เนื้อเพลง Raleigh Soliloquy Pt. II คำอ่านไทย Sublime

Raleigh. You went for line drawings and you f*cked up you f*ckin’ idiot.
( Raleigh ยู เว็นท ฟอร์ ไลน์ ดรออิง แซน ยู เอฟ *cked อั๊พ ยู เอฟ *ckin อี๊เดียท)
You brain-washed yourself you mother f*ckin’ stupid cock s*ckers, because
(ยู เบรน ว๊อช ยุรเซลฟ ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin สทิ๊วผิด ค๊อค เอส *ckers , บิคอส)
you never studied your Holy Homework. That’s two capital H’s there, all
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซทัดอิด ยุร โฮ๊ลี่ โฮมเวิค แด้ท ทู แค๊พพิท่อล Hs แดร์ , ออล)
the rest are lower case in any f*ckin’ case. Supreme Court, you are not
(เดอะ เรสท อาร์ โลเออะ เค๊ส อิน เอ๊นี่ เอฟ *ckin เค๊ส ซูพรีม คอร์ท , ยู อาร์ น็อท)
the f*cking Supreme Court of anything, except Hell! For the next ten
(เดอะ เอฟ *คิง ซูพรีม คอร์ท ดับ เอนอิธิง , เอ็กเซ๊พท เฮ็ลล ! ฟอร์ เดอะ เน๊กซท เท็น)
thousand years you will shovel your sh*t and eat it, because your on
(เธ๊าซั่นด เยียร์ ยู วิล โชฝโว ยุร ฌะ *ที แอนด์ อี๊ท ดิธ , บิคอส ยุร ออน)
repeat mother f*cker. It just started backwards and you can’t do a
(รีพี๊ท ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker อิท จั๊สท สท๊าร์ท แบคเวิด แซน ยู แค็นท ดู อะ)
f*ckin’ thing about it. The public are gonna take back every f*ckin’
(เอฟ *ckin ทริง อะเบ๊าท ดิธ เดอะ พับลิค อาร์ กอนนะ เท้ค แบ็ค เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *ckin)
thing that you took away from them you mother f*cker.
(ทริง แดท ยู ทุค อะเวย์ ฟรอม เด็ม ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)

Security Guard. Raleigh.
(ซิคยูริทิ การ์ด Raleigh)
Raleigh. Yes.
(Raleigh เย็ซ)
Guard. This is the deal.
(การ์ด ดิส ซิส เดอะ ดีล)
Raleigh. Yes, what is the deal?
(Raleigh เย็ซ , ว๊อท อีส เดอะ ดีล)
Guard. You either cool it down right now…
(การ์ด ยู ไอ๊เทร่อ คูล อิท เดาน ไร๊ท นาว)
Raleigh. Or your gonna f*ckin die!
(Raleigh ออ ยุร กอนนะ เอฟ *ckin ดาย !)
Guard. …your outta here.
(การ์ด ยุร เอ๊าตา เฮียร)
Raleigh. Oh, your gonna put me out? Well I ain’t leavin’ mother
(Raleigh โอ , ยุร กอนนะ พุท มี เอ๊าท เวลล ไอ เอน เลวิน ม๊าเธ่อร์)
f*cker. Now what are you gonna do, what are you gonna do to this little kid? Eh?
(เอฟ *cker นาว ว๊อท อาร์ ยู กอนนะ ดู , ว๊อท อาร์ ยู กอนนะ ดู ทู ดิส ลิ๊ทเทิ่ล คิด เอ)
Guard. Your gonna go to the psyche ward.
(การ์ด ยุร กอนนะ โก ทู เดอะ ไซคิ วอด)
Raleigh. Well good, that’s where I wanna go.
(Raleigh เวลล กู๊ด , แด้ท แวร์ ไอ วอนนา โก)
Guard. Yea, your gonna be right there. So you better cool it down. You better cool it down right now, I don’t want to hear anything else out of this room or you are gonna go to the psyche ward. This is your last opportunity.
(การ์ด เย , ยุร กอนนะ บี ไร๊ท แดร์ โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ คูล อิท เดาน ยู เบ๊ทเท่อร์ คูล อิท เดาน ไร๊ท นาว , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู เฮียร เอนอิธิง เอ๊ลส เอ๊าท ดับ ดิส รูม ออ ยู อาร์ กอนนะ โก ทู เดอะ ไซคิ วอด ดิส ซิส ยุร ล๊าสท อ๊อพพอทูนิที่)
Raleigh. Yea, OK, get it. Let’s go.
(Raleigh เย , โอเค , เก็ท ดิธ เล็ท โก)
Guard. Shut your f*ckin’ mouth.
(การ์ด ชั๊ท ยุร เอฟ *ckin เม๊าธ)
Raleigh. all right .
(Raleigh ออล ไร๊ท)
Guard. And don’t make anymore waves in the house. Otherwise you’r going to the psyche ward.
(การ์ด แอนด์ ด้อนท์ เม้ค แอนนี่มอ เว๊ฝ ซิน เดอะ เฮ้าส อัฑเออะไวส ยุร โกอิ้ง ทู เดอะ ไซคิ วอด)
Raleigh. Well, thats exactly what I’m gonna do, I’m gonna go to the psyke ward and so I’m gonna shoot my f*ckin’ mouth off, so get out of here. Your cutting into my commercial.
(Raleigh เวลล , แด้ท เอ็กแสคทลิ ว๊อท แอม กอนนะ ดู , แอม กอนนะ โก ทู เดอะ psyke วอด แอนด์ โซ แอม กอนนะ ชู๊ท มาย เอฟ *ckin เม๊าธ ออฟฟ , โซ เก็ท เอ๊าท ดับ เฮียร ยุร คัททิง อิ๊นทู มาย ค็อมเมอแฌ็ล)
Guard. You understand?
(การ์ด ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Raleigh. I’m making a f*ckin’ commercial, I’m a businessman! Get out of here! Your trying to get in on this f*ckin’ thing, you ain’t no star asshole, your just a f*ckin’ errand boy.
(Raleigh แอม เมคอิง อะ เอฟ *ckin ค็อมเมอแฌ็ล , แอม มา businessman ! เก็ท เอ๊าท ดับ เฮียร ! ยุร ทไรอิง ทู เก็ท อิน ออน ดิส เอฟ *ckin ทริง , ยู เอน โน สทาร์ แอสโฮล , ยุร จั๊สท ดา เอฟ *ckin เอแร็นด บอย)
Guard. Your the craziest son of a b*tch I ever…
(การ์ด ยุร เดอะ เครซีเอด ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ไอ เอ๊เฝ่อร์)
Raleigh. Exactly…I’m an American!
(Raleigh เอ็กแสคทลิ แอม แอน อะเมริแค็น !)
Guard. This is the last warning Raleigh.
(การ์ด ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท วอนิง Raleigh)
Raleigh. Good, Shut Up!
(Raleigh กู๊ด , ชั๊ท อั๊พ !)
[background laughter]
([ แบ็คกราว ลาฟเทอะ ])
Guard. Anymore out of you and your going to the psyche ward.
(การ์ด แอนนี่มอ เอ๊าท ดับ ยู แอนด์ ยุร โกอิ้ง ทู เดอะ ไซคิ วอด)
Raleigh. See, you lie. You don’t eat your feedback.
(Raleigh ซี , ยู ไล ยู ด้อนท์ อี๊ท ยุร ฟี๊ดแบก)
Guard. You need to understand that, as long as you understand that, that’s the rules Raleigh.
(การ์ด ยู นี๊ด ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท , แอส ลอง แอส ยู อั๊นเด้อรสแทนด แดท , แด้ท เดอะ รูล Raleigh)
Raleigh.Whoever comes in this f*ckin’ room, I’m gonna f*ckin’ kill em! That’s what I gonna do.
(Raleigh ฮูเอฝเออะ คัม ซิน ดิส เอฟ *ckin รูม , แอม กอนนะ เอฟ *ckin คิลล์ เอ็ม ! แด้ท ว๊อท ไอ กอนนะ ดู)
Guard. Oh are ya? I’m in your room Raleigh.
(การ์ด โอ อาร์ ยา แอม อิน ยุร รูม Raleigh)
Raleigh. Well you’ve come in against…this is my room.
(Raleigh เวลล ยู๊ฟ คัม อิน อะเก๊นสท ดิส ซิส มาย รูม)
Guard. I’m in your room, I’m in you room, I’m in your room.
(การ์ด แอม อิน ยุร รูม , แอม อิน ยู รูม , แอม อิน ยุร รูม)
Raleigh. Back out, back out, back out. Words don’t bother me man, actions do.
(Raleigh แบ็ค เอ๊าท , แบ็ค เอ๊าท , แบ็ค เอ๊าท เวิร์ด ด้อนท์ บ๊อเทร่อรฺ มี แมน , แอคฌัน ดู)
Guard. Let’s do it, go for it dude.
(การ์ด เล็ท ดู อิท , โก ฟอร์ อิท ดยูด)
Raleigh. Well if you come at me your gonna f*ckin’ die!
(Raleigh เวลล อิ๊ฟ ยู คัม แอ็ท มี ยุร กอนนะ เอฟ *ckin ดาย !)
Guard. Go for it.
(การ์ด โก ฟอร์ อิท)
Raleigh. I ain’t going for nothing, you f*ckin’ reach for me and I’m gonna take your arm off.
(Raleigh ไอ เอน โกอิ้ง ฟอร์ นัธอิง , ยู เอฟ *ckin รี๊ช ฟอร์ มี แอนด์ แอม กอนนะ เท้ค ยุร อาร์ม ออฟฟ)
Guard. Come on. Come on! Raleigh. I ain’t comin, you come.
(การ์ด คัมมอน คัมมอน ! Raleigh ไอ เอน คัมอิน , ยู คัม)
Guard. Cool it Raleigh. You understand that? You got it? Either you cool it or your out of here, that’s the only choice you have.
(การ์ด คูล อิท Raleigh ยู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยู ก็อท ดิธ ไอ๊เทร่อ ยู คูล อิท ออ ยุร เอ๊าท ดับ เฮียร , แด้ท ดิ โอ๊นลี่ ช๊อยซํ ยู แฮ็ฝ)
Raleigh. Try it.
(Raleigh ธราย อิท)
Guard. Your gone dude.
(การ์ด ยุร กอน ดยูด)
Raleigh. Who’s gonna enforce it? Call the cops mutherf*cker! Call the cops.
(Raleigh ฮู กอนนะ เอ็นฟอร์ซ อิท คอลลํ เดอะ ค็อพ mutherf*cker ! คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Guard. You got witnesses right now?
(การ์ด ยู ก็อท witnesses ไร๊ท นาว)
Raleigh. No witnesses, call the f*cking cops! I’ll call the f*ckin’ cops on you, you cocks*cker, right now.
(Raleigh โน witnesses , คอลลํ เดอะ เอฟ *คิง ค็อพ ! อิลล คอลลํ เดอะ เอฟ *ckin ค็อพ ออน ยู , ยู ค๊อค *cker , ไร๊ท นาว)
Guard. Good.
(การ์ด กู๊ด)
Raleigh. 911 – Just like that, and you will never get out of this. Guard. Good. Come on.
(Raleigh 911 จั๊สท ไล๊ค แดท , แอนด์ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เก็ท เอ๊าท ดับ ดิส การ์ด กู๊ด คัมมอน)

Raleigh. I would like an emergency call please, there’s a psychopathic
(Raleigh ไอ เวิด ไล๊ค แอน อีเม๊อร์เจนซี่ คอลลํ พลีซ , แดร์ ซา psychopathic)
trying to kill me in my f*ckin’ room, now get them cops over here to
(ทไรอิง ทู คิลล์ มี อิน มาย เอฟ *ckin รูม , นาว เก็ท เด็ม ค็อพ โอ๊เฝ่อร เฮียร ทู)
1-2-3-O-9 Ventura Street please. He is standing in my door, I told him to
(วัน ทู ที โอ นาย Ventura สทรีท พลีซ ฮี อีส ซแทนดิง อิน มาย ดอร์ , ไอ โทลด ฮิม ทู)
get out of here, and he tells me he’s gonna put me in the psycho-tank, for
(เก็ท เอ๊าท ดับ เฮียร , แอนด์ ฮี เทลล มี อีส กอนนะ พุท มี อิน เดอะ ไซโคะ แท๊งค , ฟอร์)
making my production here. Which is a science fiction magazine! And he’s
(เมคอิง มาย พโระดัคฌัน เฮียร วิช อีส ซา ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น แม๊กกาซีน ! แอนด์ อีส)
trying to scare me ’cause he thinks he’s big, but he’s just a big pile of
(ทไรอิง ทู สแคร์ มี ค๊อส ฮี ทริ๊งค อีส บิ๊ก , บั๊ท อีส จั๊สท ดา บิ๊ก ไพล์ อ็อฝ)
sh*t! ‘Cause I’ll splatter him all over the f*ckin’ wall. I hope you
(ฌะ *ที ! ค๊อส อิลล ซพแลทเทอะ ฮิม ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เอฟ *ckin วอลล์ ไอ โฮพ ยู)
record all that. That’s a pre-programming for the police department! And
(เร๊คขอร์ด ออล แดท แด้ท ซา พรี programmings ฟอร์ เดอะ โพลิ๊ซ ดีพ๊าร์ทเม้นท ! แอนด์)
send ’em over here, ’cause I’m about to kill him in two seconds. Now get
(เซ็นด เอ็ม โอ๊เฝ่อร เฮียร , ค๊อส แอม อะเบ๊าท ทู คิลล์ ฮิม อิน ทู เซ๊คคั่น นาว เก็ท)
’em over here as fast as you can please. I hope your recording this.
(เอ็ม โอ๊เฝ่อร เฮียร แอส ฟาสท แอส ยู แคน พลีซ ไอ โฮพ ยุร เรคเอิดดิง ดิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Raleigh Soliloquy Pt. II คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น