เนื้อเพลง Gimme The Loot คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Intro:]
( [ อินโทร : ])

Yeah. Motherf*ckers better know… huh, huh. Lock your windows,
(เย่ Motherf*ckers เบ๊ทเท่อร์ โนว์ ฮู , ฮู ล๊อค ยุร วิ๊นโด้ว ,)
close your doors. Biggie Smalls, huh…yeah.
(โคลส ยุร ดอร์ บิ๊กกี้ สมอลล์ , ฮู เย่)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

My man Inf left a Tec and a nine at my crib
(มาย แมน Inf เล๊ฟท ดา Tec แอนด์ อะ ไนน แอ็ท มาย คริบ)
Turned himself in, he had to do a bid
(เทิร์น ฮิมเซลฟ อิน , ฮี แฮ็ด ทู ดู อะ บิด)
A one-to-three, he be home the end of ’93
(อะ วัน ทู ทรี , ฮี บี โฮม ดิ เอ็นด อ็อฝ 93)
I’m ready to get this paper, G, you with me?
(แอม เร๊ดี้ ทู เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ , จี , ยู วิธ มี)

Motherf*cking right, my pocket’s looking kind of tight
(Motherf*คิง ไร๊ท , มาย พ๊อคเค่ท ลุคอิง ไคนด์ อ็อฝ ไท๊ท)
and I’m stressed, yo Biggie let me get the vest
(แอนด์ แอม สเทรสส , โย บิ๊กกี้ เล็ท มี เก็ท เดอะ เฝ็ซท)

No need for that, just grab the f*cking gat
(โน นี๊ด ฟอร์ แดท , จั๊สท แกร๊บ เดอะ เอฟ *คิง แกท)
The first pocket that’s fat the Tec is to his back
(เดอะ เฟิร์สท พ๊อคเค่ท แด้ท แฟท เดอะ Tec อีส ทู ฮิส แบ็ค)
Word is bond, I’m a smoke him yo don’t fake no moves [what?]
(เวิร์ด อีส บอนดฺ , แอม มา สโม๊ค ฮิม โย ด้อนท์ เฟ้ค โน มู๊ฝ [ ว๊อท ])
Treat it like boxing: stick and move, stick and move
(ทรี๊ท ดิธ ไล๊ค บอคซิง : สทิ๊ค แอนด์ มู๊ฝ , สทิ๊ค แอนด์ มู๊ฝ)

N*gga, you ain’t got to explain sh*t
(เอ็น *gga , ยู เอน ก็อท ทู เอ็กซเพลน ฌะ *ที)
I’ve been robbin motherf*ckers since the slave ships
(แอฝ บีน รอบบิน motherf*ckers ซิ๊นซ เดอะ สเล๊ฝ ชิพ)
with the same clip and the same four-five
(วิธ เดอะ เซม คลิพ แอนด์ เดอะ เซม โฟ ไฟฝ)
Two point-blank, a motherf*cker’s sure to die
(ทู พ๊อยท์ แบล๊งค , อะ motherf*ckers ชัวร์ ทู ดาย)
That’s my word, n*gga even try to bogart
(แด้ท มาย เวิร์ด , เอ็น *gga อี๊เฝ่น ธราย ทู bogart)
have his mother singing ” It’s so hard… ”
(แฮ็ฝ ฮิส ม๊าเธ่อร์ ซิงกิง ” อิทซ โซ ฮาร์ด “)

Yes, love love you’re f*cking attitude
(เย็ซ , ลัฝ ลัฝ ยัวร์ เอฟ *คิง แอ๊ททิจูด)
because the n*gga play p*ssy that’s the n*gga that’s getting screwed
(บิคอส เดอะ เอ็น *gga เพลย์ พี *ssy แด้ท เดอะ เอ็น *gga แด้ท เกดดดิ้ง สครูว์)
and bruised up from the pistol whipping
(แอนด์ บรูส อั๊พ ฟรอม เดอะ พิ๊สท่อล วิบพิง)
webs on the neck from the necklace stripping
(เว๊บ ออน เดอะ เน็ค ฟรอม เดอะ เนคเครด สติปพิง)
Then I’m dipping up the block and I’m robbing b*tches too
(เด็น แอม dippings อั๊พ เดอะ บล๊อค แอนด์ แอม robbings บี *tches ทู)
up the herring bones and bamboos
(อั๊พ เดอะ เฮริง โบน แซน แบมบู)
I wouldn’t give f*ck if you’re pregnant
(ไอ วูดดึ่น กี๊ฝ เอฟ *ck อิ๊ฟ ยัวร์ เพร๊กแน๊นท)
Give me the baby rings and a #1 MOM pendant
(กี๊ฝ มี เดอะ เบ๊บี้ ริง แซน อะ #1 มัม เพนแด็นท)

I’m slamming n*ggaz like Shaquille, sh*t is real
(แอม สแลมมิ้ง เอ็น *ggaz ไล๊ค Shaquille , ฌะ *ที อีส เรียล)
When it’s time to eat a meal I rob and steal
(เว็น อิทซ ไทม์ ทู อี๊ท ดา มีล ไอ ร๊อบ แอนด์ สทีล)
‘cos Mom Duke ain’t giving me sh*t
(คอซ มัม ดยูค เอน กีฝวิง มี ฌะ *ที)
so for the bread and b*tter I leave n*ggaz in the gutter
(โซ ฟอร์ เดอะ เบร้ด แอนด์ บี *tter ไอ ลี๊ฝ เอ็น *ggaz อิน เดอะ กัทเทอะ)
Huh, word to mother, I’m dangerous
(ฮู , เวิร์ด ทู ม๊าเธ่อร์ , แอม เดนเจอะรัซ)
Crazier than a bag of f*cking Angel Dust
(เครซีเออ แฑ็น อะ แบ๊ก อ็อฝ เอฟ *คิง แอ๊งเจล ดัสท)
When I bust my gat motherf*ckers take dirt naps
(เว็น นาย บัซท มาย แกท motherf*ckers เท้ค เดิร์ท แน๊พ)
I’m all that and a dime sack, where the payback?
(แอม ออล แดท แอนด์ อะ ไดม แซ๊ค , แวร์ เดอะ เพย์แบค)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Big up, big up, it’s a stick up, stick up
(บิ๊ก อั๊พ , บิ๊ก อั๊พ , อิทซ ซา สทิ๊ค อั๊พ , สทิ๊ค อั๊พ)
and I’m shooting n*ggaz quick if you hiccup
(แอนด์ แอม ชูดดิง เอ็น *ggaz ควิค อิ๊ฟ ยู ฮีคคัพ)
Don’t let me fill my clip up in your back and head piece
(ด้อนท์ เล็ท มี ฟิลล มาย คลิพ อั๊พ อิน ยุร แบ็ค แอนด์ เฮด พี๊ซ)
The opposite of peace sending Mom Duke a wreath
(ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ พี๊ซ เซนดิ้ง มัม ดยูค เก รี๊ธ)
You’re talking to the robbery expert
(ยัวร์ ทอคอิง ทู เดอะ รอบเบอะริ เอ๊กซเพิร์ท)
Stepping to your wake with your blood on my shirt
(สเต๊ปพิง ทู ยุร เว้ค วิธ ยุร บลัด ออน มาย เชิ๊ร์ท)
Don’t be a jerk and get smoked over being resistant
(ด้อนท์ บี อะ เจิค แอนด์ เก็ท สโม๊ค โอ๊เฝ่อร บีอิง ริสีซแท็นท)
‘cos when I lick shots the sh*ts is persistent
(คอซ เว็น นาย ลิค ฌ็อท เดอะ ฌะ *ts ซิส เพอะซีซเท็นท)

Huh, goodness gracious the papers
(ฮู , กูดเน็ซ กเรฌัซ เดอะ เพ๊เพ่อร์)
Where the cash at? Where the stash at?
(แวร์ เดอะ แค๊ช แอ็ท แวร์ เดอะ สแตช แอ็ท)
N*gga, pass that before you get your grave dug
(เอ็น *gga , เพซ แดท บีฟอร์ ยู เก็ท ยุร เกรฝ ดัก)
from the main thug, .357 slug
(ฟรอม เดอะ เมน ธัก , 357 ซลัก)
And my n*gga Biggie got an itchy one grip
(แอนด์ มาย เอ็น *gga บิ๊กกี้ ก็อท แอน อิชอิ วัน กริพ)

One in the chamber, 32 in the clip
(วัน อิน เดอะ เชมเบอะ , 32 อิน เดอะ คลิพ)
Motherf*ckers better strip, yeah n*gga peel
(Motherf*ckers เบ๊ทเท่อร์ ซทริพ , เย่ เอ็น *gga พีล)
before you find out how blue steel feel
(บีฟอร์ ยู ไฟนด์ เอ๊าท ฮาว บลู สทีล ฟีล)

from the Beretta, putting all the holes in your sweater
(ฟรอม เดอะ เบอเรทดา , พูทดิง ออล เดอะ โฮล ซิน ยุร ซเวทเออะ)
The money getter motherf*ckers don’t have better
(เดอะ มั๊นนี่ getter motherf*ckers ด้อนท์ แฮ็ฝ เบ๊ทเท่อร์)
Rolex watches and colourful Swatches
(โรเหล็ก วัทเชซ แซน คัลเออะฟุล Swatches)
I’m digging in pockets, motherf*ckers can’t stop it
(แอม ดีกกิง อิน พ๊อคเค่ท , motherf*ckers แค็นท สท๊อพ อิท)

Man, n*ggaz come through I’m taking high school rings too
(แมน , เอ็น *ggaz คัม ทรู แอม เทคอิง ไฮฮ สคูล ริง ทู)
B*tches get stripped down for they earrings and bangles
(บี *tches เก็ท สตริปชฺ เดาน ฟอร์ เด เอียริง แซน แบงเกิล)
and when I rock her and drop her I’m taking her door knockers
(แอนด์ เว็น นาย ร๊อค เฮอ แอนด์ ดรอพ เฮอ แอม เทคอิง เฮอ ดอร์ นอคเคอะ)
And if she’s resistant ” baka! baka! baka! ”
(แอนด์ อิ๊ฟ ชี ริสีซแท็นท ” baka ! baka ! baka ! “)

So go get your man b*tch he can get robbed too
(โซ โก เก็ท ยุร แมน บี *tch ฮี แคน เก็ท รอบ ทู)

Tell him Biggie took it, what the f*ck he gonna do?
(เทลล ฮิม บิ๊กกี้ ทุค อิท , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ฮี กอนนะ ดู)

I hope apologetic or I’m a have to set it
(ไอ โฮพ อะพอโละเจทอิค ออ แอม มา แฮ็ฝ ทู เซ็ท ดิธ)
and if I set it the cocks*cker won’t forget it
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เซ็ท ดิธ เดอะ ค๊อค *cker ว็อนท ฟอร์เก๊ท ดิธ)

[Verse Three:]
([ เฝิซ ทรี : ])

Man, listen all this walking is hurting my feet
(แมน , ลิ๊สซึ่น ออล ดิส วอคกิง อีส เฮอดิง มาย ฟีท)
But money looks sweet [where at?] in the Isuzu jeep
(บั๊ท มั๊นนี่ ลุ๊ค สวี้ท [ แวร์ แอ็ท ] อิน ดิ isuzu จีพ)

Man, I throw him in the Beem, you grab the f*cking C.R.E.A.M
(แมน , ไอ โธรว์ ฮิม อิน เดอะ Beem , ยู แกร๊บ เดอะ เอฟ *คิง ซี อาร์ อี อะ เอ็ม)
and if he start to scream ” bam! bam! ” , have a nice dream
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮี สท๊าร์ท ทู สครีม ” แบม ! แบม ! ” , แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ ดรีม)
Hold up, he got a f*cking b*tch in the car
(โฮลด์ อั๊พ , ฮี ก็อท ดา เอฟ *คิง บี *tch อิน เดอะ คารํ)
Fur coats and diamonds, she thinks she a superstar
(เฟอร์ โค๊ท แซน ได๊ม่อนดํ , ชี ทริ๊งค ชี อะ ซูเปอร์สตาร์)

Ooh Biggie, let me jack her, I kick her in the back
(อู้ บิ๊กกี้ , เล็ท มี แจ็ค เฮอ , ไอ คิ๊ค เฮอ อิน เดอะ แบ็ค)
Hit her with the gat…
(ฮิท เฮอ วิธ เดอะ แกท)

Yo chill, Shorty, let me do that…
(โย ชิล , ชอร์ทดิง , เล็ท มี ดู แดท)
Just get the f*cking car keys and cruise up the block
(จั๊สท เก็ท เดอะ เอฟ *คิง คารํ คีย์ แซน ครู้ยสํ อั๊พ เดอะ บล๊อค)
The b*tch act shocked, gettin shot on the spot
(เดอะ บี *tch แอ๊คท ช๊อค , เกดดิน ฌ็อท ออน เดอะ สพอท)
[Oh sh*t! The cops!] Be cool, fool
([ โอ ฌะ *ที ! เดอะ ค็อพ ! ] บี คูล , ฟูล)
They ain’t gonna roll up, all they want is f*cking doughnuts
(เด เอน กอนนะ โรลล อั๊พ , ออล เด ว้อนท อีส เอฟ *คิง โดนัท)
[So why the f*ck he keep lookin?] I guess to get his life tooken
([ โซ วาย เดอะ เอฟ *ck ฮี คี๊พ ลุคกิน ] ไอ เกสส ทู เก็ท ฮิส ไล๊ฟ tooken)
I just came home, ain’t trying to see Central Booking
(ไอ จั๊สท เคม โฮม , เอน ทไรอิง ทู ซี เซนทแร็ล Bookings)
Oh sh*t, now he lookin in my face
(โอ ฌะ *ที , นาว ฮี ลุคกิน อิน มาย เฟซ)
You better haul ass ‘cos I ain’t with no f*cking chase
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ฮอล อาซ คอซ ซาย เอน วิธ โน เอฟ *คิง เชส)
So lace up your boots, ‘cos I’m about to shoot
(โซ เลซ อั๊พ ยุร บู๊ท , คอซ แอม อะเบ๊าท ทู ชู๊ท)
A true motherf*cker going out for the loot
(อะ ทรู motherf*cker โกอิ้ง เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ลูท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gimme The Loot คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น