เนื้อเพลง Til The End คำอ่านไทย Lloyd Banks

{*alarm clock goes off, door opens, kids playing*}
( {*อะลาร์ม คล๊อค โกซ ออฟฟ , ดอร์ โอ๊เพ่น , คิด กำลังเพลย์ *})
{*sounds of traffic, gun being loaded, shots fired*}
({*ซาวน์ด อ็อฝ แทร๊ฟฟิ๊ค , กัน บีอิง โหลด , ฌ็อท เฟอ *})

[Verse One: Lloyd Banks]
([ เฝิซ วัน : ลอยด แบ๊งค ])
Nobody there knew they would die before they woke
(โนบอดี้ แดร์ นยู เด เวิด ดาย บีฟอร์ เด โวค)
They probably started off a beautiful day with weed smoke
(เด พรอบอับลิ สท๊าร์ท ออฟฟ อะ บยูทิฟุล เดย์ วิธ วี สโม๊ค)
Out of last night’s p*ssy, the murder that she wrote
(เอ๊าท ดับ ล๊าสท ไน๊ท พี *ssy , เดอะ เม๊อร์เด้อร์ แดท ชี โรท)
Cold sweatin from a nightmare, mind on a C-note
(โคลด์ สเวเดน ฟรอม มา ไนท์แมร์ , ไมนด์ ออน อะ ซี โน๊ท)
You leave the door with intentions of fulfillin your visions
(ยู ลี๊ฝ เดอะ ดอร์ วิธ อินเทนฌัน อ็อฝ fulfillin ยุร ฝิ๊ชั่น)
Constantly sidetracked, thinkin bout who’s your man or who isn’t
(คอนสแท็นทลิ sidetracked , ติ้งกิน เบาท ฮู ยุร แมน ออ ฮู อีสซึ่น)
Maybe it’s necessary – maybe you’re overreactin
(เมบี อิทซ เน๊ซเซสซารี่ เมบี ยัวร์ overreactin)
Maybe your actual downfall is that ho that you’re clappin
(เมบี ยุร แอ๊คช่วล ดาวอึนฟอล อีส แดท โฮ แดท ยัวร์ แค๊พปิน)
Maybe your pillow conversations been controllin the actions
(เมบี ยุร พิ๊ลโล่ว คอนเฝอะเซฌัน บีน คอนโทวลิน ดิ แอคฌัน)
Maybe your homey overheard and never told you what happened
(เมบี ยุร โฮมี โอเฝอะเฮิด แอนด์ เน๊เฝ่อร์ โทลด ยู ว๊อท แฮ๊พเพ่น)
You look behind you when you turn the corner, cause death is promised
(ยู ลุ๊ค บีฮายน์ ยู เว็น ยู เทิร์น เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , ค๊อส เด้ท อีส พรอมอิซ)
You done seen some n*ggaz go before ya, the threats are honest
(ยู ดัน ซีน ซัม เอ็น *ggaz โก บีฟอร์ ยา , เดอะ เทร๊ท แซร์ อ๊อนเน็สท)
And with that lingerin in the back of your head
(แอนด์ วิธ แดท lingerin อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร เฮด)
You know it’s possible that you won’t make it back in your bed
(ยู โนว์ อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล แดท ยู ว็อนท เม้ค อิท แบ็ค อิน ยุร เบ๊ด)
The confusion and jealousy and dishonor’ll spin ya
(เดอะ ค็อนฟยูฉัน แอนด์ เจลอะซิ แอนด์ dishonorll สพิน ยา)
But then none come worse than when that gunpowder’s in ya
(บั๊ท เด็น นัน คัม เวิ๊ร์ส แฑ็น เว็น แดท gunpowders ซิน ยา)

[Chorus: Lloyd Banks]
([ ค๊อรัส : ลอยด แบ๊งค ])
If you my n*gga, you my n*gga til the end
(อิ๊ฟ ยู มาย เอ็น *gga , ยู มาย เอ็น *gga ทิล ดิ เอ็นด)
F*ck a bill, f*ck a b*tch, f*ck a Benz
(เอฟ *ck กา บิลล์ , เอฟ *ck กา บี *tch , เอฟ *ck กา เบนซฺ)
Let’s toast til we die
(เล็ท โท๊สท ทิล วี ดาย)
Roll up the weed and blow the smoke in the sky – la da da
(โรลล อั๊พ เดอะ วี แอนด์ โบลว์ เดอะ สโม๊ค อิน เดอะ สกาย ลา ดา ดา)
If you my n*gga, you my n*gga til we go
(อิ๊ฟ ยู มาย เอ็น *gga , ยู มาย เอ็น *gga ทิล วี โก)
One of the few I would take a bullet fo’
(วัน อ็อฝ เดอะ ฟิว ไอ เวิด เท้ค เก บัลเล่ โฟ)
Let’s toast til we die
(เล็ท โท๊สท ทิล วี ดาย)
Roll up the weed and blow the smoke in the sky – la da da
(โรลล อั๊พ เดอะ วี แอนด์ โบลว์ เดอะ สโม๊ค อิน เดอะ สกาย ลา ดา ดา)

[verse Two: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ทู : ลอยด แบ๊งค ])
The smell of marijuana wreaks often
(เดอะ สเมลล์ อ็อฝ มาริฮวานา รีค อ๊อฟเฟ่น)
I raise hell ‘fore I speak softly, quotin the Knicks
(ไอ เร้ส เฮ็ลล โฟร์ ไอ สพี๊ค ซอฟทลิ , quotin เดอะ Knicks)
Put at least a hungred grand on one hand, bought him a 6
(พุท แอ็ท ลีซท ดา hungred แกรนด์ ออน วัน แฮนด์ , บอท ฮิม มา ซิก)
Acknowledged the weaknesses that his man taught him to fix
(แอ๊คโนเหล็จ เดอะ weaknesses แดท ฮิส แมน ทอท ฮิม ทู ฟิกซ์)
We ain’t never left the hood, so we camcorded the trips
(วี เอน เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท เดอะ ฮุด , โซ วี camcorded เดอะ ทริ๊พ)
I done watched the n*gga go from BET to the Bricks, sh*t
(ไอ ดัน ว๊อทช เดอะ เอ็น *gga โก ฟรอม เบ๊ท ทู เดอะ บริ๊ค , ฌะ *ที)
The slanted eyes what the chocolate thai gave me
(เดอะ ซแล็นท อาย ว๊อท เดอะ ชอคโอะลิท ไท เกฝ มี)
I’m a bachelor, n*gga you ain’t knockin my lady
(แอม มา แบ๊ชเชลเล่อร์ , เอ็น *gga ยู เอน นอคคิน มาย เล๊ดี้)
A lot of these n*ggaz been jockin mine lately
(อะ ล็อท ดับ ฑิส เอ็น *ggaz บีน จอคกิน ไมน์ เลทลิ)
And I hope you catch the long and that rock-a-bye baby
(แอนด์ ดาย โฮพ ยู แค็ทช เดอะ ลอง แอนด์ แดท ร๊อค กา ไบ เบ๊บี้)
We two brothers, pitched outta different mommas
(วี ทู บร๊าเท่อรํ , พิช เอ๊าตา ดีฟเฟอะเร็นท มอมมา)
Close enough to conflict and put the sh*t behind us
(โคลส อีน๊าฟ ทู ค๊อนฟลิคทํ แอนด์ พุท เดอะ ฌะ *ที บีฮายน์ อัซ)
Your baby boy meet the daytime
(ยุร เบ๊บี้ บอย มี๊ท เดอะ เดย์ไทม์)
Oldest watchin and these n*ggaz tryin to get mine
(โอลเอส วันชิน แอนด์ ฑิส เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เก็ท ไมน์)
Remember back then the lines in your flat top
(รีเม๊มเบ่อร์ แบ็ค เด็น เดอะ ไลน์ ซิน ยุร แฟลท ท๊อพ)
Hopin your moms ain’t the momma on crack rock
(โฮพปิน ยุร มัม เอน เดอะ มอมมา ออน แคร๊ค ร๊อค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ทรี : ลอยด แบ๊งค ])
Keep my, mind on my money, and my head to the sky
(คี๊พ มาย , ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , แอนด์ มาย เฮด ทู เดอะ สกาย)
I never really smell much, if you was here you’d know why
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ สเมลล์ มัช , อิ๊ฟ ยู วอส เฮียร ยูต โนว์ วาย)
There’s frustration and fire if you look in my eye
(แดร์ ฟรัซทเรฌัน แอนด์ ไฟเออะร อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย)
The media f*ckin me up, right hookin my high
(เดอะ มีเดียะ เอฟ *ckin มี อั๊พ , ไร๊ท ฮุคกิน มาย ไฮฮ)
N*ggaz hated on us ‘fore the game took us inside
(เอ็น *ggaz แฮ็ท ออน อัซ โฟร์ เดอะ เกม ทุค อัซ อิ๊นไซด์)
Then they opened they arms wide, took the whoopin and cried
(เด็น เด โอ๊เพ่น เด อาร์ม ไวด์ , ทุค เดอะ whoopin แอนด์ คราย)
I got a platinum plaque hangin on the wall of my crib
(ไอ ก็อท ดา พแลทนัม พแล็ค แฮนจิ้น ออน เดอะ วอลล์ อ็อฝ มาย คริบ)
And handsome’s one of the things they been callin the kid
(แอนด์ แฮ๊นซั่ม วัน อ็อฝ เดอะ ทริง เด บีน คอลลิน เดอะ คิด)
They watch you close when you coppin all the VS stones
(เด ว๊อทช ยู โคลส เว็น ยู คอพปิน ออล เดอะ VS สโทน)
If you ain’t tryin to get it poppin, leave the BS home
(อิ๊ฟ ยู เอน ทายอิน ทู เก็ท ดิธ พอพปิน , ลี๊ฝ เดอะ BS โฮม)
I got a saditty broad that gives the best dome
(ไอ ก็อท ดา saditty บรอด แดท กี๊ฝ เดอะ เบ๊สท์ โดม)
And I’m blowin on some of the finest weed that’s grown, homes
(แอนด์ แอม โบลวิน ออน ซัม อ็อฝ เดอะ ไฟเนทส์ วี แด้ท กโรน , โฮม)
You won’t know when they gon’ dump a slug
(ยู ว็อนท โนว์ เว็น เด ก็อน ดั๊มพ อะ ซลัก)
But you can tell I’m gettin money from the line out in front the club
(บั๊ท ยู แคน เทลล แอม เกดดิน มั๊นนี่ ฟรอม เดอะ ไลน์ เอ๊าท อิน ฟร๊อนท เดอะ คลับ)
My whole click caked up, you can’t compare the dough
(มาย โฮล คลิ๊ก เค้ก อั๊พ , ยู แค็นท คอมแพร์ เดอะ โด)
And if it’s only one b*tch, then we gon’ share the ho
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ โอ๊นลี่ วัน บี *tch , เด็น วี ก็อน แชร์ เดอะ โฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
[If you my n*gga you my n*gga til the end.. my friend]
([ อิ๊ฟ ยู มาย เอ็น *gga ยู มาย เอ็น *gga ทิล ดิ เอ็นด มาย เฟรน ])
{*sounds of children playing*} la da da
({*ซาวน์ด อ็อฝ ชีลดเร็น กำลังเพลย์ *} ลา ดา ดา)
[If you my n*gga you my n*gga til we go.. my n*ggarole]
([ อิ๊ฟ ยู มาย เอ็น *gga ยู มาย เอ็น *gga ทิล วี โก มาย เอ็น *ggarole ])
la da da
(ลา ดา ดา)
{*sounds of door opening, alarm clock going off, harmonica playing*}
({*ซาวน์ด อ็อฝ ดอร์ โอเพะนิง , อะลาร์ม คล๊อค โกอิ้ง ออฟฟ , ฮามอนอิคะ กำลังเพลย์ *})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Til The End คำอ่านไทย Lloyd Banks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น