เนื้อเพลง Count on Me คำอ่านไทย Bruno Mars

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Oh uh-huh
(โอ้ อา – ฮะ)
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เว่อร์ ไฟนด์ ยัวร์เซ่ล สตัค กิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เลิฟ เดอะ ซี)
I’ll sail the world to find you
(แอล เซล เดอะ เวิลด ทู ไฟนด์ ยู)
If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เว่อร์ ไฟนด์ ยัวร์เซ่ล โลด ดิน เดอะ ด๊าร์ค แกน ยู แค้น ซี)
I’ll be the light to guide you
(แอล บี เดอะ ไล๊ท ทู ไก๊ด ยู)

We find out what we’re made of
(วี ไฟนด์ เด๊า ว๊อท เวีย เมด ออฟ)
When we are called to help our friends in need
(เว็น วี อาร์ คอลลํ ทู เฮ้ลพ เอ๊า เฟรน ซิน นี๊ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
You can count on me like 1, 2, 3
(ยู แคน เค้าทํ ออน มี ไล๊ค 1 , 2 , 3)
I’ll be there
(แอล บี แดร์)
And I know when I need it
(แอนด์ ดาย โนว์ เว็น นาย นี๊ด ดิท)
I can count on you like 4, 3, 2
(ไอ แคน เค้าทํ ออน ยู ไล๊ค 4 , 3 , 2)
And you’ll be there
(แอนด์ โยว บี แดร์)
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah
(ค๊อส แด้ท ว๊อท เฟรน แซร์ ซั๊พโพ้ส ทู ดู , โอ้ เย่)
Ooooooh, oooohhh yeah, yeah
(อู , อู เย่ , เย่)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
If you’re tossin’ and you’re turnin’
(อิ๊ฟ ยัวร์ โทวซินแนน ยัวร์ เทินอิน)
And you just can’t fall asleep
(แอนด์ ยู เจิ๊ส แค้น ฟอลล์ อะสลี๊พ)
I’ll sing a song beside you
(แอล ซิง อะ ซอง บีไซด์ ยู)
And if you ever forget how much you really mean to me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เว่อร์ ฟอร์เก๊ท ฮาว มัช ยู เรียลรี๊ มีน ทู มี)
Every day I will remind you
(เอ๊ฟรี่ เดย์ ไอ วิล รีไมนด์ ยู)

Oooh
(อู~)
We find out what we’re made of
(วี ไฟนด์ เด๊า ว๊อท เวีย เมด ออฟ)
When we are called to help our friends in need
(เว็น วี อาร์ คอลลํ ทู เฮ้ลพ เอ๊า เฟรน ซิน นี๊ด)
[adsense]
[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
You can count on me like 1, 2, 3
(ยู แคน เค้าทํ ออน มี ไล๊ค 1 , 2 , 3)
I’ll be there
(แอล บี แดร์)
And I know when I need it
(แอนด์ ดาย โนว์ เว็น นาย นี๊ด ดิท)
I can count on you like 4, 3, 2
(ไอ แคน เค้าทํ ออน ยู ไล๊ค 4 , 3 , 2)
And you’ll be there
(แอนด์ โยว บี แดร์)
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah
(ค๊อส แด้ท ว๊อท เฟรน แซร์ ซั๊พโพ้ส ทู ดู , โอ้ เย่)
Ooooooh, oooohhh yeah, yeah
(อู , อู เย่ , เย่)

You’ll always have my shoulder when you cry
(โยว ออลเว แฮพ มาย โช๊ลเด้อร์ เว็น ยู คราย)
I’ll never let go, never say goodbye
(แอล เน๊เว่อร์ เล็ท โก , เน๊เว่อร์ เซย์ กู๊ดบาย)
You know…
(ยู โนว์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
You can count on me like 1, 2, 3
(ยู แคน เค้าทํ ออน มี ไล๊ค 1 , 2 , 3)
I’ll be there
(แอล บี แดร์)
And I know when I need it
(แอนด์ ดาย โนว์ เว็น นาย นี๊ด ดิท)
I can count on you like 4, 3, 2
(ไอ แคน เค้าทํ ออน ยู ไล๊ค 4 , 3 , 2)
And you’ll be there
(แอนด์ โยว บี แดร์)
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah
(ค๊อส แด้ท ว๊อท เฟรน แซร์ ซั๊พโพ้ส ทู ดู , โอ้ เย่)
Ooooooh, oooohhh
(อู , อู)

You can count on me ’cause I can count on you
(ยู แคน เค้าทํ ออน มีคอด ไอ แคน เค้าทํ ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Count on Me คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น