เนื้อเพลง The Look Of Love คำอ่านไทย Madonna

Should have left you standing right where you stood
( เชิด แฮ็ฝ เล๊ฟท ยู ซแทนดิง ไร๊ท แวร์ ยู ซทูด)
Should have let you go, should have had the sense to know
(เชิด แฮ็ฝ เล็ท ยู โก , เชิด แฮ็ฝ แฮ็ด เดอะ เซ้นส ทู โนว์)
Like a train you’d come, and I’d lose my place
(ไล๊ค เก เทรน ยูต คัม , แอนด์ อาย ลู้ส มาย เพลส)
Now I’m on this trip, I took a fall from grace
(นาว แอม ออน ดิส ทริ๊พ , ไอ ทุค กา ฟอลล์ ฟรอม เกร๊ซ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Nowhere to run, nowhere to hide
(โนแวร์ ทู รัน , โนแวร์ ทู ไฮด์)
From the look of love, from the eyes of pride
(ฟรอม เดอะ ลุ๊ค อ็อฝ ลัฝ , ฟรอม ดิ อาย อ็อฝ ไพรด์)
Nowhere to go, no place to run
(โนแวร์ ทู โก , โน เพลส ทู รัน)
From the look of love, now I’ve come undone
(ฟรอม เดอะ ลุ๊ค อ็อฝ ลัฝ , นาว แอฝ คัม อั๊นดัน)

I’ve had a map laid out from the day I was born
(แอฝ แฮ็ด อะ แม๊พ เลด เอ๊าท ฟรอม เดอะ เดย์ ไอ วอส บอน)
But the roads are blocked, and the paper is worn
(บั๊ท เดอะ โร้ด แซร์ บล๊อค , แอนด์ เดอะ เพ๊เพ่อร์ อีส โวน)
And all the books I’ve read, and the things I know
(แอนด์ ออล เดอะ บุ๊ค แอฝ รี๊ด , แอนด์ เดอะ ทริง ซาย โนว์)
Never taught me to laugh, never taught to let go
(เน๊เฝ่อร์ ทอท มี ทู ล๊าฟ , เน๊เฝ่อร์ ทอท ทู เล็ท โก)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

My conscience is clear I know right from wrong
(มาย คอนเฌ็นซ อีส เคลียร์ ไอ โนว์ ไร๊ท ฟรอม รอง)
That’s a lie I know nothing except that you’re gone
(แด้ท ซา ไล ไอ โนว์ นัธอิง เอ็กเซ๊พท แดท ยัวร์ กอน)
But there’s more to learn from the look in your eyes
(บั๊ท แดร์ โม ทู เลิร์น ฟรอม เดอะ ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
That trip round this world, the stars in the sky
(แดท ทริ๊พ ราวนด ดิส เวิลด , เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ สกาย)

Now all the books I’ve read, and the things I know
(นาว ออล เดอะ บุ๊ค แอฝ รี๊ด , แอนด์ เดอะ ทริง ซาย โนว์)
Never taught me to live, never taught me to let go
(เน๊เฝ่อร์ ทอท มี ทู ไล้ฝ , เน๊เฝ่อร์ ทอท มี ทู เล็ท โก)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Nowhere to run, nowhere to hide
(โนแวร์ ทู รัน , โนแวร์ ทู ไฮด์)
From the look of love, Lord knows I’ve tried
(ฟรอม เดอะ ลุ๊ค อ็อฝ ลัฝ , หลอร์ด โนว์ แอฝ ทไร)
Nowhere to go, no place to run
(โนแวร์ ทู โก , โน เพลส ทู รัน)
From the look of love, now I’ve come undone
(ฟรอม เดอะ ลุ๊ค อ็อฝ ลัฝ , นาว แอฝ คัม อั๊นดัน)

[Nowhere to hide]
([ โนแวร์ ทู ไฮด์ ])
[No place to run]
([ โน เพลส ทู รัน ])
[Nowhere to hide]
([ โนแวร์ ทู ไฮด์ ])
[No place to run]
([ โน เพลส ทู รัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Look Of Love คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น