เนื้อเพลง Suddenly คำอ่านไทย O-Town

She said it wasn’t my fault
( ชี เซ็ด ดิท วอสซึ้น มาย ฟอลท)
She said we gave it our all
(ชี เซ็ด วี เกฝ อิท เอ๊า ออล)
And she walked away
(แอนด์ ชี ว๊อล์ค อะเวย์)
I never saw the girls I spoke to, no
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซอว์ เดอะ เกิร์ล ซาย ซโพค ทู , โน)
But tell me is there something I can do
(บั๊ท เทลล มี อีส แดร์ ซัมติง ไอ แคน ดู)

Leave another message on the telephone
(ลี๊ฝ อะน๊าเทร่อร์ เม๊สเสจ ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
And you’re parked outside with your headlights on
(แอนด์ ยัวร์ พาร์ค เอ๊าทไซ้ด วิธ ยุร เฮดไลท์ ออน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Suddenly I’m standing at your door
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ซแทนดิง แอ็ท ยุร ดอร์)
And the steps don’t feel like they did before
(แอนด์ เดอะ สเท็พ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค เด ดิด บีฟอร์)
The radio’s playing loud but it’s not our song
(เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง เลาด บั๊ท อิทซ น็อท เอ๊า ซ็อง)
Suddenly he’s all alone with you
(ซั๊ดเด้นลี่ อีส ซอร์ อะโลน วิธ ยู)
He’s looking in your eyes like I wanted to
(อีส ลุคอิง อิน ยุร อาย ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)
I knock four times and pretend you’re not at home
(ไอ น๊อค โฟ ไทม์ แซน พรีเท็นด์ ยัวร์ น็อท แอ็ท โฮม)
Suddenly I’m all alone
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน)
Suddenly I’m all alone
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน)

She said it wasn’t the same [she said it wasn’t the same]
(ชี เซ็ด ดิท วอสซึ้น เดอะ เซม [ ชี เซ็ด ดิท วอสซึ้น เดอะ เซม ])
You said our life’s been so plain
(ยู เซ็ด เอ๊า ไล๊ฟ บีน โซ เพลน)
Then she walked away
(เด็น ชี ว๊อล์ค อะเวย์)
Want to make things brand new
(ว้อนท ทู เม้ค ทริง แบรนดฺ นิว)
Tell me is there something I can do, whoa
(เทลล มี อีส แดร์ ซัมติง ไอ แคน ดู , โว้ว)

Leave another message on the telephone
(ลี๊ฝ อะน๊าเทร่อร์ เม๊สเสจ ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
And you’re parked outside with your headlights on
(แอนด์ ยัวร์ พาร์ค เอ๊าทไซ้ด วิธ ยุร เฮดไลท์ ออน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Suddenly I’m standing at your door
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ซแทนดิง แอ็ท ยุร ดอร์)
And the steps don’t feel like they did before
(แอนด์ เดอะ สเท็พ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค เด ดิด บีฟอร์)
The radio’s playing loud but it’s not our song
(เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง เลาด บั๊ท อิทซ น็อท เอ๊า ซ็อง)
Suddenly he’s all alone with you
(ซั๊ดเด้นลี่ อีส ซอร์ อะโลน วิธ ยู)
He’s looking in your eyes like I wanted to
(อีส ลุคอิง อิน ยุร อาย ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)
I knock four times and pretend you’re not at home
(ไอ น๊อค โฟ ไทม์ แซน พรีเท็นด์ ยัวร์ น็อท แอ็ท โฮม)
Suddenly I’m all alone
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน)

Suddenly I’m all alone…
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน)
Suddenly I’m all alone…
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน)
The radio’s playing…the radio’s playing…
(เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง)
Suddenly I’m all alone…
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน)
The radio’s playing loud but it’s not our song
(เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง เลาด บั๊ท อิทซ น็อท เอ๊า ซ็อง)
Yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)

Suddenly I’m standing at the door
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ซแทนดิง แอ็ท เดอะ ดอร์)
And the steps don’t feel like they did before
(แอนด์ เดอะ สเท็พ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค เด ดิด บีฟอร์)
The radio’s playing loud but it’s not our song
(เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง เลาด บั๊ท อิทซ น็อท เอ๊า ซ็อง)
Suddenly I’m all alone with her
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน วิธ เฮอ)
She’s everything that I wish you were
(ชี เอ๊วี่ติง แดท ไอ วิ๊ช ยู เวอ)
You knock four times and pretend I’m not at home
(ยู น๊อค โฟ ไทม์ แซน พรีเท็นด์ แอม น็อท แอ็ท โฮม)

Suddenly I’m standing at the door
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ซแทนดิง แอ็ท เดอะ ดอร์)
And the steps don’t feel like they did before
(แอนด์ เดอะ สเท็พ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค เด ดิด บีฟอร์)
The radio’s playing loud but it’s not our song [but it’s not our song]
(เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง เลาด บั๊ท อิทซ น็อท เอ๊า ซ็อง [ บั๊ท อิทซ น็อท เอ๊า ซ็อง ])
Suddenly I’m all alone with her
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน วิธ เฮอ)
She’s everything that I wish you were
(ชี เอ๊วี่ติง แดท ไอ วิ๊ช ยู เวอ)
You knock four times and pretend I’m not at home
(ยู น๊อค โฟ ไทม์ แซน พรีเท็นด์ แอม น็อท แอ็ท โฮม)

Suddenly I’m standing at your door
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ซแทนดิง แอ็ท ยุร ดอร์)
And the steps don’t feel like they did before
(แอนด์ เดอะ สเท็พ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค เด ดิด บีฟอร์)
The radio’s playing loud but it’s not our song [not our song, oh]
(เดอะ เร๊ดิโอ พเลนิ่ง เลาด บั๊ท อิทซ น็อท เอ๊า ซ็อง [ น็อท เอ๊า ซ็อง , โอ ])
Suddenly I’m all alone with her
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ออล อะโลน วิธ เฮอ)
She’s everything that I wish you were
(ชี เอ๊วี่ติง แดท ไอ วิ๊ช ยู เวอ)
You knock four times and pretend I’m not at home
(ยู น๊อค โฟ ไทม์ แซน พรีเท็นด์ แอม น็อท แอ็ท โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suddenly คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น