เนื้อเพลง White Flag คำอ่านไทย Garth Brooks

I say black, you say white
( ไอ เซย์ แบล๊ค , ยู เซย์ ไว๊ท)
I say day, you call it a night
(ไอ เซย์ เดย์ , ยู คอลลํ อิท ดา ไน๊ท)
What’s wrong with this scene
(ว๊อท รอง วิธ ดิส ซีน)
What does this mean
(ว๊อท โด ดิส มีน)

You set me up, shoot me down
(ยู เซ็ท มี อั๊พ , ชู๊ท มี เดาน)
I’m wounded on this battleground
(แอม วูนด์ ออน ดิส battleground)
It’s time, for sure, for ending this war
(อิทซ ไทม์ , ฟอร์ ชัวร์ , ฟอร์ เอนดิง ดิส วอร์)
Cuz my heart can’t take anymore
(คัซ มาย ฮาร์ท แค็นท เท้ค แอนนี่มอ)

Sendin’ up, sendin’ up, sendin’ up a white flag
(เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ อะ ไว๊ท แฟล๊ก)
Love won’t have a chance if all we do is just fight about it
(ลัฝ ว็อนท แฮ็ฝ อะ แช้นซํ อิ๊ฟ ออล วี ดู อีส จั๊สท ไฟ้ท อะเบ๊าท ดิธ)
Sendin’ up, sendin up, sendin’ up a white flag
(เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ อะ ไว๊ท แฟล๊ก)
Damn these circumstance
(แดมนํ ฑิส เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)
Love is headed for a fall
(ลัฝ อีส เฮด ฟอร์ รา ฟอลล์)
So before we lose it all, oh baby
(โซ บีฟอร์ วี ลู้ส อิท ดอร์ , โอ เบ๊บี้)
I’m sendin’ up a white flag
(แอม เซ็นดิน อั๊พ อะ ไว๊ท แฟล๊ก)

Place no blame, what’s the use
(เพลส โน เบลม , ว๊อท ดิ ยู๊ส)
Lay these weapons down and call a truce
(เลย์ ฑิส เว๊พ่อน เดาน แอนด์ คอลลํ อะ ทรูซ)
Can’t we [can’t we] work it out [work it out]
(แค็นท วี [ แค็นท วี ] เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท [ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท ])
Cuz I love you baby, ain’t no doubt
(คัซ ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้ , เอน โน เดาท)
Isn’t that what love’s about
(อีสซึ่น แดท ว๊อท ลัฝ อะเบ๊าท)

Sendin’ up, sendin’ up, sendin’ up a white flag
(เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ อะ ไว๊ท แฟล๊ก)
Love won’t have a chance if all we do is fight about it
(ลัฝ ว็อนท แฮ็ฝ อะ แช้นซํ อิ๊ฟ ออล วี ดู อีส ไฟ้ท อะเบ๊าท ดิธ)
Sendin’ up, sendin’ up, sendin’ up a white flag
(เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ , เซ็นดิน อั๊พ อะ ไว๊ท แฟล๊ก)
Damn these circumstance
(แดมนํ ฑิส เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)
Love is headed for a fall
(ลัฝ อีส เฮด ฟอร์ รา ฟอลล์)
So before we lose it all, oh baby
(โซ บีฟอร์ วี ลู้ส อิท ดอร์ , โอ เบ๊บี้)
I’m sendin’ up a white flag
(แอม เซ็นดิน อั๊พ อะ ไว๊ท แฟล๊ก)

I’m sendin’ up a white flag
(แอม เซ็นดิน อั๊พ อะ ไว๊ท แฟล๊ก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Flag คำอ่านไทย Garth Brooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น