เนื้อเพลง Shout คำอ่านไทย The Beatles

You know you want to make me:
( ยู โนว์ ยู ว้อนท ทู เม้ค มี :)
Shout!
(เช๊าท !)

Take my finger!
(เท้ค มาย ฟิ๊งเก้อร !)
Shout!
(เช๊าท !)

Throw my hands back!
(โธรว์ มาย แฮนด์ แบ็ค !)
Shout!
(เช๊าท !)

Kick my heels up!
(คิ๊ค มาย ฮีล อั๊พ !)
Shout!
(เช๊าท !)

Come on now.
(คัมมอน นาว)
Shout!
(เช๊าท !)

Take it easy
(เท้ค อิท อีสอิ)
Shout!
(เช๊าท !)
Take it easy
(เท้ค อิท อีสอิ)
Shout!
(เช๊าท !)
Take it easy
(เท้ค อิท อีสอิ)
Shout!
(เช๊าท !)

A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit softer now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)

A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)
A little bit louder now.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลาวเดอ นาว)
Shout!
(เช๊าท !)

Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)
Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)
Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)
Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)
Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)
Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)
Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)
Hey hey hey hey!
(เฮ เฮ เฮ เฮ !)

Shout!
(เช๊าท !)
Jump up and shout now!
(จั๊มพ อั๊พ แอนด์ เช๊าท นาว !)
Shout!
(เช๊าท !)
Jump up and shout now!
(จั๊มพ อั๊พ แอนด์ เช๊าท นาว !)
Shout!
(เช๊าท !)
Jump up and shout now!
(จั๊มพ อั๊พ แอนด์ เช๊าท นาว !)
Shout!
(เช๊าท !)

Bloody shout now!
(บลัดอิ เช๊าท นาว !)
Shout!
(เช๊าท !)
Bloody shout now!
(บลัดอิ เช๊าท นาว !)
Shout!
(เช๊าท !)

Shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Shout! Shout!
(เช๊าท ! เช๊าท ! เช๊าท ! เช๊าท ! เช๊าท ! เช๊าท ! เช๊าท ! เช๊าท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shout คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น