เนื้อเพลง Pig คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Isn’t it strange
( อีสซึ่น ดิธ สเทร๊งจ)
How we move our lives for another day
(ฮาว วี มู๊ฝ เอ๊า ไล้ฝ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Like skipping a beat
(ไล๊ค สคริปพิง อะ บีท)
What if a great wave should wash us all away
(ว๊อท อิ๊ฟ อะ เกรท เว๊ฝ เชิด ว๊อช อัซ ซอร์ อะเวย์)
Just thinking out loud
(จั๊สท ติ้งกิง เอ๊าท เลาด)
Don’t mean to dwell on this dying thing
(ด้อนท์ มีน ทู ดเว็ล ออน ดิส ไดอิง ทริง)
But looking at blood
(บั๊ท ลุคอิง แอ็ท บลัด)
It’s alive right now
(อิทซ อะไล๊ฝ ไร๊ท นาว)
Deep and sweet within
(ดี๊พ แอนด์ สวี้ท วิธอิน)
Pouring through our veins
(ช ทรู เอ๊า เฝน)
Intoxicate moving wine to tears
(อินทอคซิเคท มูฝอิง ไวน์ ทู เทียร์)
Drinking it deep
(ดริงคิง อิท ดี๊พ)
Then an evening spent dancing
(เด็น แอน อี๊ฝนิ่ง ซเพ็นท แด็นซิง)
It’s you and me
(อิทซ ยู แอนด์ มี)
This love will open our world
(ดิส ลัฝ วิล โอ๊เพ่น เอ๊า เวิลด)
From the dark side we can see a glow of something bright
(ฟรอม เดอะ ด๊าร์ค ไซด์ วี แคน ซี อะ กโล อ็อฝ ซัมติง ไบร๊ท)
There’s much more than we see here
(แดร์ มัช โม แฑ็น วี ซี เฮียร)
Don’t burn the day away
(ด้อนท์ เบิร์น เดอะ เดย์ อะเวย์)
Is this not enough
(อีส ดิส น็อท อีน๊าฟ)
This blessed sip of life
(ดิส เบล๊ส ซิพ อ็อฝ ไล๊ฟ)
Is it not enough
(อีส ซิท น็อท อีน๊าฟ)
Staring down at the ground
(ซแทริง เดาน แอ็ท เดอะ กราวนด์)
Oh then complain and pray more from above
(โอ เด็น คอมเพลน แอนด์ เพรย์ โม ฟรอม อะโบ๊ฝ)
Greedy little pig
(กรีดอิ ลิ๊ทเทิ่ล พิก)
Stop just watch your world trickle away
(สท๊อพ จั๊สท ว๊อทช ยุร เวิลด trickle อะเวย์)
Oh it’s your problem now
(โอ อิทซ ยุร โพร๊เบล่ม นาว)
It’ll all be dead and gone in a few short years
(อิว ออล บี เด้ด แอนด์ กอน อิน อะ ฟิว ช๊อร์ท เยียร์)
Just love will open our eyes
(จั๊สท ลัฝ วิล โอ๊เพ่น เอ๊า อาย)
Just love will put the hope in our minds
(จั๊สท ลัฝ วิล พุท เดอะ โฮพ อิน เอ๊า ไมนด์)
Much more than we could ever know
(มัช โม แฑ็น วี เคิด เอ๊เฝ่อร์ โนว์)
Don’t burn the day away
(ด้อนท์ เบิร์น เดอะ เดย์ อะเวย์)
Come sister my brother
(คัม ซิ๊สเท่อร์ มาย บร๊าเท่อรํ)
Shake up your bones shake up your feet
(เช้ค อั๊พ ยุร โบน เช้ค อั๊พ ยุร ฟีท)
I’m saying open up
(แอม เซอิง โอ๊เพ่น อั๊พ)
And let the rain come pouring in
(แอนด์ เล็ท เดอะ เรน คัม ช อิน)
Wash out this tired notion
(ว๊อช เอ๊าท ดิส ไทร์ โน๊ชั่น)
That the best is yet to come
(แดท เดอะ เบ๊สท์ อีส เย๊ท ทู คัม)
But while you’re dancing on the ground
(บั๊ท ไวล์ ยัวร์ แด็นซิง ออน เดอะ กราวนด์)
Don’t think of when you’re gone
(ด้อนท์ ทริ๊งค อ็อฝ เว็น ยัวร์ กอน)
Love love what more is there
(ลัฝ ลัฝ ว๊อท โม อีส แดร์)
We need the light of love in here
(วี นี๊ด เดอะ ไล๊ท ดับ ลัฝ อิน เฮียร)
Don’t beat your head
(ด้อนท์ บีท ยุร เฮด)
Dry your eyes
(ดราย ยุร อาย)
Let the love in there
(เล็ท เดอะ ลัฝ อิน แดร์)
There are bad times
(แดร์ อาร์ แบ้ด ไทม์)
But that’s ok
(บั๊ท แด้ท โอเค)
Just look for love in it
(จั๊สท ลุ๊ค ฟอร์ ลัฝ อิน หนิด)
Don’t burn the day away
(ด้อนท์ เบิร์น เดอะ เดย์ อะเวย์)
Look
(ลุ๊ค)
Here are we
(เฮียร อาร์ วี)
On this starry night staring into space
(ออน ดิส ซทาริ ไน๊ท ซแทริง อิ๊นทู สเพ๊ซ)
And I must say
(แอนด์ ดาย มัสท์ เซย์)
I feel as small as dust
(ไอ ฟีล แอส สมอลล์ แอส ดัสท)
Lying down here
(ลายยิง เดาน เฮียร)
What point could there be troubling
(ว๊อท พ๊อยท์ เคิด แดร์ บี ทั๊บบิง)
Head down wondering what will become of me
(เฮด เดาน วันเดอะริง ว๊อท วิล บีคัม อ็อฝ มี)
Why concern we cannot see
(วาย คอนเซิร์น วี แคนน็อท ซี)
But no reason to abandon it
(บั๊ท โน รี๊ซั่น ทู อะแบ๊นดั้น หนิด)
Time is short but that’s all right
(ไทม์ อีส ช๊อร์ท บั๊ท แด้ท ซอร์ ไร๊ท)
Maybe I’ll go in the middle of the night
(เมบี อิลล โก อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Take your hands from your eyes, my love
(เท้ค ยุร แฮนด์ ฟรอม ยุร อาย , มาย ลัฝ)
Everything must end some time
(เอ๊วี่ติง มัสท์ เอ็นด ซัม ไทม์)
Don’t burn the day away
(ด้อนท์ เบิร์น เดอะ เดย์ อะเวย์)
Come sister my brother
(คัม ซิ๊สเท่อร์ มาย บร๊าเท่อรํ)
Shake up your bones shake up your feet
(เช้ค อั๊พ ยุร โบน เช้ค อั๊พ ยุร ฟีท)
I’m saying open up
(แอม เซอิง โอ๊เพ่น อั๊พ)
And let the rain come flooding in
(แอนด์ เล็ท เดอะ เรน คัม ฟลอดิง อิน)
Wash out this tired notion
(ว๊อช เอ๊าท ดิส ไทร์ โน๊ชั่น)
That the best is yet to come
(แดท เดอะ เบ๊สท์ อีส เย๊ท ทู คัม)
But while you’re dancing on the ground
(บั๊ท ไวล์ ยัวร์ แด็นซิง ออน เดอะ กราวนด์)
Don’t think of when you’re gone
(ด้อนท์ ทริ๊งค อ็อฝ เว็น ยัวร์ กอน)
Love love what more is there
(ลัฝ ลัฝ ว๊อท โม อีส แดร์)
We need the light of love in here
(วี นี๊ด เดอะ ไล๊ท ดับ ลัฝ อิน เฮียร)
Don’t beat your head
(ด้อนท์ บีท ยุร เฮด)
Dry your eyes
(ดราย ยุร อาย)
Let the love in there
(เล็ท เดอะ ลัฝ อิน แดร์)
There are bad times
(แดร์ อาร์ แบ้ด ไทม์)
But that’s ok
(บั๊ท แด้ท โอเค)
Just look for love in it
(จั๊สท ลุ๊ค ฟอร์ ลัฝ อิน หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pig คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น