เนื้อเพลง Call My Name คำอ่านไทย Charlotte Church

I like the sound of your belt dropping
( ไอ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร เบ๊ลท์ ดรอพพิงส)
Your door locking, you tangle your keys, yeah
(ยุร ดอร์ lockings , ยู แทงเกิล ยุร คีย์ , เย่)
I like the sound of your heart stopping
(ไอ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร ฮาร์ท ซทอพพิง)
Of lip locking, the gracing of knees, yeah
(อ็อฝ ลิพ lockings , เดอะ gracings อ็อฝ นี , เย่)
I like the sound of skin touching
(ไอ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ สกิน ทัชชิง)
Hands fumbling, you do as you please
(แฮนด์ ฟรัมบิง , ยู ดู แอส ยู พลีซ)
I like the sound of back on the wall, yeah
(ไอ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ แบ็ค ออน เดอะ วอลล์ , เย่)
Shelves falling, oh yes indeed
(เฌ็ลฝ ฟ๊อลิง , โอ เย็ซ อินดี๊ด)

And I love it when you call my name
(แอนด์ ดาย ลัฝ อิท เว็น ยู คอลลํ มาย เนม)
I love it when you call my name
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู คอลลํ มาย เนม)
Both ends of the candle burnt by the flame
(โบทรฺ เอ็นด อ็อฝ เดอะ แค๊นเดิ้ล เบินท บาย เดอะ เฟลม)
Yeah I love it when you call my name, n-n-name
(เย่ ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู คอลลํ มาย เนม , เอ็น เอ็น เนม)

I like the sound of your shirt ripping
(ไอ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร เชิ๊ร์ท รีพพิง)
My will slipping under the table
(มาย วิล สลิพปิง อั๊นเด้อร เดอะ เท๊เบิ้ล)
I like the sound of your hand slapping
(ไอ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร แฮนด์ ซแลพลิง)
Your whip cracking, this could be painful
(ยุร ฮวิพ แคร๊คกิน , ดิส เคิด บี เพลนฟลู)
I may like the rain, I may like the symphony
(ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ เรน , ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ ซีมโฟะนิ)
I may like the feel of your frame on my frame
(ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ ฟีล อ็อฝ ยุร เฟรม ออน มาย เฟรม)

But I love it when you call my name
(บั๊ท ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู คอลลํ มาย เนม)
I love it when you call my name
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู คอลลํ มาย เนม)
Both ends of the candle burnt by the flame
(โบทรฺ เอ็นด อ็อฝ เดอะ แค๊นเดิ้ล เบินท บาย เดอะ เฟลม)
Yeah I love it when you call my name, n-n-name
(เย่ ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู คอลลํ มาย เนม , เอ็น เอ็น เนม)

I may like the rain, I may like the symphony
(ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ เรน , ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ ซีมโฟะนิ)
I may like the feel of your frame on my frame
(ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ ฟีล อ็อฝ ยุร เฟรม ออน มาย เฟรม)
I may like your touch, I may like you next to me
(ไอ เมย์ ไล๊ค ยุร ทั๊ช , ไอ เมย์ ไล๊ค ยู เน๊กซท ทู มี)
I may like the sound of your name on my lips
(ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร เนม ออน มาย ลิพ)
I may like your touch, I may like your remedy
(ไอ เมย์ ไล๊ค ยุร ทั๊ช , ไอ เมย์ ไล๊ค ยุร เรมอิดิ)
I may like the feel of your hand on my hips
(ไอ เมย์ ไล๊ค เดอะ ฟีล อ็อฝ ยุร แฮนด์ ออน มาย ฮิพ)
I may like your talk, like your breathing heavily
(ไอ เมย์ ไล๊ค ยุร ท๊อล์ค , ไล๊ค ยุร บรีสดิง เฮฝอิลิ)
I like a lot of things baby, you know me
(ไอ ไล๊ค เก ล็อท ดับ ทริง เบ๊บี้ , ยู โนว์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call My Name คำอ่านไทย Charlotte Church

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น