เนื้อเพลง We Made It คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Chip Banks, Hell Razah, Superb

()
” Tony Starks fights again for survival,
(” โทนี่ ซทาค ไฟ้ท อะเกน ฟอร์ เซอะไฝฝแอ็ล ,)
and by just a thin thread of electric current
(แอนด์ บาย จั๊สท ดา ทริน เทร๊ด อ็อฝ อิเล๊คทริค เค๊อร์เร้นท)
wins another victory. ”
(วิน อะน๊าเทร่อร์ ฝีคทรี่ “)

[Superb [Ghostface]]
([ ซุพเพ๊อร์บ [ Ghostface ] ])
Ugh, c’mon, yeah, c’mon y’all
(อะ , ซีมอน , เย่ , ซีมอน ยอล)
[Bounce wit us] Hip-hop
([ เบ๊าสฺ วิท อัซ ] ฮิพ ฮ็อพ)
[What? Celebrities, what?]
([ ว๊อท เซเล็ปบีดี้ส , ว๊อท ])
[Street corner] For all my n*ggas
([ สทรีท ค๊อร์เน่อร์ ] ฟอร์ ออล มาย เอ็น *ggas)
Crack spot n*ggas
(แคร๊ค สพอท เอ็น *ggas)
[Chip Banks starts to sing ” we made it ” ]
([ ชิพ แบ๊งค สท๊าร์ท ทู ซิง ” วี เมด อิท ” ])
Chicken ass mothaf*ckas, envious b*tches
(ชีคเค็น อาซ mothaf*ckas , เอนเฝียซ บี *tches)
Yo, you know what y’all…
(โย , ยู โนว์ ว๊อท ยอล)

Make me wan’ pop sumthin’, no champagne
(เม้ค มี ว็อน พ็อพ ซัมติน , โน แฌ็มเพน)
Two-five on me, weed and crack stalk me
(ทู ไฟฝ ออน มี , วี แอนด์ แคร๊ค ซทอค มี)
B*tch motherf*cker tried to get a rep’ off me
(บี *tch motherf*cker ทไร ทู เก็ท ดา เร็พ ออฟฟ มี)
Leave him there, never know, get him off me
(ลี๊ฝ ฮิม แดร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ , เก็ท ฮิม ออฟฟ มี)
I remember days when we just f*cked b*tches
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดย์ เว็น วี จั๊สท เอฟ *cked บี *tches)
Bought a lot of clothes and just played the ave.
(บอท ดา ล็อท ดับ คโลฑ แซน จั๊สท เพลย์ ดิ อาเฝ)
Now we rap n*ggas with a lot of wardrobes
(นาว วี แร็พ เอ็น *ggas วิธ อะ ล็อท ดับ วอดโรบ)
and if we want a n*gga dead we pay the cash
(แอนด์ อิ๊ฟ วี ว้อนท ดา เอ็น *gga เด้ด วี เพย์ เดอะ แค๊ช)
I ain’t tryin to waste my career on y’all
(ไอ เอน ทายอิน ทู เวซท มาย แคร์เรีย ออน ยอล)
Even scuffle with y’all, waste gear on y’all
(อี๊เฝ่น scuffle วิธ ยอล , เวซท เกียร์ ออน ยอล)
But if I gotta go out, you know I’ma show out
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย กอททะ โก เอ๊าท , ยู โนว์ แอมอา โชว์ เอ๊าท)
You gon’ f*ck around and get your whole back blown out
(ยู ก็อน เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท ยุร โฮล แบ็ค บโลน เอ๊าท)
I remember on the Island, can’t tone out
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ออน ดิ ไอ๊แลนด์ , แค็นท โทน เอ๊าท)
The mess hall crawler, about to zone out
(เดอะ เมซ ฮอลล์ ครอลเออะ , อะเบ๊าท ทู โซน เอ๊าท)
Dumb motherf*ckers with our microphone out
(ดัมบ motherf*ckers วิธ เอ๊า ไมคโระโฟน เอ๊าท)
We just dumb motherf*ckers with our microphone out
(วี จั๊สท ดัมบ motherf*ckers วิธ เอ๊า ไมคโระโฟน เอ๊าท)

[Chip Banks]
([ ชิพ แบ๊งค ])
See.. see.. see me
(ซี ซี ซี มี)
I roll with Ghost and cats that carry they toast and
(ไอ โรลล วิธ โก๊สท แอนด์ แค๊ท แดท แค๊รรี่ เด โท๊สท แอนด์)
make the post and from pagin, sin astasian
(เม้ค เดอะ โพสท แอนด์ ฟรอม เพจิ้น , ซิน astasian)
When it’s time to bust off them things, it ain’t a game man
(เว็น อิทซ ไทม์ ทู บัซท ออฟฟ เด็ม ทริง , อิท เอน ดา เกม แมน)
We rocked out own diamond rings, see them ‘Bling, Bling’
(วี ร๊อค เอ๊าท โอว์น ได๊ม่อนดํ ริง , ซี เด็ม บลิง , บลิง)
Got big boy toys, Porsche, Sixes
(ก็อท บิ๊ก บอย ทอย , โพช , ซิกซีสฺ)
Dime b*tches, told y’all before we import those
(ไดม บี *tches , โทลด ยอล บีฟอร์ วี อิ๊มพอร์ท โฑส)
Jury stay froze, court cases get closed
(จูรี่ สเทย์ ฟโรส , คอร์ท เค๊ส เก็ท โคลส)
N*ggas hate Nino cuz how fast I roast them
(เอ็น *ggas เฮท นีโน คัซ ฮาว ฟาสท ไอ โรซท เด็ม)
Like George Jefferson and em, steppin on em
(ไล๊ค จอจ เจฟเฟอะซัน แอนด์ เอ็ม , สเตปปิน ออน เอ็ม)
The headline read, ” Starks had the weapon on em ”
(เดอะ เฮดไลน์ รี๊ด , ” ซทาค แฮ็ด เดอะ เว๊พ่อน ออน เอ็ม “)
The best, what y’all expect? He a vet
(เดอะ เบ๊สท์ , ว๊อท ยอล เอ็กซเพ็คท ฮี อะ vet)
Plus the best, now tell me how we gon’ foul
(พลัส เดอะ เบ๊สท์ , นาว เทลล มี ฮาว วี ก็อน เฟาล)
when we dealin with ‘Supreme Clientele’
(เว็น วี ดิลลิน วิธ ซูพรีม คไลเอ็นเท็ล)

[Chorus: Superb – American Cream Team x2]
([ ค๊อรัส : ซุพเพ๊อร์บ อะเมริแค็น ครีม ทีม x2 ])
From Riker’s Island to the Camay Island
(ฟรอม Rikers ไอ๊แลนด์ ทู เดอะ Camay ไอ๊แลนด์)
We thugs like, life is the same challenge
(วี ธัก ไล๊ค , ไล๊ฟ อีส เดอะ เซม แช๊ลเล้นจํ)
Do the knowledge, recognize your talent
(ดู เดอะ นอลเอ็จ , เร๊คคอกไน๊ซ์ ยุร แท๊เล้นท)
And if you live the streets, you better stay silent
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ เดอะ สทรีท , ยู เบ๊ทเท่อร์ สเทย์ ไซ๊เล่นท)

[Ghostface Killah]
([ Ghostface Killah ])
Yo, spotted at a mirage, Ghostface walked by groupies
(โย , ซพอททิด แอ็ท ดา มิหราจ , Ghostface ว๊อล์ค บาย กรูพพี)
Minkal monk stars, I come in cat, invades Mars
(Minkal มั๊งค สทาร์ , ไอ คัม อิน แค๊ท , อินเฝด มา)
Hallyed at a sanctuary, first dent placed upon entry
(Hallyed แอ็ท ดา แซงชิวเอริ , เฟิร์สท เด็นท เพลส อุพอน เอนทริ)
Fainted when the book mentioned me
(เฟ้นท เว็น เดอะ บุ๊ค เม๊นชั่น มี)
Keep ballin, new systems, high sciences
(คี๊พ บอลลิน , นิว ซิ๊สเท่ม , ไฮฮ ไซ๊แอ้นซ)
Drop that, Ghost listenin, the track sizzlin
(ดรอพ แดท , โก๊สท ลิเซินนิน , เดอะ แทร็ค ซิซลิน)
Angelica, Judey Plum for b*tches, Goines king of the century
(Angelica , Judey พลัม ฟอร์ บี *tches , Goines คิง อ็อฝ เดอะ เซ๊นจูรี่)
Best sellers, but n*ggas stay together
(เบ๊สท์ sellers , บั๊ท เอ็น *ggas สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Posted up trucks, leanin on the Benz
(โพสท อั๊พ ทรั๊ค , ลีนิน ออน เดอะ เบนซฺ)
Cinemax smile shot in thrity-five lens
(Cinemax สไมล์ ฌ็อท อิน thrity ไฟฝ เล็นส)
You program, broke bottles of Dom
(ยู พโรกแร็ม , บโรค บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ดัม)
Seven inch bangles, back breakers
(เซเฝ่น อิ้นช์ แบงเกิล , แบ็ค เบคเกอ)
I’m a dope feed, look at my art, Popeye strength
(แอม มา โดพ ฟี , ลุ๊ค แกท มาย อาร์ท , Popeye ซทเร็งธ)
Rap with a British accent, Gucci clothes
(แร็พ วิธ อะ บรีทอิฌ แอคเซ็นท , กู๊ซชี่ คโลฑ)
Dennis Coles in the latest fashions
(เดนนิส โคลโอ ซิน เดอะ เลทเอ็ซท แฟ๊ชั่น)
Blow backs in, flip raps like fourty-eight bundles
(โบลว์ แบ็ค ซิน , ฟลิพ แร็พ ไล๊ค ฟอร์ดี เอท บั๊นเดิ้ล)
Dinner plates, deadly front gates, celeb Brian Gumble
(ดินเน่อร์ เพล๊ท , เดดลิ ฟร๊อนท เกท , celeb ไบรเอน Gumble)

[Hell Razah]
([ เฮ็ลล Razah ])
Interlapse this in like Deniro, words in your center earhole
(Interlapse ดิส ซิน ไล๊ค Deniro , เวิร์ด ซิน ยุร เซ๊นเท่อร์ earhole)
Blocks of ice like Sub-Zero, we been right since day zero
(บล๊อค อ็อฝ ไอ๊ซ์ ไล๊ค ซับ ซี๊โร่ , วี บีน ไร๊ท ซิ๊นซ เดย์ ซี๊โร่)
Shatter your soul like glass windows
(แฌทเทอะ ยุร โซล ไล๊ค กล๊าสส วิ๊นโด้ว)
Turn verses to nymphos, pop these hollows at fake cats in a Tahoe
(เทิร์น เฝิซ ทู นิมโฟ , พ็อพ ฑิส ฮ๊อลโล่ว แอ็ท เฟ้ค แค๊ท ซิน อะ Tahoe)
Wild out, throw your liquor bottles at hood rats to the richest models
(ไวลด์ เอ๊าท , โธรว์ ยุร ลิ๊เคว่อร บ๊อทเทิ่ล แอ็ท ฮุด แร๊ท ทู เดอะ richest โม๊เด็ล)
We conversate like Christ and the twelve apostles
(วี conversate ไล๊ค คไรซท แอนด์ เดอะ ทเว้ลฝ apostles)
Livin life without you, can’t count you as great men
(ลีฝอิน ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู , แค็นท เค้าทํ ยู แอส เกรท เม็น)
Murderers in the state pen’, bein caged in
(เมอเดอะเรอะ ซิน เดอะ สเทท เพ็น , บีนโพล เค้จ อิน)
The wage is a sin, before they read up they pop our tape in
(เดอะ เว้จ อีส ซา ซิน , บีฟอร์ เด รี๊ด อั๊พ เด พ็อพ เอ๊า เท๊พ อิน)
You ain’t gotta tuck you chain in cuz here we want the head of Satan
(ยู เอน กอททะ ทัค ยู เชน อิน คัซ เฮียร วี ว้อนท เดอะ เฮด อ็อฝ ซาตาน)
Durags and our pants hangin
(Durags แซน เอ๊า แพ็นท แฮนจิ้น)

[Chip Banks starts to sing ” we made it ” again]
([ ชิพ แบ๊งค สท๊าร์ท ทู ซิง ” วี เมด อิท ” อะเกน ])

[Ghostface]
([ Ghostface ])
Uh-huh, uh-huh
(อา ฮู , อา ฮู)
That’s right y’all
(แด้ท ไร๊ท ยอล)
Street corners
(สทรีท ค๊อร์เน่อร์)
Jail n*ggas
(เจล เอ็น *ggas)
Riker’s Island
(Rikers ไอ๊แลนด์)
Ge-Grey Haven
(Ge เกรย์ เฮเฝน)
Big Un
(บิ๊ก ยูเอ็น)
That’s right y’all
(แด้ท ไร๊ท ยอล)
Word up
(เวิร์ด อั๊พ)
All y’all, all y’all crumbs
(ออล ยอล , ออล ยอล ครัม)
We made it, n*gga
(วี เมด อิท , เอ็น *gga)
Step the f*ck off
(สเท็พ เดอะ เอฟ *ck ออฟฟ)
True indeed, true indeed
(ทรู อินดี๊ด , ทรู อินดี๊ด)
Yeah, Ready Red
(เย่ , เร๊ดี้ เร้ด)
That’s right, my n*gga Born
(แด้ท ไร๊ท , มาย เอ็น *gga บอน)
That’s right yo
(แด้ท ไร๊ท โย)
Lil’ Free in the feds
(ลิล ฟรี อิน เดอะ เฟ็ด)
That’s right, you’ll be home n*gga
(แด้ท ไร๊ท , โยว บี โฮม เอ็น *gga)
Yeah, we made it
(เย่ , วี เมด อิท)
Yeah, C Allah, word up
(เย่ , ซี แอลละ , เวิร์ด อั๊พ)
That’s fam
(แด้ท แฟม)
Yeah, check it out
(เย่ , เช็ค อิท เอ๊าท)
Staten Island
(สเตทอึน ไอ๊แลนด์)
True indeed
(ทรู อินดี๊ด)
Five boroughs
(ไฟฝ เบอโระ)
Check it, uh-huh
(เช็ค อิท , อา ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Made It คำอ่านไทย Ghostface Killah feat Chip Banks, Hell Razah, Superb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น