เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย Bette Midler

Long ago and so far away,
( ลอง อะโก แอนด์ โซ ฟาร์ อะเวย์ ,)
I fell in love with you before the second show.
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ ยู บีฟอร์ เดอะ เซ๊คคั่น โชว์)
And your guitar just sounds so sweet and clear,
(แอนด์ ยุร กิทา จั๊สท ซาวน์ด โซ สวี้ท แอนด์ เคลียร์ ,)
but you’re not really here.
(บั๊ท ยัวร์ น็อท ริแอ็ลลิ เฮียร)
It’s just the radio.
(อิทซ จั๊สท เดอะ เร๊ดิโอ)

Don’t you remember you told me you loved me, baby?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , เบ๊บี้)
Said you’d be comin’ back this way again, baby.
(เซ็ด ยูต บี คัมอิน แบ็ค ดิส เวย์ อะเกน , เบ๊บี้)
Baby, baby, baby, baby, oh, baby.
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , โอ , เบ๊บี้)
I love you.
(ไอ ลัฝ ยู)

Lonliness is such a sad affair.
(ลอนลีเนส ซิส ซัช อะ แซ้ด แอฟแฟร์)
And I can hardly wait, oh,
(แอนด์ ดาย แคน ฮาดลิ เว้ท , โอ ,)
just to sleep with you again.
(จั๊สท ทู สลี๊พ วิธ ยู อะเกน)
What can I say to have you come again?
(ว๊อท แคน นาย เซย์ ทู แฮ็ฝ ยู คัม อะเกน)
Come back and play, yeah,
(คัม แบ็ค แอนด์ เพลย์ , เย่ ,)
you could play, you could play, play that sad guitar.
(ยู เคิด เพลย์ , ยู เคิด เพลย์ , เพลย์ แดท แซ้ด กิทา)

Don’t you remember you told me you loved me, baby?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , เบ๊บี้)
Yes, you said you’d be comin’ back this way again, baby.
(เย็ซ , ยู เซ็ด ยูต บี คัมอิน แบ็ค ดิส เวย์ อะเกน , เบ๊บี้)
You called me baby, baby, baby, oh, baby.
(ยู คอลลํ มี เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , โอ , เบ๊บี้)
I love you.
(ไอ ลัฝ ยู)

You know, lonliness is such a sad affair.
(ยู โนว์ , ลอนลีเนส ซิส ซัช อะ แซ้ด แอฟแฟร์)
And I, I can hardly wait
(แอนด์ ดาย , ไอ แคน ฮาดลิ เว้ท)
just to sleep with him again.
(จั๊สท ทู สลี๊พ วิธ ฮิม อะเกน)
What can I say to have him come back again?
(ว๊อท แคน นาย เซย์ ทู แฮ็ฝ ฮิม คัม แบ็ค อะเกน)
He could come back and he could play,
(ฮี เคิด คัม แบ็ค แอนด์ ฮี เคิด เพลย์ ,)
play his sad guitar.
(เพลย์ ฮิส แซ้ด กิทา)
Don’t you remember you told me you loved me?
(ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี)
Said you’d be coming back again, baby.
(เซ็ด ยูต บี คัมอิง แบ็ค อะเกน , เบ๊บี้)
He called me baby.
(ฮี คอลลํ มี เบ๊บี้)
Baby, baby, baby, oh, baby.
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , โอ , เบ๊บี้)
I love you, I really do.
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ริแอ็ลลิ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superstar คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น