เนื้อเพลง Slacker คำอ่านไทย Tech N9ne

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
Imma slacker, never did I have a lot of dough
(แอมมา ซแลคเคอะ , เน๊เฝ่อร์ ดิด ดาย แฮ็ฝ อะ ล็อท ดับ โด)
Imma slacker, smoking pot and watchin’ videos
(แอมมา ซแลคเคอะ , สโมคกิ้ง พ๊อท แอนด์ วันชิน ฝีดอิโอ)
Imma slacker, go whichever way the wind blows
(แอมมา ซแลคเคอะ , โก ฮวิเชฝเออะ เวย์ เดอะ วินด โบลว์)
Those just tuning in I’m just letting’ ya know
(โฑส จั๊สท ทันทิง อิน แอม จั๊สท เลทดิง ยา โนว์)
That Imma slacker, every time I take a look around
(แดท แอมมา ซแลคเคอะ , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
Imma slacker, stuck upon my face is a frown
(แอมมา ซแลคเคอะ , ซทัค อุพอน มาย เฟซ อีส ซา ฟเราน)
I don’t do enough, I just fool around
(ไอ ด้อนท์ ดู อีน๊าฟ , ไอ จั๊สท ฟูล อะราวนฺดฺ)
Ya’ll can go to hell, how does that sound
(ยอล แคน โก ทู เฮ็ลล , ฮาว โด แดท ซาวน์ด)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Imma product of reganomics neurotic they sayin’
(แอมมา โพร๊ดัคท ดับ reganomics นิวรอทอิค เด เซย์อิน)
I’m it just got up inhaling chronic
(แอม อิท จั๊สท ก็อท อั๊พ อินเฮลิง คร๊อนิค)
The oddest I’m staying honest
(ดิ oddest แอม สเตย์ยิ่ง อ๊อนเน็สท)
I’m bout to make it famous
(แอม เบาท ทู เม้ค อิท เฟ๊มัส)
So you can take that J.O.B. and
(โซ ยู แคน เท้ค แดท เจ โอ บี แอนด์)
You can shove it up your anus.
(ยู แคน ฌัฝ อิท อั๊พ ยุร เอนัซ)

I ain’t never understood how the world works
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด ฮาว เดอะ เวิลด เวิ๊ร์ค)
But I always understood why
(บั๊ท ไอ ออลเว อันเดิซทูด วาย)
The girls twirk for a baller not a 9 to 5
(เดอะ เกิร์ล ทเวิก ฟอร์ รา บอลเลอ น็อท ดา นาย ทู ไฟท์)
Barely makin’ it with disgust behind your eyes
(แบลิ เมกิน หนิด วิธ ดิสกั๊สท บีฮายน์ ยุร อาย)

So I just grip my piece, rip off fleece
(โซ ไอ จั๊สท กริพ มาย พี๊ซ , ริพ ออฟฟ ฟลีซ)
Out to take yo lip off chief
(เอ๊าท ทู เท้ค โย ลิพ ออฟฟ ชี๊ฟ)
With my peeps we ruthless
(วิธ มาย พีพ วี รูธเลสส)
If you got money induce it goofs get toothless
(อิ๊ฟ ยู ก็อท มั๊นนี่ อินดิ้วซ์ อิท กูฟ เก็ท ทูธเล็ซ)
We loose off 2 fifths we useless
(วี ลู้ส ออฟฟ ทู ฟิฟธ วี ยูสเหลด)

I wanna kick it but ain’t got the dough
(ไอ วอนนา คิ๊ค อิท บั๊ท เอน ก็อท เดอะ โด)
Sneak in the concert trip and make’em stop the show
(ซนีค อิน เดอะ ค๊อนเสิร์ท ทริ๊พ แอนด์ เมกคิง สท๊อพ เดอะ โชว์)
We gots ta go, push me and I’ll sock the po
(วี ก็อท ทา โก , พุช มี แอนด์ อิลล ซ๊อค เดอะ โพ)
Getting’ the bail my parents is impossible
(เกดดดิ้ง เดอะ เบล มาย พ๊าร์เร้นท ซิส อิมพ๊อซซิเบิ้ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Now you can tell by my everyday fits I ain’t rich
(นาว ยู แคน เทลล บาย มาย เอวี่เดย์ ฟิท ซาย เอน ริ๊ช)
I sneak with a piece when I grit
(ไอ ซนีค วิธ อะ พี๊ซ เว็น นาย กริท)
I’m just another gat man caught up in the mix
(แอม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ แกท แมน คอท อั๊พ อิน เดอะ มิกซ์)
Tryin’ to take your dollar and your 15 cents [I grind wit a pistol]
(ทายอิน ทู เท้ค ยุร ดอลเลอะ แอนด์ ยุร 15 เซ็นท [ ไอ ไกรนด วิท ดา พิ๊สท่อล ])

I stay rid of you lames [yaw gay] and play
(ไอ สเทย์ ริด อ็อฝ ยู เลม [ ยอ เก ] แอนด์ เพลย์)
Video games [all day] what Kansas City, MO brangs
(ฝีดอิโอ เกม [ ออล เดย์ ] ว๊อท แคนซัซ ซิ๊ที่ , โม brangs)
Is gritty slow gain we ditty bop wit really no change [yaw pay]
(อีส กรีททิ สโลว์ เกน วี ดีททิ บอป วิท ริแอ็ลลิ โน เช้งจํ [ ยอ เพย์ ])
And people holla how ya do dat there
(แอนด์ พี๊เพิ่ล ฮอลละ ฮาว ยา ดู แดซ แดร์)
Why your pants hangin’ low and why you grew dat hair
(วาย ยุร แพ็นท แฮนจิ้น โลว แอนด์ วาย ยู กรู แดซ แฮร์)
Lightin’ a bleezle with my people
(Lightin อะ bleezle วิธ มาย พี๊เพิ่ล)
Ridin’ a regal always in trouble wit coppers cause we drivin’ illegal
(ริดอิน อะ รีแก็ล ออลเว ซิน ทรั๊บเบิ้ล วิท ค๊อพเพ่อร์ ค๊อส วี ดรายวิน อิลีแก็ล)

And I ain’t never giving them lee way
(แอนด์ ดาย เอน เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง เด็ม ลี เวย์)
To hem me nay the judicial assembly’s
(ทู เฮ็ม มี เน เดอะ จูดีฌแอ็ล แอ็ซเซมบลิ)
Gay [hay] I come out at night cause I sleep all day
(เก [ เฮ ] ไอ คัม เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท ค๊อส ไอ สลี๊พ ออล เดย์)
Tryin’ to get with Def Jam. Loud or MCA
(ทายอิน ทู เก็ท วิธ เดฟ แจม เลาด ออ MCA)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Get to the party and my homies gotta pay 4 me
(เก็ท ทู เดอะ พ๊าร์ที่ แอนด์ มาย โฮมี กอททะ เพย์ โฟว มี)
Holidays them just be another day 4 me
(ฮอลอิเด เด็ม จั๊สท บี อะน๊าเทร่อร์ เดย์ โฟว มี)
Getting’ drunk hoping I get to the crilla safely
(เกดดดิ้ง ดรั๊งค โฮพปิง ไอ เก็ท ทู เดอะ crilla เซพลิ)
Pray 4 me cause I’m needing money majorly
(เพรย์ โฟว มี ค๊อส แอม นี๊ดดิง มั๊นนี่ majorly)

I sit at home watching MTV
(ไอ ซิท แอ็ท โฮม วัทชิง เอ็มทีวี)
Wit a empty P.O.C.K.E.T. I MP3
(วิท ดา เอ๊มพที่ พี โอ ซี เค อี ที ไอ เอ็มพีทรี)
Everything that I hear on the streets
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ เฮียร ออน เดอะ สทรีท)
Never buy it don’t deny it
(เน๊เฝ่อร์ บาย อิท ด้อนท์ ดีนาย อิท)
I’m the fear Imma beast
(แอม เดอะ เฟียร์ แอมมา บี๊สท)

You say get a job, I say hit a knob
(ยู เซย์ เก็ท ดา จ๊อบ , ไอ เซย์ ฮิท ดา น็อบ)
Cause the way you run the world, is every bit of fraud
(ค๊อส เดอะ เวย์ ยู รัน เดอะ เวิลด , อีส เอ๊เฝอร์รี่ บิท ดับ ฟร๊อด)
So what you ask of me? You get no tax from me
(โซ ว๊อท ยู อาสคฺ อ็อฝ มี ยู เก็ท โน แท๊กซ ฟรอม มี)
I got whites native and Mexican and blacks with me
(ไอ ก็อท ไว๊ท เน๊ถีฝ แอนด์ เมคซิแค็น แอนด์ แบล๊ค วิธ มี)

I’m tryin’ to get up there with Master P. pass the D.
(แอม ทายอิน ทู เก็ท อั๊พ แดร์ วิธ ม๊าสเต้อร์ พี เพซ เดอะ ดี)
Cause that’s the way it has to be
(ค๊อส แด้ท เดอะ เวย์ อิท แฮ็ส ทู บี)
We bust 2 B free, we trust who be G.
(วี บัซท ทู บี ฟรี , วี ทรัสท ฮู บี จี)
So f*ck who be glee, it s*cks to be me
(โซ เอฟ *ck ฮู บี กลี , อิท เอส *cks ทู บี มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slacker คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น