เนื้อเพลง C.U.T.M. คำอ่านไทย 311

Music: Hexum/Wills; Lyrics: Hexum/Wills
( มิ๊วสิค : เฮกซัม /วิล ; ลีริค : เฮกซัม /วิล)

Hexum, Sexton, Mahoney and Wills
(เฮกซัม , เซคซทัน , Mahoney แอนด์ วิล)
We groove so f*ckin’ hard it gives you the chills
(วี กรูฝ โซ เอฟ *ckin ฮาร์ด ดิท กี๊ฝ ยู เดอะ ชิล)
Well I’ve been stricken
(เวลล แอฝ บีน ซทรีคเค็น)
The bass is kickin’
(เดอะ แบ็ซ ซิส คิคคิน)
When s*ckers step to me, boy, I give them a lickin’
(เว็น เอส *ckers สเท็พ ทู มี , บอย , ไอ กี๊ฝ เด็ม มา ลิคคิน)

Chorus
(ค๊อรัส)
Cosmic Utopian Thrivin’ Mission, my baby
(คอสมิค ยูโทเพียน Thrivin มิ๊ชชั่น , มาย เบ๊บี้)
Cosmic Utopian Thrivin’ Mission, my baby
(คอสมิค ยูโทเพียน Thrivin มิ๊ชชั่น , มาย เบ๊บี้)

I feel good
(ไอ ฟีล กู๊ด)
Yo bad self
(โย แบ้ด เซลฟ์)

Well, I am the Hexum, call me Nick
(เวลล , ไอ แอ็ม เดอะ เฮกซัม , คอลลํ มี นิค)
I live by the code of cosmic
(ไอ ไล้ฝ บาย เดอะ โค้ด อ็อฝ คอสมิค)
I’ve come to say, we’re here to stay
(แอฝ คัม ทู เซย์ , เวีย เฮียร ทู สเทย์)
Utopian way we’ll play today
(ยูโทเพียน เวย์ เวลล เพลย์ ทูเดย์)
We’ve got the drive, we are so live
(หวีบ ก็อท เดอะ ไดร๊ฝ , วี อาร์ โซ ไล้ฝ)
Won’t take a dive, we’re gonna thrive
(ว็อนท เท้ค เก ไดฝ , เวีย กอนนะ ธไรฝ)
We got a condition called ambition
(วี ก็อท ดา คอนดิ๊ชั่น คอลลํ แอมบิ๊ชั่น)
To the cosmic utopian thrivin’ mission
(ทู เดอะ คอสมิค ยูโทเพียน thrivin มิ๊ชชั่น)

Chorus
(ค๊อรัส)

Witness this, yo the pissed lyricist
(วิทเหนส ดิส , โย เดอะ พิซ ลีลิคเซซ)
In your face celebratin’ a brand new race
(อิน ยุร เฟซ เซเลบบีดิน อะ แบรนดฺ นิว เร้ซ)
We know colors are just brothers and some others
(วี โนว์ คัลเออะ แซร์ จั๊สท บร๊าเท่อรํ แซน ซัม อ๊อเธ่อร์)
Drive on the ginger but they failed to mention
(ไดร๊ฝ ออน เดอะ จิ๊งเจ้อร บั๊ท เด เฟล ทู เม๊นชั่น)
The consequence of no conscience
(เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์ อ็อฝ โน คอนเฌ็นซ)
You can’t fool, I’m schoolin’ you with the new school
(ยู แค็นท ฟูล , แอม schoolin ยู วิธ เดอะ นิว สคูล)
Now speakin on a round, step back mother f*cker, I’m goin’ to town
(นาว สปีกิน ออน อะ ราวนด , สเท็พ แบ็ค ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker , แอม โกอิน ทู ทาวน์)

Chorus
(ค๊อรัส)

I feel good
(ไอ ฟีล กู๊ด)
Break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)
I got one more rhyme
(ไอ ก็อท วัน โม ไรม)

Yes, the verbs I got
(เย็ซ , เดอะ เฝิบ ซาย ก็อท)
They hit that spot
(เด ฮิท แดท สพอท)
The crowd is freakin’
(เดอะ คราวดํ อีส ฟริกคิน)
And bro., I’m peekin’
(แอนด์ โบร , แอม peekin)
When I’m on stage, you’re havin’ a fit
(เว็น แอม ออน สเท๊จ , ยัวร์ เฮฝวิน อะ ฟิท)
But without my brothers, baby, I ain’t sh*t
(บั๊ท วิธเอ๊าท มาย บร๊าเท่อรํ , เบ๊บี้ , ไอ เอน ฌะ *ที)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C.U.T.M. คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น