เนื้อเพลง Down Low Double Life คำอ่านไทย R. Kelly

Down low double life
( เดาน โลว ดั๊บเบิ้ล ไล๊ฟ)
1, 2 equals us, she, she and me, I fell in loves
(วัน , ทู อี๊ควอล อัซ , ชี , ชี แอนด์ มี , ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
How could something so right go so wrong
(ฮาว เคิด ซัมติง โซ ไร๊ท โก โซ รอง)
Just coming in on flight 412
(จั๊สท คัมอิง อิน ออน ฟไลท 412)
But she was listening on the phone
(บั๊ท ชี วอส ลิเซินนิง ออน เดอะ โฟน)
I thought I had it all together
(ไอ ธอท ไอ แฮ็ด ดิท ออล ทูเก๊ทเธ่อร์)
But I was wrong obviously
(บั๊ท ไอ วอส รอง ออบเฝียซลิ)
Cuz what was once done in the dark
(คัซ ว๊อท วอส วั๊นซ ดัน อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Came to light eventually
(เคม ทู ไล๊ท อีเฝ๊นชวลลี่)

[1] – Living down low, down low
([ วัน ] ลีฝอิง เดาน โลว , เดาน โลว)
Living that double life
(ลีฝอิง แดท ดั๊บเบิ้ล ไล๊ฟ)
Living down low, down low
(ลีฝอิง เดาน โลว , เดาน โลว)
Living that double life
(ลีฝอิง แดท ดั๊บเบิ้ล ไล๊ฟ)
It ain’t right
(อิท เอน ไร๊ท)

I don’t believe the sh*t I did the night we were at your mom’s
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ เดอะ ฌะ *ที ไอ ดิด เดอะ ไน๊ท วี เวอ แอ็ท ยุร มัม)
I got a page from out of town, lied and said it was my job
(ไอ ก็อท ดา เพจ ฟรอม เอ๊าท ดับ ทาวน์ , ไล แอนด์ เซ็ด ดิท วอส มาย จ๊อบ)
Grabbed my hat, coat, gloves and scarf
(แกรบเบด มาย แฮ็ท , โค๊ท , กลัฝ แซน ซคาฟ)
I told you that I would return
(ไอ โทลด ยู แดท ไอ เวิด รีเทิร์น)
But by the look upon your face you had already discerned
(บั๊ท บาย เดอะ ลุ๊ค อุพอน ยุร เฟซ ยู แฮ็ด ออลเร๊ดี้ ดิเซิน)
You pulled me to the side and you begged for me to stay
(ยู พูลล มี ทู เดอะ ไซด์ แอนด์ ยู เบก ฟอร์ มี ทู สเทย์)
But I was caught up in a life that forced me to walk away
(บั๊ท ไอ วอส คอท อั๊พ อิน อะ ไล๊ฟ แดท ฟอร์ซ มี ทู ว๊อล์ค อะเวย์)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

Okay you, you’re saying you came in and
(โอเค ยู , ยัวร์ เซอิง ยู เคม อิน แอนด์)
And these two women they, they poured
(แอนด์ ฑิส ทู วีมเอิน เด , เด พาว)
Nah, nah, nah, nah, nah, it wasn’t nothing like that
(นาห์ , นาห์ , นาห์ , นาห์ , นาห์ , อิท วอสซึ้น นัธอิง ไล๊ค แดท)
All I know is uh, I was asleep, they came in
(ออล ไอ โนว์ อีส อา , ไอ วอส อะสลี๊พ , เด เคม อิน)
Woke me up pourin’ hot grits
(โวค มี อั๊พ โพวริน ฮอท กริท)
And all kinds of sh*t on me man, okay beatin’ me and sh*t
(แอนด์ ออล ไคนด์ อ็อฝ ฌะ *ที ออน มี แมน , โอเค บีดิน มี แอนด์ ฌะ *ที)
Hittin’ me with all sorts of type sh*t [Damn]
(ฮิทดิน มี วิธ ออล ซ๊อร์ท อ็อฝ ไท๊พ ฌะ *ที [ แดมนํ ])

With a cigar in my mouth over Vegas city lights
(วิธ อะ ซิกา อิน มาย เม๊าธ โอ๊เฝ่อร ฝีกะ ซิ๊ที่ ไล๊ท)
On a path way up the hill to be with my other wife
(ออน อะ พาธ เวย์ อั๊พ เดอะ ฮิลล์ ทู บี วิธ มาย อ๊อเธ่อร์ ไว๊ฟ)
A rich n*gga living strife going on like nothing’s wrong
(อะ ริ๊ช เอ็น *gga ลีฝอิง ซทไรฟ โกอิ้ง ออน ไล๊ค นัธอิง รอง)
But that damn Caller ID is the reason for this song
(บั๊ท แดท แดมนํ คอลเลอะ อาย อีส เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ ดิส ซ็อง)
So one called up the other while I was out playing some golf
(โซ วัน คอลลํ อั๊พ ดิ อ๊อเธ่อร์ ไวล์ ไอ วอส เอ๊าท พเลนิ่ง ซัม ก็อลฟ)
Talking about my doggish ways and how I need to be droppped off
(ทอคอิง อะเบ๊าท มาย ดอกกิฌ เวย์ แซน ฮาว ไอ นี๊ด ทู บี droppped ออฟฟ)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

Now go ahead, shoot me now because I’m guilty as sin
(นาว โก อะเฮด , ชู๊ท มี นาว บิคอส แอม กีลทิ แอส ซิน)
Playin’ Russian roulette with hearts not to mention the kids
(เพลย์ยิน รัฌแอ็น รูเลท วิธ ฮาร์ท น็อท ทู เม๊นชั่น เดอะ คิด)
Now every day I live I regret all that I did
(นาว เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ ไล้ฝ ไอ รีเกร๊ท ดอร์ แดท ไอ ดิด)
Out smoking with friends as I reminisced
(เอ๊าท สโมคกิ้ง วิธ เฟรน แอส ซาย ริมมีนิด)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท วัน ])

I can’t take it no more I’ve got to confess
(ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม แอฝ ก็อท ทู คอนเฟสส)
See now, I don’t know why
(ซี นาว , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
I thought that I could keep creeping
(ไอ ธอท แดท ไอ เคิด คี๊พ ครีพปิ้ง)
Cuz you see what goes around
(คัซ ยู ซี ว๊อท โกซ อะราวนฺดฺ)
Comes back on around and back on around
(คัม แบ็ค ออน อะราวนฺดฺ แอนด์ แบ็ค ออน อะราวนฺดฺ)
And back on around again, yes it does
(แอนด์ แบ็ค ออน อะราวนฺดฺ อะเกน , เย็ซ ซิท โด)
Oh oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
oh oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
In a state of shock that’s what it left me
(อิน อะ สเทท อ็อฝ ช๊อค แด้ท ว๊อท ดิธ เล๊ฟท มี)
Take it from a man who knows
(เท้ค อิท ฟรอม มา แมน ฮู โนว์)
That three ain’t company
(แดท ทรี เอน คัมพะนิ)
No, no, no that’s what I kept telling myself
(โน , โน , โน แด้ท ว๊อท ไอ เค็พท เทลลิง ไมเซลฟ)
Now I done lost the houses the kids and the dogs
(นาว ไอ ดัน ล็อซท เดอะ เฮ้าส เดอะ คิด แซน เดอะ ด้อกก)
Now I’m sleeping in my momma’s house
(นาว แอม ซลีพพิง อิน มาย มอมมา เฮ้าส)
And even she says, your sorry ass don’t deserve no help
(แอนด์ อี๊เฝ่น ชี เซย์ , ยุร ซ๊อรี่ อาซ ด้อนท์ ดิเสิฝ โน เฮ้ลพ)
Must be because of what my old man did to her
(มัสท์ บี บิคอส อ็อฝ ว๊อท มาย โอลด์ แมน ดิด ทู เฮอ)
N*ggas
(เอ็น *ggas)
Rockland
(Rockland)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down Low Double Life คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น