เนื้อเพลง Memory คำอ่านไทย A Heartwell Ending

She’s got me lookin’ past the sight
( ชี ก็อท มี ลุคกิน พาสท์ เดอะ ไซ๊ท)
of all of her sober directions fading.
(อ็อฝ ออล อ็อฝ เฮอ โซเบอะ ดิเรคฌัน เฟดิง)
Retrace your footsteps, their baiting
(รีทเรซ ยุร ฟุทเสต็ป , แดร์ baitings)
part of me for the ones that are the same.
(พาร์ท ดับ มี ฟอร์ ดิ วัน แดท อาร์ เดอะ เซม)

Now that you see that I’m on your mind.
(นาว แดท ยู ซี แดท แอม ออน ยุร ไมนด์)
Now that you realize you got no time.
(นาว แดท ยู รีแอะไลส ยู ก็อท โน ไทม์)
But you give it up,
(บั๊ท ยู กี๊ฝ อิท อั๊พ ,)
give it up,
(กี๊ฝ อิท อั๊พ ,)
give it up baby, without this, its no fun for me.
(กี๊ฝ อิท อั๊พ เบ๊บี้ , วิธเอ๊าท ดิส , อิทซ โน ฟัน ฟอร์ มี)

I’m trying not to think about before,
(แอม ทไรอิง น็อท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท บีฟอร์ ,)
the way before the night time.
(เดอะ เวย์ บีฟอร์ เดอะ ไน๊ท ไทม์)
I like that.
(ไอ ไล๊ค แดท)
Girl just like that.
(เกิร์ล จั๊สท ไล๊ค แดท)
You would like that.
(ยู เวิด ไล๊ค แดท)
You blow my mind.
(ยู โบลว์ มาย ไมนด์)
You blow my mind.
(ยู โบลว์ มาย ไมนด์)

[Write about you tonight, I don’t think these words will work, they make no sense.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ฑิส เวิร์ด วิล เวิ๊ร์ค , เด เม้ค โน เซ้นส ])
[Write about you tonight, I just can’t comprehend just what I said.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ จั๊สท แค็นท คอมพรีเฮ็นดํ จั๊สท ว๊อท ไอ เซ็ด ])
She’s the one that I hold in my heart.
(ชี ดิ วัน แดท ไอ โฮลด์ อิน มาย ฮาร์ท)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
[Write about you tonight, I don’t think these words work, they make no sense.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ฑิส เวิร์ด เวิ๊ร์ค , เด เม้ค โน เซ้นส ])
[Write about you tonight, but I just can’t]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท ])
She’s the one that I hold in my heart.
(ชี ดิ วัน แดท ไอ โฮลด์ อิน มาย ฮาร์ท)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
[Remember just what I said to you.]
([ รีเม๊มเบ่อร์ จั๊สท ว๊อท ไอ เซ็ด ทู ยู ])

Tonight I, I like that, I write that, I’m right beside…
(ทูไน๊ท ไอ , ไอ ไล๊ค แดท , ไอ ไร๊ท แดท , แอม ไร๊ท บีไซด์)
I know that you notice.
(ไอ โนว์ แดท ยู โน๊ทิซ)
I don’t even want to know.
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ว้อนท ทู โนว์)
Cause I don’t even really care.
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ริแอ็ลลิ แคร์)
But I was right there all the time.
(บั๊ท ไอ วอส ไร๊ท แดร์ ออล เดอะ ไทม์)

Give it up baby; without this, its no fun for me.
(กี๊ฝ อิท อั๊พ เบ๊บี้ ; วิธเอ๊าท ดิส , อิทซ โน ฟัน ฟอร์ มี)

I’m trying not to think about before,
(แอม ทไรอิง น็อท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท บีฟอร์ ,)
the way before the nighttime.
(เดอะ เวย์ บีฟอร์ เดอะ ไนท์ไทม์)
I like that.
(ไอ ไล๊ค แดท)
Girl just like that.
(เกิร์ล จั๊สท ไล๊ค แดท)
You would like that.
(ยู เวิด ไล๊ค แดท)
You blow my mind.
(ยู โบลว์ มาย ไมนด์)

[Write about you tonight, I don’t think these words will work, they make no sense.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ฑิส เวิร์ด วิล เวิ๊ร์ค , เด เม้ค โน เซ้นส ])
[Write about you tonight, I just can’t comprehend just what I said.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ จั๊สท แค็นท คอมพรีเฮ็นดํ จั๊สท ว๊อท ไอ เซ็ด ])
She’s the one that I hold in my heart.
(ชี ดิ วัน แดท ไอ โฮลด์ อิน มาย ฮาร์ท)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
[Write about you tonight, I don’t think these words work, they make no sense.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ฑิส เวิร์ด เวิ๊ร์ค , เด เม้ค โน เซ้นส ])
[Write about you tonight, but I just can’t]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท ])
She’s the one that I hold in my heart.
(ชี ดิ วัน แดท ไอ โฮลด์ อิน มาย ฮาร์ท)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
[Remember just what I said to you.]
([ รีเม๊มเบ่อร์ จั๊สท ว๊อท ไอ เซ็ด ทู ยู ])

Oh my god.
(โอ มาย ก๊อด)
Look at, now she’s done it again.
(ลุ๊ค แกท , นาว ชี ดัน อิท อะเกน)
She’s done the same to me
(ชี ดัน เดอะ เซม ทู มี)
that she did to all her friends.
(แดท ชี ดิด ทู ออล เฮอ เฟรน)
She told ’em then to leave me dead,
(ชี โทลด เอ็ม เด็น ทู ลี๊ฝ มี เด้ด ,)
and didn’t even give time to tend.
(แอนด์ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น กี๊ฝ ไทม์ ทู เท็นด)
The same looks meant inside my heart,
(เดอะ เซม ลุ๊ค เม็นท อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท ,)
I know you were never my friend.
(ไอ โนว์ ยู เวอ เน๊เฝ่อร์ มาย เฟรน)

I know that I will never breath again.
(ไอ โนว์ แดท ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บรี๊ทฺรฺ อะเกน)
I told you the same.
(ไอ โทลด ยู เดอะ เซม)
I know I’m not.
(ไอ โนว์ แอม น็อท)
Because I lied.
(บิคอส ไอ ไล)
Before I knew what you were.
(บีฟอร์ ไอ นยู ว๊อท ยู เวอ)

[Write about you tonight, I don’t think these words will work, they make no sense.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ฑิส เวิร์ด วิล เวิ๊ร์ค , เด เม้ค โน เซ้นส ])
[Write about you tonight, I just can’t comprehend just what I said.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ จั๊สท แค็นท คอมพรีเฮ็นดํ จั๊สท ว๊อท ไอ เซ็ด ])
She’s the one that I hold in my heart.
(ชี ดิ วัน แดท ไอ โฮลด์ อิน มาย ฮาร์ท)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
[Write about you tonight, I don’t think these words will work, they make no sense.]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ฑิส เวิร์ด วิล เวิ๊ร์ค , เด เม้ค โน เซ้นส ])
[Write about you tonight, but I just can’t]
([ ไร๊ท อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท , บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท ])
She’s the one that I hold in my heart.
(ชี ดิ วัน แดท ไอ โฮลด์ อิน มาย ฮาร์ท)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
I’m her memory.
(แอม เฮอ เม๊มโมรี่)
[Remember just what I said to you.]
([ รีเม๊มเบ่อร์ จั๊สท ว๊อท ไอ เซ็ด ทู ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Memory คำอ่านไทย A Heartwell Ending

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น