เนื้อเพลง Welcome to My Life คำอ่านไทย Simple Plan

Do you ever feel like breaking down?
(ดู ยู เอ๊เว่อร์ ฟีล ไล๊ค เบรคกิ่ง ดาวน์)
Do you ever feel out of place,
(ดู ยู เอ๊เว่อร์ ฟีล เอ๊าท ดอฟ เพลส ,)
Like somehow you just don’t belong
(ไล๊ค ซัมฮาว ยู เจิ๊ส โด้นท์ บีลอง)
And no one understands you?
(แอนด์ โน วัน อั๊นเด้อรสแทนด ยู)
Do you ever wanna run away?
(ดู ยู เอ๊เว่อร์ วอนนา รัน อะเวย์)
Do you lock yourself in your room
(ดู ยู ล๊อค ยัวร์เซ่ล อิน ยัวร์ รูม)
With the radio on turned up so loud
(วิธ เดอะ เร๊ดิโอ ออน เทิร์น ดั๊พ โซ เลาด)
That no one hears you’re screaming?
(แดท โน วัน เฮียร ยัวร์ สครีมมิ่ง)

No, you don’t know what it’s like
(โน , ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
When nothing feels all right
(เว็น นอทติง ฟีล ซอร์ ไร๊ท)
You don’t know what it’s like
(ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
To be like me
(ทู บี ไล๊ค มี)

To be hurt
(ทู บี เฮิร์ท)
To feel lost
(ทู ฟีล โลด)
To be left out in the dark
(ทู บี เล๊ฟท เอ๊าท ดิน เดอะ ด๊าร์ค)
To be kicked when you’re down
(ทู บี คิ๊ค เว็น ยัวร์ ดาวน์)
To feel like you’ve been pushed around
(ทู ฟีล ไล๊ค ยู๊ฟ บีน พุช อะราวนฺดฺ)
To be on the edge of breaking down
(ทู บี ออน ดิ เอจ ออฟ เบรคกิ่ง ดาวน์)
And no one’s there to save you
(แอนด์ โน วัน แดร์ ทู เซฝ ยู)
No, you don’t know what it’s like
(โน , ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
Welcome to my life
(เว้ลคั่ม ทู มาย ไล๊ฟ)

Do you wanna be somebody else?
(ดู ยู วอนนา บี ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Are you sick of feeling so left out?
(อาร์ ยู ซิ๊ค กล็อฟ ฟิวลิ่ง โซ เล๊ฟท เอ๊าท)
Are you desperate to find something more
(อาร์ ยู เด๊สเพอเหรท ทู ไฟนด์ ซัมติง มอร์)
Before your life is over?
(บีฟอร์ ยัวร์ ไล๊ฟ อีส โซ๊เว่อร์)
Are you stuck inside a world you hate?
(อาร์ ยู สตัค อิ๊นไซด์ อะ เวิลด ยู เฮท)
Are you sick of everyone around?
(อาร์ ยู ซิ๊ค กล็อฟ เอ๊วี่วัน อะราวนฺดฺ)
With their big fake smiles and stupid lies
(วิธ แดร์ บิ๊ก เฟ้ค สไมล์ แซน สทิ๊วผิด ไล)
While deep inside you’re bleeding
(ไวล์ ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยัวร์ บลีดดิ่ง)

No, you don’t know what it’s like
(โน , ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
When nothing feels all right
(เว็น นอทติง ฟีล ซอร์ ไร๊ท)
You don’t know what it’s like
(ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
To be like me
(ทู บี ไล๊ค มี)
[adsense]
To be hurt
(ทู บี เฮิร์ท)
To feel lost
(ทู ฟีล โลด)
To be left out in the dark
(ทู บี เล๊ฟท เอ๊าท ดิน เดอะ ด๊าร์ค)
To be kicked when you’re down
(ทู บี คิ๊ค เว็น ยัวร์ ดาวน์)
To feel like you’ve been pushed around
(ทู ฟีล ไล๊ค ยู๊ฟ บีน พุช อะราวนฺดฺ)
To be on the edge of breaking down
(ทู บี ออน ดิ เอจ ออฟ เบรคกิ่ง ดาวน์)
And no one’s there to save you
(แอนด์ โน วัน แดร์ ทู เซฝ ยู)
No you don’t know what it’s like
(โน ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
Welcome to my life
(เว้ลคั่ม ทู มาย ไล๊ฟ)

No one ever lied straight to your face
(โน วัน เอ๊เว่อร์ ไล สเทร๊ท ทู ยัวร์ เฟซ)
And no one ever stabbed you in the back
(แอนด์ โน วัน เอ๊เว่อร์ สแตบพฺ ยู อิน เดอะ แบ็ค)
You might think I’m happy but I’m not gonna be okay
(ยู ไม่ ตริ๊งค แอม แฮ๊พพี่ บั๊ท แอม นอท กอนนา บี โอเค)
Everybody always gave you what you wanted
(เอวี่บอดี้ ออลเว กีฟ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
You never had to work it was always there
(ยู เน๊เว่อร์ แฮด ทู เวิ๊ร์ค กิท วอส ออลเว แดร์)
You don’t know what it’s like, what it’s like
(ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค , ว๊อท อิทซ ไล๊ค)

To be hurt
(ทู บี เฮิร์ท)
To feel lost
(ทู ฟีล โลด)
To be left out in the dark
(ทู บี เล๊ฟท เอ๊าท ดิน เดอะ ด๊าร์ค)
To be kicked when you’re down
(ทู บี คิ๊ค เว็น ยัวร์ ดาวน์)
To feel like you’ve been pushed around
(ทู ฟีล ไล๊ค ยู๊ฟ บีน พุช อะราวนฺดฺ)
To be on the edge of breaking down
(ทู บี ออน ดิ เอจ ออฟ เบรคกิ่ง ดาวน์)
And no one’s there to save you
(แอนด์ โน วัน แดร์ ทู เซฝ ยู)
No, you don’t know what it’s like [What it’s like]
(โน , ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค [ ว๊อท อิทซ ไล๊ค ])

To be hurt
(ทู บี เฮิร์ท)
To feel lost
(ทู ฟีล โลด)
To be left out in the dark
(ทู บี เล๊ฟท เอ๊าท ดิน เดอะ ด๊าร์ค)
To be kicked when you’re down
(ทู บี คิ๊ค เว็น ยัวร์ ดาวน์)
To feel like you’ve been pushed around
(ทู ฟีล ไล๊ค ยู๊ฟ บีน พุช อะราวนฺดฺ)
To be on the edge of breaking down
(ทู บี ออน ดิ เอจ ออฟ เบรคกิ่ง ดาวน์)
And no one’s there to save you
(แอนด์ โน วัน แดร์ ทู เซฝ ยู)
No, you don’t know what it’s like
(โน , ยู โด้นท์ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
Welcome to my life
(เว้ลคั่ม ทู มาย ไล๊ฟ)
Welcome to my life
(เว้ลคั่ม ทู มาย ไล๊ฟ)
Welcome to my life
(เว้ลคั่ม ทู มาย ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome to My Life คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น