เนื้อเพลง On Top Of The World คำอ่านไทย Five

Come on!
( คัมมอน !)
Got up outta bed today, I was feelin on top, yeah
(ก็อท อั๊พ เอ๊าตา เบ๊ด ทูเดย์ , ไอ วอส ฟีลิน ออน ท๊อพ , เย่)
Looking forward to a brighter day with the good things I got
(ลุคอิง ฟ๊อร์เวิร์ด ทู อะ ไบท์เดอ เดย์ วิธ เดอะ กู๊ด ทริง ซาย ก็อท)
There was never any time for me to rest or to play, no
(แดร์ วอส เน๊เฝ่อร์ เอ๊นี่ ไทม์ ฟอร์ มี ทู เรสท ออ ทู เพลย์ , โน)
But I wanna get on up and change the world today
(บั๊ท ไอ วอนนา เก็ท ออน อั๊พ แอนด์ เช้งจํ เดอะ เวิลด ทูเดย์)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
I feel on top [yeah] on top of the world
(ไอ ฟีล ออน ท๊อพ [ เย่ ] ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Don’t wanna stop [yeah] on top of the world [baby]
(ด้อนท์ วอนนา สท๊อพ [ เย่ ] ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด [ เบ๊บี้ ])
Just wanna rock [Yeah] on top of the world
(จั๊สท วอนนา ร๊อค [ เย่ ] ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Cause the way that I’m feelin is the way that I feel tonight
(ค๊อส เดอะ เวย์ แดท แอม ฟีลิน อีส เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล ทูไน๊ท)

I don’t think that I felt this good in such a long time [oh baby]
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ เฟ็ลท ดิส กู๊ด อิน ซัช อะ ลอง ไทม์ [ โอ เบ๊บี้ ])
These good feelings runnin through my veins, it must be a sign [oh no]
(ฑิส กู๊ด ฟีลอิง รูนนิน ทรู มาย เฝน , อิท มัสท์ บี อะ ซายน [ โอ โน ])
Gotta live everyday to the full, on me just rely
(กอททะ ไล้ฝ เอวี่เดย์ ทู เดอะ ฟูล , ออน มี จั๊สท รีลาย)
Have a good look around you, take a deep breath and sigh
(แฮ็ฝ อะ กู๊ด ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู , เท้ค เก ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ไซ)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

And the way that I feel makes everything seem all right
(แอนด์ เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล เม้ค เอ๊วี่ติง ซีม ออล ไร๊ท)

Got up outta bed today, I was feelin on top, yeah
(ก็อท อั๊พ เอ๊าตา เบ๊ด ทูเดย์ , ไอ วอส ฟีลิน ออน ท๊อพ , เย่)
Lookin forward to a brighter day with the good things I got
(ลุคกิน ฟ๊อร์เวิร์ด ทู อะ ไบท์เดอ เดย์ วิธ เดอะ กู๊ด ทริง ซาย ก็อท)
There was never any time for me to rest or to play
(แดร์ วอส เน๊เฝ่อร์ เอ๊นี่ ไทม์ ฟอร์ มี ทู เรสท ออ ทู เพลย์)
Gonna get on up and change the world today
(กอนนะ เก็ท ออน อั๊พ แอนด์ เช้งจํ เดอะ เวิลด ทูเดย์)

[CHORUS x3]
([ ค๊อรัส x3 ])

And the way that I feel makes everything seem all right
(แอนด์ เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล เม้ค เอ๊วี่ติง ซีม ออล ไร๊ท)
Cause the way that I’m feelin is the way that I feel tonight, yeah
(ค๊อส เดอะ เวย์ แดท แอม ฟีลิน อีส เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล ทูไน๊ท , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Top Of The World คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น