มาย ริ๊ซท เวิร์ธ โม แฑ็น ยา ทีม)
And that car you think clean ain’t worth more than my ring [hold up!]
(แอนด์ แดท คารํ ยู ทริ๊งค คลีน เอน เวิร์ธ โม แฑ็น มาย ริง [ โฮลด์ อั๊พ ! ])
Who yo know roll Bentley ‘fore the album drop?
(ฮู โย โนว์ โรลล เบนลี่ โฟร์ ดิ อั๊ลบั้ม ดรอพ)
And still got a few from Pharrell to make the album hot? [Thugga!]
(แอนด์ สทิลล ก็อท ดา ฟิว ฟรอม พาเรล ทู เม้ค ดิ อั๊ลบั้ม ฮอท [ Thugga ! ])
Yeah I hear y’all but don’t see you n*ggaz
(เย่ ไอ เฮียร ยอล บั๊ท ด้อนท์ ซี ยู เอ็น *ggaz)
Y’all just making words rhyme, y’all ain’t seeing no figgas [WHOO! C’MON!]
(ยอล จั๊สท เมคอิง เวิร์ด ไรม , ยอล เอน ซีอิง โน figgas [ ฮู ! ซีมอน ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Heard of That (Remix) คำอ่านไทย Slim Thug feat Bun B, Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น